Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är LOB förenlig med EKMR?

Lindblom, Carl LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of this essay is to make a study of the requirements of 1§ 1 subparagraph LOB is compatible with the ECHR Art. 5.1 (e), if the application is compatible with the ECHR and if the application is affected by the police professional culture. The European Court has set a number of requirements on a national law in three cases that I have examined and assessed LOBs compatibility with.
LOB contains the rights in 1§ 1 subparagraph for a police officer to attain a person who is intoxicated by alcohol or other intoxicants making him not able to take care of himself or presents a danger to himself or others.
This law is used extensively by the police when over 50,000 people every year (62,000 in 2009) in Sweden will be attained and... (More)
The purpose of this essay is to make a study of the requirements of 1§ 1 subparagraph LOB is compatible with the ECHR Art. 5.1 (e), if the application is compatible with the ECHR and if the application is affected by the police professional culture. The European Court has set a number of requirements on a national law in three cases that I have examined and assessed LOBs compatibility with.
LOB contains the rights in 1§ 1 subparagraph for a police officer to attain a person who is intoxicated by alcohol or other intoxicants making him not able to take care of himself or presents a danger to himself or others.
This law is used extensively by the police when over 50,000 people every year (62,000 in 2009) in Sweden will be attained and detained under LOB. The law has been extensively criticized that it is applied arbitrarily by the police.
My conclusion is that the linguistic aspect of 1§ 1 subparagraph LOB is compatible with 5(1)e ECHR and that the law is sufficiently available. However, my conclusion is that the legislation is not sufficiently precise, it can be applied arbitrarily by the police. This is the biggest problem among autonomous police officers' professional culture. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida utformningen av 1 § 1 st. LOB är förenlig med EKMR art. 5.1 e) samt om dess tillämpning är förenlig med EKMR och hur användandet av LOB påverkas av polisens yrkeskultur. Europadomstolen har, i tre avgöranden, uppställt ett antal krav som nationell lagstiftning måste uppfylla. Jag har undersökt dessa fall och bedömt huruvida LOB är förenlig med de slutsatser som framkommer av domskälen.
1 § 1 st. LOB föreskriver att en polisman får omhänderta en person som är så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan. Denna lag används flitigt av polisen. Varje år blir år över 50.000 människor... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida utformningen av 1 § 1 st. LOB är förenlig med EKMR art. 5.1 e) samt om dess tillämpning är förenlig med EKMR och hur användandet av LOB påverkas av polisens yrkeskultur. Europadomstolen har, i tre avgöranden, uppställt ett antal krav som nationell lagstiftning måste uppfylla. Jag har undersökt dessa fall och bedömt huruvida LOB är förenlig med de slutsatser som framkommer av domskälen.
1 § 1 st. LOB föreskriver att en polisman får omhänderta en person som är så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan. Denna lag används flitigt av polisen. Varje år blir år över 50.000 människor (62.000 år 2009) i Sverige blir omhändertagna och frihetsberövade enligt LOB.
Lagen har kritiserats för att den tillämpas godtyckligt av polisen.
Min slutsats är att den språkliga aspekten av 1§ LOB är förenligt med art. 5.1 e) EKMR samt att lagstiftningen är tillräckligt tillgänglig. Jag kommer dock fram till slutsatsen att lagstiftningen inte är tillräckligt precis, att den kan tillämpas godtyckligt av polisen och att detta är det största problemet bland autonoma polisers yrkeskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblom, Carl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
LOB, EKMR
language
Swedish
id
5431460
date added to LUP
2015-07-06 09:27:38
date last changed
2015-07-06 09:27:38
@misc{5431460,
 abstract   = {The purpose of this essay is to make a study of the requirements of 1§ 1 subparagraph LOB is compatible with the ECHR Art. 5.1 (e), if the application is compatible with the ECHR and if the application is affected by the police professional culture. The European Court has set a number of requirements on a national law in three cases that I have examined and assessed LOBs compatibility with.
LOB contains the rights in 1§ 1 subparagraph for a police officer to attain a person who is intoxicated by alcohol or other intoxicants making him not able to take care of himself or presents a danger to himself or others.
This law is used extensively by the police when over 50,000 people every year (62,000 in 2009) in Sweden will be attained and detained under LOB. The law has been extensively criticized that it is applied arbitrarily by the police.
My conclusion is that the linguistic aspect of 1§ 1 subparagraph LOB is compatible with 5(1)e ECHR and that the law is sufficiently available. However, my conclusion is that the legislation is not sufficiently precise, it can be applied arbitrarily by the police. This is the biggest problem among autonomous police officers' professional culture.},
 author    = {Lindblom, Carl},
 keyword   = {LOB,EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är LOB förenlig med EKMR?},
 year     = {2015},
}