Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Frejaskolan i Gnesta

Corbee, Johannes LU ; Hajic, Nerma LU ; Alvarsson, Oscar LU and Majtorp, Sofia LU (2015) VBR054 20151
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
This report is an evaluation of the fire safety at Frejaskolan in Gnesta, Sweden. The report was preceded by a field trip to the school and the fire safety at the school was studied.

A number of fire scenarios have been treated, and three were chosen for further analysis. To be able to make any judgements about the fire safety, estimation has been done by comparing the time needed for safe evacuation with the time to critical conditions in the building. This was made by hand calculations and by using software called FDS.

The main conclusion is that none of the three cases can ensure safe evacuation of the occupants in the building, hence a list of measures to be undertaken to minimize the fire risk are given. To improve evacuation... (More)
This report is an evaluation of the fire safety at Frejaskolan in Gnesta, Sweden. The report was preceded by a field trip to the school and the fire safety at the school was studied.

A number of fire scenarios have been treated, and three were chosen for further analysis. To be able to make any judgements about the fire safety, estimation has been done by comparing the time needed for safe evacuation with the time to critical conditions in the building. This was made by hand calculations and by using software called FDS.

The main conclusion is that none of the three cases can ensure safe evacuation of the occupants in the building, hence a list of measures to be undertaken to minimize the fire risk are given. To improve evacuation safety in the event of fire, evacuation through windows is a possible solution. Any fire equipment such as automatic door closers and evacuation signs should be serviced regularly. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna rapport analyserar brandskyddet och möjligheten till säker utrymning vid Frejaskolan i Gnesta. Analysens fokus ligger på personsäkerheten vid händelse av brand. Rapporten är en del i kursen Brandteknisk riskvärdering som ges på brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola.

Arbetet inleddes med ett studiebesök där de aktuella lokalerna studerades och information om det befintliga brandskyddet och systematiska brandskyddsarbetet samlades in. Utifrån denna information togs elva trolig brandscenarier fram och av dessa valdes tre ut för vidare analys genom en kvalitativ bedömning av deras sannolikhet och konsekvens. Dessa tre är ”Brand i förråd vid träslöjdsal”, ”Brand på toalett” samt ”Brand i kapprum”.

Personsäkerheten... (More)
Denna rapport analyserar brandskyddet och möjligheten till säker utrymning vid Frejaskolan i Gnesta. Analysens fokus ligger på personsäkerheten vid händelse av brand. Rapporten är en del i kursen Brandteknisk riskvärdering som ges på brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola.

Arbetet inleddes med ett studiebesök där de aktuella lokalerna studerades och information om det befintliga brandskyddet och systematiska brandskyddsarbetet samlades in. Utifrån denna information togs elva trolig brandscenarier fram och av dessa valdes tre ut för vidare analys genom en kvalitativ bedömning av deras sannolikhet och konsekvens. Dessa tre är ”Brand i förråd vid träslöjdsal”, ”Brand på toalett” samt ”Brand i kapprum”.

Personsäkerheten bedöms utifrån varseblivning-, förberedelse- samt förflyttningstiden för varje scenario. Dessa har sedan jämförts med tiden till kritiska förhållanden för bland annat sikt och höjd på brandgaslagret. Varseblivning- och förberedelsetiden är hämtade från tidigare studier på området, medan förflyttningstiden är framtagen med hjälp av utrymningssimuleringar i datorprogrammet Pathfinder samt handberäkningar. Tiden till kritiska förhållanden är framtagen i datorprogrammet FDS.

I samtliga scenarier kommer personer inte att hinna utrymma innan kritiska förhållanden uppnås. Vid scenariot ”Brand på toalett” är tidsmarginalen dock sådan att personer bedöms kunna utrymma utan större svårigheter.

En rad åtgärdsförslag som ska eller bör genomföras har tagits fram för att en tillfredsställande brandsäkerhet ska uppnås. Nedan presenteras några av de viktigaste åtgärderna.

* I klassrum med endast en utrymningsväg ska utrymningsfönster installeras. Även befintliga utrymningsfönster ska ses över för att säkerhetsställa funktionsdugligheten hos dessa.

* En dörr till innergården ska installeras för att säkerhetsställa att personer som utrymmer ut till denna kan utrymma vidare till annan brandcell.

* Underhåll av brandteknisk utrustning ska genomföras. Dörrstängare till brandcellsdörrar ska vara funktionsdugliga och släckutrustning får ej blockeras.

* Branddörr med tillhörande dörrstängare bör installeras till förrådet med spånsugen.

* Träslöjdsarbeten och spån bör ej lagras i samma rum som spånsugen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Corbee, Johannes LU ; Hajic, Nerma LU ; Alvarsson, Oscar LU and Majtorp, Sofia LU
supervisor
organization
course
VBR054 20151
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Fire safety evaluation, Pathfinder, FDS, Frejaskolan, Gnesta, human safety, critical conditions, sensitivity analysis, evacuation, BBR21.
report number
9472
language
Swedish
id
5462439
date added to LUP
2015-06-05 11:05:51
date last changed
2015-06-05 11:05:51
@misc{5462439,
 abstract   = {This report is an evaluation of the fire safety at Frejaskolan in Gnesta, Sweden. The report was preceded by a field trip to the school and the fire safety at the school was studied.

A number of fire scenarios have been treated, and three were chosen for further analysis. To be able to make any judgements about the fire safety, estimation has been done by comparing the time needed for safe evacuation with the time to critical conditions in the building. This was made by hand calculations and by using software called FDS.

The main conclusion is that none of the three cases can ensure safe evacuation of the occupants in the building, hence a list of measures to be undertaken to minimize the fire risk are given. To improve evacuation safety in the event of fire, evacuation through windows is a possible solution. Any fire equipment such as automatic door closers and evacuation signs should be serviced regularly.},
 author    = {Corbee, Johannes and Hajic, Nerma and Alvarsson, Oscar and Majtorp, Sofia},
 keyword   = {Fire safety evaluation,Pathfinder,FDS,Frejaskolan,Gnesta,human safety,critical conditions,sensitivity analysis,evacuation,BBR21.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Frejaskolan i Gnesta},
 year     = {2015},
}