Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är nuvarande lagstiftning tillräcklig för att skydda åklagare och domare mot otillåten påverkan? - En analys om det ökade hotet mot rättsväsendet i Sverige

Levin, Isabelle LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av brottsutvecklingen mot rättsväsendet de senaste åren har begreppet otillåten påverkan fått en mer framträdande roll. Syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda om problematiseringen kring begreppet otillåten påverkan samt ge förslag hur gällande rätt bör se ut. Begreppet otillåten påverkan är i sig inte ett brott i straffrättslig mening men omfattar ett flertal påverkansformer. Det är ostridigt att begreppet syftar till att genom hot, våld eller trakasserier påverka exempelvis domare, åklagare i sin myndighetsutövning men även vittnen och målsägande i en rättsprocess. Denna förmåga att påverka leder i sin tur till att rättsskipningen inte kan iaktta saklighet och opartiskhet vilket kan ges uttryck i ett minskat... (More)
Mot bakgrund av brottsutvecklingen mot rättsväsendet de senaste åren har begreppet otillåten påverkan fått en mer framträdande roll. Syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda om problematiseringen kring begreppet otillåten påverkan samt ge förslag hur gällande rätt bör se ut. Begreppet otillåten påverkan är i sig inte ett brott i straffrättslig mening men omfattar ett flertal påverkansformer. Det är ostridigt att begreppet syftar till att genom hot, våld eller trakasserier påverka exempelvis domare, åklagare i sin myndighetsutövning men även vittnen och målsägande i en rättsprocess. Denna förmåga att påverka leder i sin tur till att rättsskipningen inte kan iaktta saklighet och opartiskhet vilket kan ges uttryck i ett minskat förtroende för rättsväsendet.

Det finns idag ett uttalat behov att öka säkerheten inom det svenska rättsväsendet. Trots att domstolarna inom de senaste åren genomgått stora förändringar där stor hänsyn har tagits till att höja säkerhetsnivån. Detta arbete är av synnerlig vikt för att förebygga och minska otillåten påverkan i samband med myndighetsutövning samt skapa trygghet för brottsoffer och vittnen. Min bedömning är att det i framtiden är viktigt att det aktivt bedrivs ett förebyggande arbete för att rättsväsendet ska vara oberoende och fri från yttre påverkan.

En av svårigheterna med otillåten påverkan är de åtskilliga påtryckningar som avser subtila metoder som är svåra för rättsväsendet att upptäcka. I uppsatsen konstaterar jag att dessa icke-brottsliga metoder bör lagföras, antingen genom att begreppet otillåten påverkan kriminaliseras eller att flera av samma företeelser kan tillsammans utgöra ett brott. Enligt min mening utgör otillåten påverkan ett allvarligt hot mot det svenska rättsväsendet. (Less)
Abstract
The concept unlawful influence has been given a more prominent role as a result of the recent development of crime against the judicial system. The purpose with this thesis is to analyse the concept unlawful influence and propose a suggestion on what the applicable law should be in this area. The concept itself is not a criminalized act and it covers several types of influences. However it is undisputed that the concept aims to threat, violent and harass for example, judges and prosecutors in their exercise of authority. Unlawful influence can therefore lead to impartiality, which can decrease the confidence for the judicial system.
Today there is a need to increase the security within the Swedish judicial system, although there have... (More)
The concept unlawful influence has been given a more prominent role as a result of the recent development of crime against the judicial system. The purpose with this thesis is to analyse the concept unlawful influence and propose a suggestion on what the applicable law should be in this area. The concept itself is not a criminalized act and it covers several types of influences. However it is undisputed that the concept aims to threat, violent and harass for example, judges and prosecutors in their exercise of authority. Unlawful influence can therefore lead to impartiality, which can decrease the confidence for the judicial system.
Today there is a need to increase the security within the Swedish judicial system, although there have been some positive changes regarding the security level during the recent years. The work of change is crucial to be able to prevent unlawful influence within the judicial system. My view is that the work should be forever on-going so the judicial system is independent and free from unlawful influence.

One of the difficulties with the concept unlawful influence is that several of the different types of influences are hard for the judicial system to discover. My conclusion is that one solution to the problem could be to criminalize the concept. According to my opinion, unlawful influence is a serious threat to the Swedish judicial system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levin, Isabelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
åklagare, straffrätt, domare, rättsväsendet, hot, otillåten påverkan
language
Swedish
id
5431477
date added to LUP
2015-07-06 09:27:52
date last changed
2015-07-06 09:27:52
@misc{5431477,
 abstract   = {The concept unlawful influence has been given a more prominent role as a result of the recent development of crime against the judicial system. The purpose with this thesis is to analyse the concept unlawful influence and propose a suggestion on what the applicable law should be in this area. The concept itself is not a criminalized act and it covers several types of influences. However it is undisputed that the concept aims to threat, violent and harass for example, judges and prosecutors in their exercise of authority. Unlawful influence can therefore lead to impartiality, which can decrease the confidence for the judicial system. 
Today there is a need to increase the security within the Swedish judicial system, although there have been some positive changes regarding the security level during the recent years. The work of change is crucial to be able to prevent unlawful influence within the judicial system. My view is that the work should be forever on-going so the judicial system is independent and free from unlawful influence. 

One of the difficulties with the concept unlawful influence is that several of the different types of influences are hard for the judicial system to discover. My conclusion is that one solution to the problem could be to criminalize the concept. According to my opinion, unlawful influence is a serious threat to the Swedish judicial system.},
 author    = {Levin, Isabelle},
 keyword   = {åklagare,straffrätt,domare,rättsväsendet,hot,otillåten påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är nuvarande lagstiftning tillräcklig för att skydda åklagare och domare mot otillåten påverkan? - En analys om det ökade hotet mot rättsväsendet i Sverige},
 year     = {2015},
}