Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvarsfrihetsbedömning vid sexuellt umgänge med barn

Johnsson, Love LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I BrB 6 kap. 14 § stadgas ansvarsfrihet i vissa fall för en person som har sexuellt umgänge med ett barn under femton år. Bedömningen sker genom att hänsyn tas till åldersskillnad, mognadsgrad och övriga omständigheter. Eftersom det finns många subjektiva och diffusa faktorer att ta hänsyn till i bedömningen är regleringen inte helt tydlig. Praxis och doktrin har inte utvecklat rättsläget i sådan grad att någon djupare bild kan ges av rättsläget.

Otydligheten i rättsläget öppnar för godtyckliga bedömningar. En felaktig bedömning har skett i RH 2013:12. Anledningen till att bedömningen har blivit felaktig är att domstolen har förlegade stereotyper på vilka roller pojkar respektive flickor ska inta i sexuella sammanhang. Dessa... (More)
I BrB 6 kap. 14 § stadgas ansvarsfrihet i vissa fall för en person som har sexuellt umgänge med ett barn under femton år. Bedömningen sker genom att hänsyn tas till åldersskillnad, mognadsgrad och övriga omständigheter. Eftersom det finns många subjektiva och diffusa faktorer att ta hänsyn till i bedömningen är regleringen inte helt tydlig. Praxis och doktrin har inte utvecklat rättsläget i sådan grad att någon djupare bild kan ges av rättsläget.

Otydligheten i rättsläget öppnar för godtyckliga bedömningar. En felaktig bedömning har skett i RH 2013:12. Anledningen till att bedömningen har blivit felaktig är att domstolen har förlegade stereotyper på vilka roller pojkar respektive flickor ska inta i sexuella sammanhang. Dessa stereotyper har påverkat domstolen i så pass stor utsträckning att slutresultatet har blivit fel.

Det är möjligt att landets domstolar även i andra mål har påverkats av samma stereotyper även om slutresultatet inte har blivit direkt rättsvidrigt så som i RH 2013:12. (Less)
Popular Abstract
The Swedish Penal Code Chapter 6 paragraph 14 statues that an offender of intimate communion with children under the age of fifteen years old can be discharged under certain circumstances. Difference in age, degree of maturity and other circumstances are considered in the assessment. Because of the subjective factors to consider in the assessment the regulation is vague. Court practice and jurisprudence have not clarified the adjudication of the regulation. Therefore a deeper insight cannot be given of the regulation.

The unclear regulation opens for arbitrary assessments. In RH 2013:12 the assessment has gone wrong and the judgment is illicit.
The reason for this illicit judgment is the courts’ obsolete and stereotype view of how boys... (More)
The Swedish Penal Code Chapter 6 paragraph 14 statues that an offender of intimate communion with children under the age of fifteen years old can be discharged under certain circumstances. Difference in age, degree of maturity and other circumstances are considered in the assessment. Because of the subjective factors to consider in the assessment the regulation is vague. Court practice and jurisprudence have not clarified the adjudication of the regulation. Therefore a deeper insight cannot be given of the regulation.

The unclear regulation opens for arbitrary assessments. In RH 2013:12 the assessment has gone wrong and the judgment is illicit.
The reason for this illicit judgment is the courts’ obsolete and stereotype view of how boys and girls should act toward each other in sexual context. These obsolete stereotypes affected the court to the extent of wrongful judgment.

Even though the judgments in other cases of relevance is not illicit like RH 2013:12 it is possible that the same obsolete stereotype has influence on other Swedish courts as well. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Love LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, sexuellt umgänge med minderårig, ansvarsfrihet, godtycklig bedömning Criminal law, statutory rape, arbitrary assessments, discharge
language
Swedish
id
5431441
date added to LUP
2015-07-03 15:48:20
date last changed
2015-07-03 15:48:20
@misc{5431441,
 abstract   = {I BrB 6 kap. 14 § stadgas ansvarsfrihet i vissa fall för en person som har sexuellt umgänge med ett barn under femton år. Bedömningen sker genom att hänsyn tas till åldersskillnad, mognadsgrad och övriga omständigheter. Eftersom det finns många subjektiva och diffusa faktorer att ta hänsyn till i bedömningen är regleringen inte helt tydlig. Praxis och doktrin har inte utvecklat rättsläget i sådan grad att någon djupare bild kan ges av rättsläget. 

Otydligheten i rättsläget öppnar för godtyckliga bedömningar. En felaktig bedömning har skett i RH 2013:12. Anledningen till att bedömningen har blivit felaktig är att domstolen har förlegade stereotyper på vilka roller pojkar respektive flickor ska inta i sexuella sammanhang. Dessa stereotyper har påverkat domstolen i så pass stor utsträckning att slutresultatet har blivit fel.

Det är möjligt att landets domstolar även i andra mål har påverkats av samma stereotyper även om slutresultatet inte har blivit direkt rättsvidrigt så som i RH 2013:12.},
 author    = {Johnsson, Love},
 keyword   = {Straffrätt,sexuellt umgänge med minderårig,ansvarsfrihet,godtycklig bedömning Criminal law,statutory rape,arbitrary assessments,discharge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsfrihetsbedömning vid sexuellt umgänge med barn},
 year     = {2015},
}