Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att skapa helhet - en kvalitativ studie av verksamma mekanismer i kamratstöd

Lundberg, Maria LU and Ivarsson, Sara LU (2015) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract
The thesis used a qualitative design. Its purpose was to study a Group of firemen´s experiences of taking part of peer support (a form of psychological debriefing) as part of their work within the Emergency Service. The research questions dealt with investigating how the interviewees had experienced peer support, what mechanisms in this method could be considered effective and how these mechanisms could be interpreted. The results showed the interviewees to have favorable experiences of peer support. They felt that peer support conducted a comprehensive picture of the incident. Findings included in these results, shedding light on the effective mechanisms of peer support, were discussed and interpreted using theories of ritual behavior and... (More)
The thesis used a qualitative design. Its purpose was to study a Group of firemen´s experiences of taking part of peer support (a form of psychological debriefing) as part of their work within the Emergency Service. The research questions dealt with investigating how the interviewees had experienced peer support, what mechanisms in this method could be considered effective and how these mechanisms could be interpreted. The results showed the interviewees to have favorable experiences of peer support. They felt that peer support conducted a comprehensive picture of the incident. Findings included in these results, shedding light on the effective mechanisms of peer support, were discussed and interpreted using theories of ritual behavior and mentalization. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har haft en kvalitativ ansats. Syftet var att studera upplevelsen hos ett antal brandmän som i sin yrkesroll inom räddningstjänsten deltagit i denna omarbetade form av psykologisk debriefing som kallas kamratstöd. Frågeställningen har dels handlat om att undersöka hur informanterna upplevde kamratstöd och dels att svara på frågan om vilka mekanismer som kan anses verksamma i kamratstöd och hur dessa kan tolkas. Resultatet pekade på att informanterna hade en positiv upplevelse av kamratstöd. De upplevde att kamratstöd bidrog till att skapa en helhetsbild av den händelse de varit med om och det hjälpte dem att lämna händelsen bakom sig. Fynd i resultatet som belyste kamratstödets verksamma mekanismer har diskuterats och tolkats med... (More)
Uppsatsen har haft en kvalitativ ansats. Syftet var att studera upplevelsen hos ett antal brandmän som i sin yrkesroll inom räddningstjänsten deltagit i denna omarbetade form av psykologisk debriefing som kallas kamratstöd. Frågeställningen har dels handlat om att undersöka hur informanterna upplevde kamratstöd och dels att svara på frågan om vilka mekanismer som kan anses verksamma i kamratstöd och hur dessa kan tolkas. Resultatet pekade på att informanterna hade en positiv upplevelse av kamratstöd. De upplevde att kamratstöd bidrog till att skapa en helhetsbild av den händelse de varit med om och det hjälpte dem att lämna händelsen bakom sig. Fynd i resultatet som belyste kamratstödets verksamma mekanismer har diskuterats och tolkats med teoretiska perspektiv hämtade från teorier om rit och rituellt handlande och mentaliseringsteorier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Maria LU and Ivarsson, Sara LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Psychological de psychological debriefing, peer support, firemen, comprehensive picture, ritual, mentalization
language
Swedish
id
5434806
date added to LUP
2015-06-03 14:00:03
date last changed
2015-06-29 09:51:03
@misc{5434806,
 abstract   = {The thesis used a qualitative design. Its purpose was to study a Group of firemen´s experiences of taking part of peer support (a form of psychological debriefing) as part of their work within the Emergency Service. The research questions dealt with investigating how the interviewees had experienced peer support, what mechanisms in this method could be considered effective and how these mechanisms could be interpreted. The results showed the interviewees to have favorable experiences of peer support. They felt that peer support conducted a comprehensive picture of the incident. Findings included in these results, shedding light on the effective mechanisms of peer support, were discussed and interpreted using theories of ritual behavior and mentalization.},
 author    = {Lundberg, Maria and Ivarsson, Sara},
 keyword   = {Psychological de psychological debriefing,peer support,firemen,comprehensive picture,ritual,mentalization},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa helhet - en kvalitativ studie av verksamma mekanismer i kamratstöd},
 year     = {2015},
}