Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskattning av ideella föreningar - en principfråga? - En kritisk analys av beskattning av finansierande second hand-försäljning utifrån neutralitetsprincipen

Olofsson, Jonna LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In Sweden it’s common that public benefit non-profit associations are partly financed by selling donated goods second hand. These organisations are in principle tax-exempted but their economic activity has in recent years been subjected to income- and value-added tax. This has been widely debated and the associations have campaigned for a change in the regulation. The purpose of this essay is to do a critical study of the taxation based on the principles of Swedish tax law. The principles are based on economic, political and moral considerations and have a legitimising function and the tax system should therefore be studied in relation to these principles. This essay discusses the neutrality principle and how well it corresponds with... (More)
In Sweden it’s common that public benefit non-profit associations are partly financed by selling donated goods second hand. These organisations are in principle tax-exempted but their economic activity has in recent years been subjected to income- and value-added tax. This has been widely debated and the associations have campaigned for a change in the regulation. The purpose of this essay is to do a critical study of the taxation based on the principles of Swedish tax law. The principles are based on economic, political and moral considerations and have a legitimising function and the tax system should therefore be studied in relation to these principles. This essay discusses the neutrality principle and how well it corresponds with taxation of the economic activity driven by non-profit associations. The neutrality principle is based on economic theories claiming that the tax system should not intervene on the market economy. It has been used as an argument for an extended taxation of the public benefit organisations, but the definition of neutrality and the means to achieve it is not given. By reviewing the tax regulation and applying different aspects of neutrality, this essay points out the lack of neutrality that the taxation entails. (Less)
Abstract (Swedish)
Ideella föreningar som bedriver second hand-försäljning i större omfattning är idag skattskyldiga för både inkomst- och mervärdesskatt. Rättsutvecklingen har debatterats livligt men inte fått särskilt stort utrymme i den juridiska debatten. Syftet med uppsatsen är att göra en internrättslig kritiskt behandling av beskattningen av dessa verksamheter utifrån skatterättsliga principer. Principerna bygger på ekonomiska, politiska och moraliska överväganden har en legitimerande funktion för skattesystemet. I och med att principerna är en del av gällande rätt bör skattesystemet studeras i ljuset av dessa principer. Uppsatsen behandlar neutralitetsprincipen i förhållande till beskattningen av de ideella föreningarnas verksamhet, eftersom det är... (More)
Ideella föreningar som bedriver second hand-försäljning i större omfattning är idag skattskyldiga för både inkomst- och mervärdesskatt. Rättsutvecklingen har debatterats livligt men inte fått särskilt stort utrymme i den juridiska debatten. Syftet med uppsatsen är att göra en internrättslig kritiskt behandling av beskattningen av dessa verksamheter utifrån skatterättsliga principer. Principerna bygger på ekonomiska, politiska och moraliska överväganden har en legitimerande funktion för skattesystemet. I och med att principerna är en del av gällande rätt bör skattesystemet studeras i ljuset av dessa principer. Uppsatsen behandlar neutralitetsprincipen i förhållande till beskattningen av de ideella föreningarnas verksamhet, eftersom det är denna princip som främst använts som argument för utökad beskattning av ideella föreningar. Neutralitetsprincipen bygger på ekonomiska teorier som hävdar att beskattningen inte bör intervenera på den marknadsekonomiska ordningen. Vad neutraliteten innebär och hur den ska uppnås kräver dock rättspolitiska ställningstaganden. Genom att redogöra för inkomst- och mervärdesbeskattningens utformning och lyfta fram olika neutralitetsaspekter påtalas neutralitetsbrister som den utökade beskattningen medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Jonna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, ideell förening, neutralitetsprincipen, second hand
language
Swedish
id
5431379
date added to LUP
2015-07-06 09:52:48
date last changed
2015-07-06 09:52:48
@misc{5431379,
 abstract   = {In Sweden it’s common that public benefit non-profit associations are partly financed by selling donated goods second hand. These organisations are in principle tax-exempted but their economic activity has in recent years been subjected to income- and value-added tax. This has been widely debated and the associations have campaigned for a change in the regulation. The purpose of this essay is to do a critical study of the taxation based on the principles of Swedish tax law. The principles are based on economic, political and moral considerations and have a legitimising function and the tax system should therefore be studied in relation to these principles. This essay discusses the neutrality principle and how well it corresponds with taxation of the economic activity driven by non-profit associations. The neutrality principle is based on economic theories claiming that the tax system should not intervene on the market economy. It has been used as an argument for an extended taxation of the public benefit organisations, but the definition of neutrality and the means to achieve it is not given. By reviewing the tax regulation and applying different aspects of neutrality, this essay points out the lack of neutrality that the taxation entails.},
 author    = {Olofsson, Jonna},
 keyword   = {skatterätt,ideell förening,neutralitetsprincipen,second hand},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattning av ideella föreningar - en principfråga? - En kritisk analys av beskattning av finansierande second hand-försäljning utifrån neutralitetsprincipen},
 year     = {2015},
}