Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsvärdepåverkan på småhusfastigheter vid omläggning av länsväg 155

Engström, Lovisa LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract
In January 1998, the Lundby tunnel opened in Gothenburg. Prior to that, the motor driven traffic was routed on county road 155 (länsväg 155) along e.g. Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen and Stålhandskegatan. When the traffic was rerouted to go down the Lundby tunnel instead, the previous noise pollution levels caused by the traffic frictions were consequently reduced on said roads. It is a possible conclusion thereof that the market prices of the properties adjacent to these roads were increased when the Lundby tunnel opened in 1998.
The object of this degree project is to examine how the market value on single-family properties along Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen and Stålhandskegatan were affected through the rerouting of... (More)
In January 1998, the Lundby tunnel opened in Gothenburg. Prior to that, the motor driven traffic was routed on county road 155 (länsväg 155) along e.g. Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen and Stålhandskegatan. When the traffic was rerouted to go down the Lundby tunnel instead, the previous noise pollution levels caused by the traffic frictions were consequently reduced on said roads. It is a possible conclusion thereof that the market prices of the properties adjacent to these roads were increased when the Lundby tunnel opened in 1998.
The object of this degree project is to examine how the market value on single-family properties along Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen and Stålhandskegatan were affected through the rerouting of county road 155. The purpose of the report is to deduce the applicability of the results on the opposite situation; i.e. to determine the decline of market value on single-family properties caused by the proximity to a road. In order to answer the question proposed in this essay, data will be collected and analyzed. The theoretic framework according to which the data will be examined consists of the theory that properties and goods can be implicitly priced based on a hedonic regression analysis. On that basis, the essay estimates the effects on market value of single-family properties caused by the construction of roads. This will be done by studying the impact county road 155 had on nearby properties. In order to obtain an appropriate price-setting model several multiple-regression analyzes has been tested. The result of the application of the model was that a standard property located 20 meters
from the nearest road has had a market value increase of 11 % caused by the diversion of county road 155. (Less)
Abstract (Swedish)
I januari 1998 lades en del av länsväg 155 om till den nyöppnade Lundbytunneln i Göteborg. Tidigare leddes den motordrivna trafiken på denna länsväg längs bl.a. Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen och Stålhandskegatan. När trafiken lades om och ner i Lundbytunneln torde det bl.a. ha varit så att bullernivåerna vid nämnda vägar minskade. Det är därför troligt att marknadsvärdet steg på de närliggande fastigheterna intill dessa vägar när länsväg 155 lades om. Före länsvägen lades om var uppbyggnaden av nämnda vägar två körfält i vardera riktningen med hastighetsbegränsning på 70 km/h. Efter byggdes dess vägar om till ett körfält i vardera riktningen med en hastighetsbegränsning på 50 km/h.
Arbetets uppgift har varit att undersöka hur... (More)
I januari 1998 lades en del av länsväg 155 om till den nyöppnade Lundbytunneln i Göteborg. Tidigare leddes den motordrivna trafiken på denna länsväg längs bl.a. Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen och Stålhandskegatan. När trafiken lades om och ner i Lundbytunneln torde det bl.a. ha varit så att bullernivåerna vid nämnda vägar minskade. Det är därför troligt att marknadsvärdet steg på de närliggande fastigheterna intill dessa vägar när länsväg 155 lades om. Före länsvägen lades om var uppbyggnaden av nämnda vägar två körfält i vardera riktningen med hastighetsbegränsning på 70 km/h. Efter byggdes dess vägar om till ett körfält i vardera riktningen med en hastighetsbegränsning på 50 km/h.
Arbetets uppgift har varit att undersöka hur marknadsvärdet på fastigheterna kring Västra-, Östra Bräckevägen och Stålhandskegatan påverkades av att länsväg 155 lades om och ner i Lundbytunneln. Förhoppningen med resultatet av studien var att den skulle kunna användas i liknande motsatt fall där ersättning för miljöskada ska beräknas. Ett exempel på ett sådant fall är då en småhusfastighets marknadsvärde påverkas av att en närliggande väg får en ökad trafikbelastning.
Till grund för de kommande antagandena i arbetet har en litteraturstudie i ämnet gjorts. Litteraturstudiens syfte har varit att ge bakgrund inom ämnena fastighetsvärdering, hedonisk regressionsanalys och miljö- samt företagsskada. Facklitteratur, artiklar,
avhandlingar, rättsfall och rättspraxis samt lagstiftning har studerats inom områdena. I arbetet har först en omfattande datainsamling gjorts på två områden. Det ena området inkluderar fastigheter belägna i närheten av Västra-, Östra Bräckevägen och Stålhandskegatan. Tanken är att data från detta område ska ge svar på om småhusfastigheterna i området kring nämnda vägar hade en marknadsvärdepåverkan av att länsväg 155 lades om. För området önskas även en årlig prisutveckling erhållas.
Genom att jämföra den årliga prisutvecklingen för området kring vägarna med den årliga prisutvecklingen för ett annat liknande område, ett s.k. jämförelseområde, har det önskats se om området kring vägarna hade en större prisutveckling än jämförelseområde kring tiden då länsväg 155 lades om. Data har därför även samlats in för ett jämförelseområde. Detta område har i arbetet valts till att vara den församling som området kring nämnda vägar tillhör; Lundby församling. För att besvara arbetets uppsatta frågeställningar har en hedonisk regressionsanalys på
respektive insamlad data genomförts. Regressionsanalysen visade att det varit en positiv påverkan av att länsväg 155 lades om från området eftersom betalningsviljan att bo längre ifrån vägarna var större före omläggningen jämfört med efter. En fastighet tidigare belägen 20 meter från länsväg 155 på Västra-, Östra Bräckevägen och Stålhandskegatan hade en marknadsvärdeökning med ca 11 % av att länsvägen lades om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Lovisa LU
supervisor
organization
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljöskada, avstånd till väg, hedonisk regressionsanalys, betalningsvilja, marknadsvärdeminskning, fastighetsvärde, pristrend Environmental damage, distance to road, hedonic regression analysis, willingness to pay, market reduction, property value, price trend
language
Swedish
id
5431696
date added to LUP
2015-06-04 12:23:10
date last changed
2015-06-04 12:23:10
@misc{5431696,
 abstract   = {In January 1998, the Lundby tunnel opened in Gothenburg. Prior to that, the motor driven traffic was routed on county road 155 (länsväg 155) along e.g. Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen and Stålhandskegatan. When the traffic was rerouted to go down the Lundby tunnel instead, the previous noise pollution levels caused by the traffic frictions were consequently reduced on said roads. It is a possible conclusion thereof that the market prices of the properties adjacent to these roads were increased when the Lundby tunnel opened in 1998.
The object of this degree project is to examine how the market value on single-family properties along Västra Bräckevägen, Östra Bräckevägen and Stålhandskegatan were affected through the rerouting of county road 155. The purpose of the report is to deduce the applicability of the results on the opposite situation; i.e. to determine the decline of market value on single-family properties caused by the proximity to a road. In order to answer the question proposed in this essay, data will be collected and analyzed. The theoretic framework according to which the data will be examined consists of the theory that properties and goods can be implicitly priced based on a hedonic regression analysis. On that basis, the essay estimates the effects on market value of single-family properties caused by the construction of roads. This will be done by studying the impact county road 155 had on nearby properties. In order to obtain an appropriate price-setting model several multiple-regression analyzes has been tested. The result of the application of the model was that a standard property located 20 meters
from the nearest road has had a market value increase of 11 % caused by the diversion of county road 155.},
 author    = {Engström, Lovisa},
 keyword   = {Miljöskada,avstånd till väg,hedonisk regressionsanalys,betalningsvilja,marknadsvärdeminskning,fastighetsvärde,pristrend Environmental damage,distance to road,hedonic regression analysis,willingness to pay,market reduction,property value,price trend},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsvärdepåverkan på småhusfastigheter vid omläggning av länsväg 155},
 year     = {2015},
}