Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EUD, quo vadis? - om Yttrande 2/13 och dess konsekvenser för människorättsskyddet inom EU

Roslund, Linnéa LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I mer än 40 år har det pågått en diskussion om huruvida EU kan och bör ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (EKMR, konventionen). Efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns numera till och med en fördragsstadgad skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. Av den anledningen förhandlade EU-kommissionen tillsammans med representanter från Europarådet fram ett utkast till anslutningsavtal, vilket var tänkt att vara det instrument som skulle binda unionen till konventionen.
Det är med anledning av detta som den Europeiska Unionens domstols (EUD) avgörande, Yttrande 2/13, kom som en förvåning för stora delar av juristkåren som intresserat sig för... (More)
I mer än 40 år har det pågått en diskussion om huruvida EU kan och bör ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (EKMR, konventionen). Efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns numera till och med en fördragsstadgad skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. Av den anledningen förhandlade EU-kommissionen tillsammans med representanter från Europarådet fram ett utkast till anslutningsavtal, vilket var tänkt att vara det instrument som skulle binda unionen till konventionen.
Det är med anledning av detta som den Europeiska Unionens domstols (EUD) avgörande, Yttrande 2/13, kom som en förvåning för stora delar av juristkåren som intresserat sig för EU:s anslutning till konventionen. Domstolen fastslog att det utkast till anslutningsavtal som förhandlats fram inte var förenligt med fördragen, och blockerade på så sätt den fortsatta processen för unionens anslutning till konventionen. Avgörandet har gett upphov till både mycket kritiska kommentarer såväl som medhåll.
Denna uppsats är en kritisk granskning av Yttrande 2/13 ur ett människorättsligt perpektiv. Fyra av domstolens totalt tio synpunkter tas upp, med fokus på unionsrättens särdrag och autonomi och EUD:s exklusiva jurisdiktion. Uppsatsen kommenterar och analyserar domstolens avgörande,och dess potentiella konsekvenser för människorättsskyddet inom unionen diskuteras. Alternativa synsätt på anslutningsavtalet presenteras, och det argumenteras för att domstolen använder unionsinterna frågor för att motivera sin negativa inställning till en konventionsanslutning och på så sätt allvarligt försvårar en utveckling av skyddet för mänskliga rättigheter inom unionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roslund, Linnéa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-law, EU-rätt, folkrätt, EU´s accession to the ECHR
language
Swedish
additional info
Linnéa Roslund, 0709707078
900927-2569
linnea890@hotmail.com
Uppsatsseminarium: 5 juni 2015.
id
5431676
date added to LUP
2015-07-06 10:13:58
date last changed
2015-07-06 10:13:58
@misc{5431676,
 abstract   = {I mer än 40 år har det pågått en diskussion om huruvida EU kan och bör ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (EKMR, konventionen). Efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns numera till och med en fördragsstadgad skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. Av den anledningen förhandlade EU-kommissionen tillsammans med representanter från Europarådet fram ett utkast till anslutningsavtal, vilket var tänkt att vara det instrument som skulle binda unionen till konventionen.
Det är med anledning av detta som den Europeiska Unionens domstols (EUD) avgörande, Yttrande 2/13, kom som en förvåning för stora delar av juristkåren som intresserat sig för EU:s anslutning till konventionen. Domstolen fastslog att det utkast till anslutningsavtal som förhandlats fram inte var förenligt med fördragen, och blockerade på så sätt den fortsatta processen för unionens anslutning till konventionen. Avgörandet har gett upphov till både mycket kritiska kommentarer såväl som medhåll.
Denna uppsats är en kritisk granskning av Yttrande 2/13 ur ett människorättsligt perpektiv. Fyra av domstolens totalt tio synpunkter tas upp, med fokus på unionsrättens särdrag och autonomi och EUD:s exklusiva jurisdiktion. Uppsatsen kommenterar och analyserar domstolens avgörande,och dess potentiella konsekvenser för människorättsskyddet inom unionen diskuteras. Alternativa synsätt på anslutningsavtalet presenteras, och det argumenteras för att domstolen använder unionsinterna frågor för att motivera sin negativa inställning till en konventionsanslutning och på så sätt allvarligt försvårar en utveckling av skyddet för mänskliga rättigheter inom unionen.},
 author    = {Roslund, Linnéa},
 keyword   = {EU-law,EU-rätt,folkrätt,EU´s accession to the ECHR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EUD, quo vadis? - om Yttrande 2/13 och dess konsekvenser för människorättsskyddet inom EU},
 year     = {2015},
}