Advanced

Verksamhetsrekvisitet - Kvantitativt eller kvalitativt?

Augustsson, Anton LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att tydliggöra verksamhetsrekvisitet i 3:12-reglerna vilka är avgörande för klassificeringen av andelar i ett fåmansföretag. Ägare till ett fåmansföretag kan antingen inneha kvalificerade eller okvalificerade andelar. Vilken variant av andelar en ägare innehar gör skillnad för personens beskattning vid utdelning och realisationsvinst från andelarna i företaget. Det rekvisit som avgör om andelarna är kvalificerade kallas verksamhetsrekvisitet, vilket innebär att ägare som varit ”verksam i betydande omfattning” i företaget och innehar andelar uppfyller rekvisitet.
Rekvisitets definition i lagtexten är vag och tvetydig. Frågeställningen som besvaras är huruvida rekvisitet är kvantitativt eller kvalitativt, alltså om... (More)
Uppsatsens syfte är att tydliggöra verksamhetsrekvisitet i 3:12-reglerna vilka är avgörande för klassificeringen av andelar i ett fåmansföretag. Ägare till ett fåmansföretag kan antingen inneha kvalificerade eller okvalificerade andelar. Vilken variant av andelar en ägare innehar gör skillnad för personens beskattning vid utdelning och realisationsvinst från andelarna i företaget. Det rekvisit som avgör om andelarna är kvalificerade kallas verksamhetsrekvisitet, vilket innebär att ägare som varit ”verksam i betydande omfattning” i företaget och innehar andelar uppfyller rekvisitet.
Rekvisitets definition i lagtexten är vag och tvetydig. Frågeställningen som besvaras är huruvida rekvisitet är kvantitativt eller kvalitativt, alltså om bedömningen av ägarens verksamhet baseras på kvantiteten (omfattningen) eller kvaliteten(betydelsen) av arbetsinsatsen? För att besvara detta har lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin studerats.

Förarbetena till reglerna för fåmansföretags beskattning antyder att det är kvaliteten av en ägares verksamhet som är av betydelse vid bedömningen. En sådan kvalitativ bedömning görs i rättsfall som berör verksamhetsrekvisitet, dock framkommer en förändring av hur prövningen utförs i domstol. Med tiden börjar domstolen beakta kvantiteten av arbetsinsatsen som ägare till fåmansföretag utfört. Detta har resulterat i det faktum att det inte går att säga vad som krävs för att verksamhetsrekvisitet ska anses vara uppfyllt, om det är en viss kvantitet av arbete som krävs eller hur betydande arbetet måste vara för företaget? I rättspraxis bedöms båda aspekterna av en ägares verksamhet, vilken av aspekterna som är av störst betydelse är oklart.

Resultatet av uppsatsen är att något klart svar på huruvida ”verksam i betydande omfattning” är ett kvantitativt eller kvalitativt rekvisit går inte ge. Det tordes krävas både en bedömning av omfattningen och betydelsen av en ägares verksamhet i företaget för att avgöra om personen ska anses inneha kvalificerade andelar eller inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Augustsson, Anton LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, verksamhetsrekvisitet, fåmansföretag, 3:12-reglerna
language
Swedish
id
5431608
date added to LUP
2015-07-03 15:06:02
date last changed
2015-07-03 15:06:02
@misc{5431608,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att tydliggöra verksamhetsrekvisitet i 3:12-reglerna vilka är avgörande för klassificeringen av andelar i ett fåmansföretag. Ägare till ett fåmansföretag kan antingen inneha kvalificerade eller okvalificerade andelar. Vilken variant av andelar en ägare innehar gör skillnad för personens beskattning vid utdelning och realisationsvinst från andelarna i företaget. Det rekvisit som avgör om andelarna är kvalificerade kallas verksamhetsrekvisitet, vilket innebär att ägare som varit ”verksam i betydande omfattning” i företaget och innehar andelar uppfyller rekvisitet. 
Rekvisitets definition i lagtexten är vag och tvetydig. Frågeställningen som besvaras är huruvida rekvisitet är kvantitativt eller kvalitativt, alltså om bedömningen av ägarens verksamhet baseras på kvantiteten (omfattningen) eller kvaliteten(betydelsen) av arbetsinsatsen? För att besvara detta har lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin studerats. 

Förarbetena till reglerna för fåmansföretags beskattning antyder att det är kvaliteten av en ägares verksamhet som är av betydelse vid bedömningen. En sådan kvalitativ bedömning görs i rättsfall som berör verksamhetsrekvisitet, dock framkommer en förändring av hur prövningen utförs i domstol. Med tiden börjar domstolen beakta kvantiteten av arbetsinsatsen som ägare till fåmansföretag utfört. Detta har resulterat i det faktum att det inte går att säga vad som krävs för att verksamhetsrekvisitet ska anses vara uppfyllt, om det är en viss kvantitet av arbete som krävs eller hur betydande arbetet måste vara för företaget? I rättspraxis bedöms båda aspekterna av en ägares verksamhet, vilken av aspekterna som är av störst betydelse är oklart. 

Resultatet av uppsatsen är att något klart svar på huruvida ”verksam i betydande omfattning” är ett kvantitativt eller kvalitativt rekvisit går inte ge. Det tordes krävas både en bedömning av omfattningen och betydelsen av en ägares verksamhet i företaget för att avgöra om personen ska anses inneha kvalificerade andelar eller inte.},
 author    = {Augustsson, Anton},
 keyword   = {Skatterätt,verksamhetsrekvisitet,fåmansföretag,3:12-reglerna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamhetsrekvisitet - Kvantitativt eller kvalitativt?},
 year     = {2015},
}