Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spel på användarnas villkor - en studie av datorspelet Counter-strike och dess omringande modifieringskultur

Vilén, Henrik LU (2015) MKVK04 20151
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen Spel på användarnas villkor – en studie av datorspelet Counter-strike och dess omringande modifieringskultur är författad av Henrik Vilén vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet under vårterminen 2015, under handledning av Tobias Olsson.

Uppsatsen undersöker relationen mellan datorspelet Counter-strike och dess användare och de approprieringsprocesser som är grundläggande för textens uppbyggnad, och hur texten används. Studien ämnar förstå de gemenskaper och praktiker som existerar inuti och utanför spelet där användarna bygger kunskapsbaser, påverkar spelets utveckling och interagerar med spelet på sätt som producenterna inte alltid avsett. Det som sker är att användarna använder sig av... (More)
Kandidatuppsatsen Spel på användarnas villkor – en studie av datorspelet Counter-strike och dess omringande modifieringskultur är författad av Henrik Vilén vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet under vårterminen 2015, under handledning av Tobias Olsson.

Uppsatsen undersöker relationen mellan datorspelet Counter-strike och dess användare och de approprieringsprocesser som är grundläggande för textens uppbyggnad, och hur texten används. Studien ämnar förstå de gemenskaper och praktiker som existerar inuti och utanför spelet där användarna bygger kunskapsbaser, påverkar spelets utveckling och interagerar med spelet på sätt som producenterna inte alltid avsett. Det som sker är att användarna använder sig av populärkulturella verk som ett kanvas som de sedan målar sina tolkningar och önskemål på. Detta har genomförts med teoretisk förankring i Henry Jenkins inflytelserika teori om konvergenskultur där det skiftande förhållande mellan producent och konsument stått i fokus. Teorin har kompletterats med en diskursiv överblick där flera involverade parter har olika tankar kring hur detta skiftande förhållande ska förstås. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där texten har analyserats i kombination med studier av omringande gemenskaper i form av deltagande observation.

Uppsatsen avslutas med en diskussion vad gäller eventuella demokratiserande effekter som detta förhållande mellan producenter och konsumenter för med sig, där uppsatsförfattaren frågar sig ifall de studerade modifieringspraktiker, approprieringsprocesser och konsumtions- och produktionsmönster har de demokratiserande effekter som det vid en första anblick kan framstå som. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vilén, Henrik LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konvergens, Deltagarkultur, Kollektiv intelligens, Appropriering, Modifiering, Demokrati
language
Swedish
id
5431928
date added to LUP
2015-06-18 08:08:26
date last changed
2015-06-18 08:08:26
@misc{5431928,
 abstract   = {Kandidatuppsatsen Spel på användarnas villkor – en studie av datorspelet Counter-strike och dess omringande modifieringskultur är författad av Henrik Vilén vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet under vårterminen 2015, under handledning av Tobias Olsson. 

Uppsatsen undersöker relationen mellan datorspelet Counter-strike och dess användare och de approprieringsprocesser som är grundläggande för textens uppbyggnad, och hur texten används. Studien ämnar förstå de gemenskaper och praktiker som existerar inuti och utanför spelet där användarna bygger kunskapsbaser, påverkar spelets utveckling och interagerar med spelet på sätt som producenterna inte alltid avsett. Det som sker är att användarna använder sig av populärkulturella verk som ett kanvas som de sedan målar sina tolkningar och önskemål på. Detta har genomförts med teoretisk förankring i Henry Jenkins inflytelserika teori om konvergenskultur där det skiftande förhållande mellan producent och konsument stått i fokus. Teorin har kompletterats med en diskursiv överblick där flera involverade parter har olika tankar kring hur detta skiftande förhållande ska förstås. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där texten har analyserats i kombination med studier av omringande gemenskaper i form av deltagande observation. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion vad gäller eventuella demokratiserande effekter som detta förhållande mellan producenter och konsumenter för med sig, där uppsatsförfattaren frågar sig ifall de studerade modifieringspraktiker, approprieringsprocesser och konsumtions- och produktionsmönster har de demokratiserande effekter som det vid en första anblick kan framstå som.},
 author    = {Vilén, Henrik},
 keyword   = {Konvergens,Deltagarkultur,Kollektiv intelligens,Appropriering,Modifiering,Demokrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spel på användarnas villkor - en studie av datorspelet Counter-strike och dess omringande modifieringskultur},
 year     = {2015},
}