Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svensk hantering av polygama äktenskap

Mideljung, Jakob LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om äktenskapet går emot svensk ordre public. Huruvida så är fallet för polygami är fortfarande osäkert. Det här arbetet kommer inte beröra huruvida Sverige bör ha en begränsning på antal äktenskap eller inte, utan fokus ligger på den svenska hanteringen av utländska polygama äktenskap.

Uppsatsen syftar till att belysa nationell svensk rätt och svensk internationell privaträtts hantering av polygami. Detta görs genom att tillämpa rättsdogmatisk metod och undersöka svensk familje- och straffrätt, samt svensk förvaltningsrättslig hantering av polygama äktenskap. Efter detta presenteras den svenska... (More)
Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om äktenskapet går emot svensk ordre public. Huruvida så är fallet för polygami är fortfarande osäkert. Det här arbetet kommer inte beröra huruvida Sverige bör ha en begränsning på antal äktenskap eller inte, utan fokus ligger på den svenska hanteringen av utländska polygama äktenskap.

Uppsatsen syftar till att belysa nationell svensk rätt och svensk internationell privaträtts hantering av polygami. Detta görs genom att tillämpa rättsdogmatisk metod och undersöka svensk familje- och straffrätt, samt svensk förvaltningsrättslig hantering av polygama äktenskap. Efter detta presenteras den svenska internationella privaträtten som rör internationella äktenskap. Svensk doktrin intar inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public, och uppsatsen redogör för hur argumentationen ser ut. Efter detta pekas potentiella lagvalsproblem för polygama äktenskap ut. Sist belyses fyra områden där tillämplighetsproblem för svensk rätt i förhållande till polygama äktenskap kan uppstå, och möjliga lösningar utforskas.

Det visar sig att det inte finns några formella hinder mot att Sverige skulle vägra erkänna polygama äktenskap, och att det inte torde vara en bra lösning att förhindra ett erkännande med hänvisning till ordre public. Allmän åklagare torde kunna föra talan om tvångsupplösning av äktenskapet, då hitflyttade polygama äktenskap torde falla in under bestämmelsen. Åklagaren torde dock finna att de negativa konsekvenserna för berörda parter medför att en sådan talan inte bör föras. Andra tillämpningsproblem som kan uppstå visar sig inte innebära några större svårigheter. (Less)
Popular Abstract
According to Swedish law a foreign marriage is recognized if it is valid under the law of the state where it was entered into. The exception to this is if such a marriage is void as a matter of public policy. Whether or not that applies to polygamy is still uncertain. This thesis will not touch upon whether or not Sweden should have a restriction on the number of parties in a marriage; instead it will focus on how Sweden manages foreign polygamous marriages.

The thesis aims to shed light upon how national Swedish law and Swedish international private law handles polygamy. This is done by using a legal dogmatic method to examine Swedish family law, Swedish criminal law and how Swedish administration handles polygamous marriages. After... (More)
According to Swedish law a foreign marriage is recognized if it is valid under the law of the state where it was entered into. The exception to this is if such a marriage is void as a matter of public policy. Whether or not that applies to polygamy is still uncertain. This thesis will not touch upon whether or not Sweden should have a restriction on the number of parties in a marriage; instead it will focus on how Sweden manages foreign polygamous marriages.

The thesis aims to shed light upon how national Swedish law and Swedish international private law handles polygamy. This is done by using a legal dogmatic method to examine Swedish family law, Swedish criminal law and how Swedish administration handles polygamous marriages. After that the Swedish international private law concerning international marriages is presented. The approach in Swedish doctrine is that polygamy is not in opposition to Swedish public policy, and the arguments concerning the content of Swedish public policy with regards to polygamy are put forward. After this potential problems in appointing applicable law for polygamous marriages are pointed out. Lastly four areas where problems could arise from Swedish law being applied to polygamous marriages are presented, and possible solutions explored.

Having presented the subject area the conclusions are that there are no formal constraints for Sweden to recognize polygamous marriages, and that it wouldn't be a good solution to bar such recognition as a matter of public policy. Public persecutors should be able claim for a forced divorce as immigrated polygamous marriages fall under the law’s scope, but a persecutor ought to find that the negative impact for effected parties leads to the conclusion that such a claim should not be raised. Other issues that could arise turns out to not be major problems. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mideljung, Jakob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
internationell privaträtt, private international law, polygami, polygamy
language
Swedish
id
5431444
date added to LUP
2015-07-06 09:53:37
date last changed
2015-07-06 09:53:37
@misc{5431444,
 abstract   = {Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om äktenskapet går emot svensk ordre public. Huruvida så är fallet för polygami är fortfarande osäkert. Det här arbetet kommer inte beröra huruvida Sverige bör ha en begränsning på antal äktenskap eller inte, utan fokus ligger på den svenska hanteringen av utländska polygama äktenskap.

Uppsatsen syftar till att belysa nationell svensk rätt och svensk internationell privaträtts hantering av polygami. Detta görs genom att tillämpa rättsdogmatisk metod och undersöka svensk familje- och straffrätt, samt svensk förvaltningsrättslig hantering av polygama äktenskap. Efter detta presenteras den svenska internationella privaträtten som rör internationella äktenskap. Svensk doktrin intar inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public, och uppsatsen redogör för hur argumentationen ser ut. Efter detta pekas potentiella lagvalsproblem för polygama äktenskap ut. Sist belyses fyra områden där tillämplighetsproblem för svensk rätt i förhållande till polygama äktenskap kan uppstå, och möjliga lösningar utforskas.

Det visar sig att det inte finns några formella hinder mot att Sverige skulle vägra erkänna polygama äktenskap, och att det inte torde vara en bra lösning att förhindra ett erkännande med hänvisning till ordre public. Allmän åklagare torde kunna föra talan om tvångsupplösning av äktenskapet, då hitflyttade polygama äktenskap torde falla in under bestämmelsen. Åklagaren torde dock finna att de negativa konsekvenserna för berörda parter medför att en sådan talan inte bör föras. Andra tillämpningsproblem som kan uppstå visar sig inte innebära några större svårigheter.},
 author    = {Mideljung, Jakob},
 keyword   = {internationell privaträtt,private international law,polygami,polygamy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk hantering av polygama äktenskap},
 year     = {2015},
}