Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Höga krav och stress i vardagen - Gymnasieungdomars upplevelse av utbildning, aktivitetsbalans och hälsa

Rolfsson, Jenny LU and Stenström, Marie LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ökningen av ungas psykiska ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och skolrelaterad stress är vanligt förekommande bland ungdomar på gymnasiet. Ur hälsosynpunkt har skolan det yttersta ansvaret för ungas utveckling och deras huvuduppgift är att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. I dagsläget är forskning kring ungas aktivitetsbalans samt effektiviteten av arbetsterapeutiska interventioner bland gymnasieungdomar i Sverige begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva gymnasieungdomars självskattade upplevelser av utbildning samt av aktivitetsbalans och hälsa i vardagen. Metod: Webbaserad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Resultat: Resultatet visade att gymnasieungdomarna... (More)
Bakgrund: Ökningen av ungas psykiska ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och skolrelaterad stress är vanligt förekommande bland ungdomar på gymnasiet. Ur hälsosynpunkt har skolan det yttersta ansvaret för ungas utveckling och deras huvuduppgift är att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. I dagsläget är forskning kring ungas aktivitetsbalans samt effektiviteten av arbetsterapeutiska interventioner bland gymnasieungdomar i Sverige begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva gymnasieungdomars självskattade upplevelser av utbildning samt av aktivitetsbalans och hälsa i vardagen. Metod: Webbaserad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Resultat: Resultatet visade att gymnasieungdomarna upplever obalans mellan vardagens aktiviteter samt stress i skolan respektive i vardagen. Resultatet visade även att gymnasieungdomarna upplevde svårigheter i både tidigare och nuvarande skolgång, i kombination med höga krav, och att det finns ett behov av ökat stöd i skolan. Slutsats: Arbetsterapi, som en stödjande resurs, kan med sitt specifika tänk kring samspelet mellan person, miljö och aktivitet arbeta hälsofrämjande med elever och lärare i den svenska skolvärlden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rolfsson, Jenny LU and Stenström, Marie LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Gymnasieskola, Ungdom, Aktivitetsbalans
language
Swedish
id
5432021
date added to LUP
2015-05-28 11:39:43
date last changed
2015-05-28 11:39:43
@misc{5432021,
 abstract   = {Bakgrund: Ökningen av ungas psykiska ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och skolrelaterad stress är vanligt förekommande bland ungdomar på gymnasiet. Ur hälsosynpunkt har skolan det yttersta ansvaret för ungas utveckling och deras huvuduppgift är att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. I dagsläget är forskning kring ungas aktivitetsbalans samt effektiviteten av arbetsterapeutiska interventioner bland gymnasieungdomar i Sverige begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva gymnasieungdomars självskattade upplevelser av utbildning samt av aktivitetsbalans och hälsa i vardagen. Metod: Webbaserad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Resultat: Resultatet visade att gymnasieungdomarna upplever obalans mellan vardagens aktiviteter samt stress i skolan respektive i vardagen. Resultatet visade även att gymnasieungdomarna upplevde svårigheter i både tidigare och nuvarande skolgång, i kombination med höga krav, och att det finns ett behov av ökat stöd i skolan. Slutsats: Arbetsterapi, som en stödjande resurs, kan med sitt specifika tänk kring samspelet mellan person, miljö och aktivitet arbeta hälsofrämjande med elever och lärare i den svenska skolvärlden.},
 author    = {Rolfsson, Jenny and Stenström, Marie},
 keyword   = {Arbetsterapi,Gymnasieskola,Ungdom,Aktivitetsbalans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Höga krav och stress i vardagen - Gymnasieungdomars upplevelse av utbildning, aktivitetsbalans och hälsa},
 year     = {2015},
}