Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vapenanvändning - vid nödvärn och nödvärnsexcess

Collin Pettersson, Martin LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats behandlas rätten till att bruka vapen vid nödvärn och nödvärnsexcess ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Rätten till nödvärn och nödvärnsexcess stadgas i 24 kap 1 § respektive 24 kap 6 § brottsbalken.
Rätt till nödvärn föreligger bl.a. när någon blir utsatt för ett angrepp på person, såvida den angripne inte går utöver vad som får anses vara uppenbart oförsvarligt.

Bedömningen görs objektivt och gärningen betraktas inte som brottslig om nödvärn föreligger. Skulle våldet gå utöver vad som är uppenbart oförsvarligt finns en möjlighet att bli ursäktad enligt nödvärnsexcess om den försvarshandlande svårligen kunnat besinna sig. Nödvärnsexcess är en s.k. osjälvständig brottsform som beaktas när någon gått utöver de... (More)
I denna uppsats behandlas rätten till att bruka vapen vid nödvärn och nödvärnsexcess ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Rätten till nödvärn och nödvärnsexcess stadgas i 24 kap 1 § respektive 24 kap 6 § brottsbalken.
Rätt till nödvärn föreligger bl.a. när någon blir utsatt för ett angrepp på person, såvida den angripne inte går utöver vad som får anses vara uppenbart oförsvarligt.

Bedömningen görs objektivt och gärningen betraktas inte som brottslig om nödvärn föreligger. Skulle våldet gå utöver vad som är uppenbart oförsvarligt finns en möjlighet att bli ursäktad enligt nödvärnsexcess om den försvarshandlande svårligen kunnat besinna sig. Nödvärnsexcess är en s.k. osjälvständig brottsform som beaktas när någon gått utöver de ansvarsfrihetsgrunder som finns i brottsbalkens 24 kapitel, gärningen anses dock fortfarande vara brottslig. Via ett antal rättsfall från såväl Högsta domstolen som underinstanser, där bruk av vapen är karaktäristiskt, försöker jag belysa bedömningsproblematiken. Det ställs höga krav på att den angripna personen först väljer alternativa handlingsmöjligheter. Enligt min uppfattning korrelerar det dåligt med den praxis som behandlar individens rätt att i princip stanna och försvara sig istället för att fly.

Beväpning som sådan betyder dock inte att man automatiskt givit upp sin nödvärnsrätt. Utan flera rättsfall tar sikte på hur vapnet brukats.

Min uppfattning är dock att stora krav ställs på att den nödvärnshandlande agerat på ett korrekt sätt i en svår situation, där alltför liten hänsyn tas till vad som kunnat ske om denne inte agerat på det sätt som gjorts. (Less)
Abstract
This paper analyses the right to use weapons in self-defence and excessive self-defence from a legal perspective.

The right of self-defence and excessive self-defence is stated in Chapter 24 section 1 and Chapter 24 section 6 in Brottsbalken (the Swedish penal code). The right of self-defence is inter alia granted people who are subject to an attack unless the self-defence is unreasonably. The judgement is objective and the act is not considered a crime if it's done under self-defence. If the violence goes beyond what is obviously unjustifiable there is an opportunity to be excused under excessive self-defence actions, when the acting person hardly could come to his senses.

Excessive self-defence is a so-called dependent crime taken... (More)
This paper analyses the right to use weapons in self-defence and excessive self-defence from a legal perspective.

The right of self-defence and excessive self-defence is stated in Chapter 24 section 1 and Chapter 24 section 6 in Brottsbalken (the Swedish penal code). The right of self-defence is inter alia granted people who are subject to an attack unless the self-defence is unreasonably. The judgement is objective and the act is not considered a crime if it's done under self-defence. If the violence goes beyond what is obviously unjustifiable there is an opportunity to be excused under excessive self-defence actions, when the acting person hardly could come to his senses.

Excessive self-defence is a so-called dependent crime taken into account if someone has gone beyond the defences contained in the 24th chapter Brottsbalken (Swedish penal code), the action is still considered to be a crime. Through a number of cases from the courts, where the use of weapons is characteristic, I try to highlight the evaluation problem. The law requires that the affected person first choose an alternative way of action. This correlates badly with the customary, which has basically given the individual a right to stay and defend himself instead of escaping.

However, the armament as such does not imply that the attacked person has given up his right of self-defence. Instead, a number of cases focus on how the weapons were used.

In my opinion, there are high requirements that the self-defence action is acted in a correct manner in a complicated situation. I think too little is taken to account of what could have happened if the attacked person didn’t act the way he did. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Collin Pettersson, Martin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, nödvärn, nödvärnsexcess, vapenanvändning.
language
Swedish
id
5431508
date added to LUP
2015-07-03 15:04:44
date last changed
2015-07-03 15:04:44
@misc{5431508,
 abstract   = {This paper analyses the right to use weapons in self-defence and excessive self-defence from a legal perspective.

The right of self-defence and excessive self-defence is stated in Chapter 24 section 1 and Chapter 24 section 6 in Brottsbalken (the Swedish penal code). The right of self-defence is inter alia granted people who are subject to an attack unless the self-defence is unreasonably. The judgement is objective and the act is not considered a crime if it's done under self-defence. If the violence goes beyond what is obviously unjustifiable there is an opportunity to be excused under excessive self-defence actions, when the acting person hardly could come to his senses.

Excessive self-defence is a so-called dependent crime taken into account if someone has gone beyond the defences contained in the 24th chapter Brottsbalken (Swedish penal code), the action is still considered to be a crime. Through a number of cases from the courts, where the use of weapons is characteristic, I try to highlight the evaluation problem. The law requires that the affected person first choose an alternative way of action. This correlates badly with the customary, which has basically given the individual a right to stay and defend himself instead of escaping.

However, the armament as such does not imply that the attacked person has given up his right of self-defence. Instead, a number of cases focus on how the weapons were used.

In my opinion, there are high requirements that the self-defence action is acted in a correct manner in a complicated situation. I think too little is taken to account of what could have happened if the attacked person didn’t act the way he did.},
 author    = {Collin Pettersson, Martin},
 keyword   = {Straffrätt,nödvärn,nödvärnsexcess,vapenanvändning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vapenanvändning - vid nödvärn och nödvärnsexcess},
 year     = {2015},
}