Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bevarandet av tropikskogar - En analys av nya rättsliga instrument inom internationell miljörätt

Hörnfeldt, Isabelle LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Tropikskog skövlas för ekonomisk vinning och får till följd att en mängd arter dör ut och att koldioxid frisätts varje år. Idag saknas en rättsligt bindande reglering för bevarandet av tropikskog. I den här kandidatuppsatsen utreds ett antal folkrättsliga regleringar för att undersöka om nya trender inom internationell miljörätt kan bidra till att tropikskogarna bevaras.

I uppsatsen förs ett lex-ferenda resonemang, ett normativt resonemang om hur rätten borde vara. Fokus läggs på hur ett förvaltarskapsansvar för tropikskogarna skulle kunna se ut, grundat på ett etiskt resonemang. De normativa resonemangen förs för att legitimera en lags införande. Som grund för diskussionen om inrättandet av ett förvaltarskap presenteras principerna... (More)
Tropikskog skövlas för ekonomisk vinning och får till följd att en mängd arter dör ut och att koldioxid frisätts varje år. Idag saknas en rättsligt bindande reglering för bevarandet av tropikskog. I den här kandidatuppsatsen utreds ett antal folkrättsliga regleringar för att undersöka om nya trender inom internationell miljörätt kan bidra till att tropikskogarna bevaras.

I uppsatsen förs ett lex-ferenda resonemang, ett normativt resonemang om hur rätten borde vara. Fokus läggs på hur ett förvaltarskapsansvar för tropikskogarna skulle kunna se ut, grundat på ett etiskt resonemang. De normativa resonemangen förs för att legitimera en lags införande. Som grund för diskussionen om inrättandet av ett förvaltarskap presenteras principerna statssuveränitet, common concern och common but differentiated responsibilities. Inom folkrätten är statssuveräniteten en grundläggande princip. Utvecklingen av detta dynamiska begrepp belyses och potentiella förändringar av begreppet, till följd av de förändringar som sker i världen och på folkrättens område, diskuteras.

Idag finns två common concerns: klimatförändringar och dess effekter samt bevarandet av biologisk mångfald. Frågor av common concern är gränsöverskridande och kräver kollektiva åtgärder. Ingen enskild stat kan lösa de problem som de utgör men god hantering av frågan leder till gemensamma fördelar för alla stater. Kan bevarandet av tropikskog klassas som en common concern? Skulle detta medföra att människan har en skyldighet att förvalta tropikskogarna? Med grund i dessa frågor problematiseras begreppet miljörättsligt förvaltarskap.

I analysen appliceras de juridiska principerna med slutsatsen att det finns tecken för att utvecklingen kan gå mot ett universellt förvaltarskap för tropikskogarna. Ett förvaltarskap skulle möjliggöras om bevarandet av tropikskogarna klassas som en common concern. (Less)
Popular Abstract
Tropical deforestation is constantly being undertaken for material gain. As a result of this deforestation a variety of species is eradicated and carbon dioxide is released every year. There is currently no legally binding regulation for the conservation of tropical forests.

This bachelor-thesis explores international legal regulations in order to explain how new instruments in international environmental law can help preserve tropical forests.

This thesis is based on a lex ferenda-argumentation, with normative arguments about what the law should be, focusing on what a stewardship responsibility could look like based on ethical reasoning. The normative reasoning is applied to legitimize the incorporation of new law. As a basis for... (More)
Tropical deforestation is constantly being undertaken for material gain. As a result of this deforestation a variety of species is eradicated and carbon dioxide is released every year. There is currently no legally binding regulation for the conservation of tropical forests.

This bachelor-thesis explores international legal regulations in order to explain how new instruments in international environmental law can help preserve tropical forests.

This thesis is based on a lex ferenda-argumentation, with normative arguments about what the law should be, focusing on what a stewardship responsibility could look like based on ethical reasoning. The normative reasoning is applied to legitimize the incorporation of new law. As a basis for the discussion of an establishment of stewardship, the principles of state sovereignty, common concern and common but differentiated responsibilities are presented. State sovereignty is a basic concept within international law. The development of this dynamic concept is illustrated and potential changes following global movements and international law are discussed.

As of today there are two common concerns: climate change and its effects and preservation of biological diversity. What makes a matter a common concern is that proper protection makes all states derive common benefits. Common concerns require collective action since they are influenced by a complex interplay of individual events. Can the preservation of tropical forests be considered a common concern? What obligations would this imply on humans in terms of the management of tropical forests? Based on these questions the concept of stewardship in environmental law is analysed.

Finally the legal principles are applied, with the conclusion that there are signs indicating that universal stewardship of tropical forests may become reality. This could be made possible by classifying the preservation of tropical forests as a common concern. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hörnfeldt, Isabelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, International environmental law, miljörätt, common concern, förvaltarskap
language
Swedish
id
5431562
date added to LUP
2015-07-03 15:26:19
date last changed
2015-07-03 15:26:19
@misc{5431562,
 abstract   = {Tropikskog skövlas för ekonomisk vinning och får till följd att en mängd arter dör ut och att koldioxid frisätts varje år. Idag saknas en rättsligt bindande reglering för bevarandet av tropikskog. I den här kandidatuppsatsen utreds ett antal folkrättsliga regleringar för att undersöka om nya trender inom internationell miljörätt kan bidra till att tropikskogarna bevaras. 

I uppsatsen förs ett lex-ferenda resonemang, ett normativt resonemang om hur rätten borde vara. Fokus läggs på hur ett förvaltarskapsansvar för tropikskogarna skulle kunna se ut, grundat på ett etiskt resonemang. De normativa resonemangen förs för att legitimera en lags införande. Som grund för diskussionen om inrättandet av ett förvaltarskap presenteras principerna statssuveränitet, common concern och common but differentiated responsibilities. Inom folkrätten är statssuveräniteten en grundläggande princip. Utvecklingen av detta dynamiska begrepp belyses och potentiella förändringar av begreppet, till följd av de förändringar som sker i världen och på folkrättens område, diskuteras. 

Idag finns två common concerns: klimatförändringar och dess effekter samt bevarandet av biologisk mångfald. Frågor av common concern är gränsöverskridande och kräver kollektiva åtgärder. Ingen enskild stat kan lösa de problem som de utgör men god hantering av frågan leder till gemensamma fördelar för alla stater. Kan bevarandet av tropikskog klassas som en common concern? Skulle detta medföra att människan har en skyldighet att förvalta tropikskogarna? Med grund i dessa frågor problematiseras begreppet miljörättsligt förvaltarskap.

I analysen appliceras de juridiska principerna med slutsatsen att det finns tecken för att utvecklingen kan gå mot ett universellt förvaltarskap för tropikskogarna. Ett förvaltarskap skulle möjliggöras om bevarandet av tropikskogarna klassas som en common concern.},
 author    = {Hörnfeldt, Isabelle},
 keyword   = {Folkrätt,International environmental law,miljörätt,common concern,förvaltarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bevarandet av tropikskogar - En analys av nya rättsliga instrument inom internationell miljörätt},
 year     = {2015},
}