Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vanligen tillförlitlig (?) - Värdering av källor och information

Zariqi, Besim LU (2015) UNDK01 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Underrättelse-­ och säkerhetstjänster ägnar en stor del av sin verksamhet åt att hantera ett mycket stort informationsflöde som ska värderas och granskas och i slutändan utmynna i en bedömning av exempelvis ett troligt framtida skeende. I denna studie visas att det utöver den metod som tillämpas vid värdering av information och källor även finns beteendevetenskapliga aspekter som påverkar hur informationsmottagaren gör värderingen.

Dokument hos myndigheter som arbetar med underrättelser visar på vikten av att värderingar görs korrekt och utifrån en tydlig struktur. Syftet med instruktionerna är att bedömningarna ska göras sakligt och bli korrekta.

I detta arbete har intervjuer genomförts med personer som arbetar i någon del av... (More)
Underrättelse-­ och säkerhetstjänster ägnar en stor del av sin verksamhet åt att hantera ett mycket stort informationsflöde som ska värderas och granskas och i slutändan utmynna i en bedömning av exempelvis ett troligt framtida skeende. I denna studie visas att det utöver den metod som tillämpas vid värdering av information och källor även finns beteendevetenskapliga aspekter som påverkar hur informationsmottagaren gör värderingen.

Dokument hos myndigheter som arbetar med underrättelser visar på vikten av att värderingar görs korrekt och utifrån en tydlig struktur. Syftet med instruktionerna är att bedömningarna ska göras sakligt och bli korrekta.

I detta arbete har intervjuer genomförts med personer som arbetar i någon del av underrättelseprocessen. Intervjuerna visar att det som ligger till grund för hur tjänstemännen värderar en källas tillförlitlighet baseras på en bedömning av källans motiv till att lämna information, tidigare relation till källan samt känd bakgrundsinformation om källan. Det framkommer också att yttre attribut, beteende och normer har betydelse. För att värdera informationens sakriktighet är rimlighetsbedömningen viktig. Tjänstemännen tar också i hög grad hänsyn till källans tillförlitlighet när de bedömer informationen. En tillförlitlig källa antas lämna sakriktig information. Ytterligare en aspekt som blir belyst i arbetet är orsaker till felvärderingar av källor, något som möjligen skulle minska om det i metoden fanns fler värderingssteg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zariqi, Besim LU
supervisor
organization
course
UNDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värdering, källvärdering, underrättelseprocess, tillförlitlighet, sakriktighet
language
Swedish
id
5435936
date added to LUP
2015-11-18 14:59:00
date last changed
2015-11-18 14:59:00
@misc{5435936,
 abstract   = {Underrättelse-­ och säkerhetstjänster ägnar en stor del av sin verksamhet åt att hantera ett mycket stort informationsflöde som ska värderas och granskas och i slutändan utmynna i en bedömning av exempelvis ett troligt framtida skeende. I denna studie visas att det utöver den metod som tillämpas vid värdering av information och källor även finns beteendevetenskapliga aspekter som påverkar hur informationsmottagaren gör värderingen.

Dokument hos myndigheter som arbetar med underrättelser visar på vikten av att värderingar görs korrekt och utifrån en tydlig struktur. Syftet med instruktionerna är att bedömningarna ska göras sakligt och bli korrekta.

I detta arbete har intervjuer genomförts med personer som arbetar i någon del av underrättelseprocessen. Intervjuerna visar att det som ligger till grund för hur tjänstemännen värderar en källas tillförlitlighet baseras på en bedömning av källans motiv till att lämna information, tidigare relation till källan samt känd bakgrundsinformation om källan. Det framkommer också att yttre attribut, beteende och normer har betydelse. För att värdera informationens sakriktighet är rimlighetsbedömningen viktig. Tjänstemännen tar också i hög grad hänsyn till källans tillförlitlighet när de bedömer informationen. En tillförlitlig källa antas lämna sakriktig information. Ytterligare en aspekt som blir belyst i arbetet är orsaker till felvärderingar av källor, något som möjligen skulle minska om det i metoden fanns fler värderingssteg.},
 author    = {Zariqi, Besim},
 keyword   = {värdering,källvärdering,underrättelseprocess,tillförlitlighet,sakriktighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vanligen tillförlitlig (?) - Värdering av källor och information},
 year     = {2015},
}