Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att sätta fingret på problemet - En undersökning av nagelsalongers kunskap och rutiner gällande lagar, regler och risker

Krook, Erica LU (2015) MVEM03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This study researched and evaluated nail salon practitioner’s knowledge when it came to relevant laws, regulations and hazards, as well as which routines they practice to avoid hazards. The study was conducted in Malmö, Sweden, where a series of interviews with nail salon practitioners were carried out. All practitioners were asked the same questions, which were based on laws, regulations and advice from the National Board of Health and Welfare, to be able to compare the answers. In addition, ingredient lists and material safety data sheets of the products used in nail salons were studied in order to assess the hazards associated with these products. The most relevant hazards were allergies/hypersensitivity, toxicological effects such as... (More)
This study researched and evaluated nail salon practitioner’s knowledge when it came to relevant laws, regulations and hazards, as well as which routines they practice to avoid hazards. The study was conducted in Malmö, Sweden, where a series of interviews with nail salon practitioners were carried out. All practitioners were asked the same questions, which were based on laws, regulations and advice from the National Board of Health and Welfare, to be able to compare the answers. In addition, ingredient lists and material safety data sheets of the products used in nail salons were studied in order to assess the hazards associated with these products. The most relevant hazards were allergies/hypersensitivity, toxicological effects such as dizziness or drowsiness as well as fire hazard. The line of business is also associated with a risk of causing infections and contamination, putting the customer at risk. In general, the practitioners had more knowledge about hazards such as contamination and allergies, than about laws and regulations. When it came to routines in order to avoid hazards, there was room for improvement in all salons studied, although there were large differences between the salons. It is the practitioner’s responsibility to learn the laws and regulations that applies to their business. However, one obstructing factor found in the study is the language barrier that lies between the accessible information and practitioners whose first language isn’t Swedish. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Erica KrookNagelsalonger har bristande kunskaper och rutiner

I en studie undersöktes nagelsalongers kunskap om lagar och regler och deras rutiner för att undvika risker, såsom smittspridning och allergier. Resultatet visade att det fanns brister i salongernas rutiner och att de saknade kunskaper om bland annat risker och lagstiftning. Detta kan innebära att kunderna utsätts för en risk att bli smittade av sjukdomar eller utveckla allergier.

De senaste åren har ett flertal verksamheter som erbjuder manikyr startat i Malmö. Ägarna till salongerna behöver inga intyg eller godkännande från myndigheterna för att få starta sin verksamhet. Detta ställer stora krav på kunskap hos ägarna för att inte kunderna ska utsättas för... (More)
Erica KrookNagelsalonger har bristande kunskaper och rutiner

I en studie undersöktes nagelsalongers kunskap om lagar och regler och deras rutiner för att undvika risker, såsom smittspridning och allergier. Resultatet visade att det fanns brister i salongernas rutiner och att de saknade kunskaper om bland annat risker och lagstiftning. Detta kan innebära att kunderna utsätts för en risk att bli smittade av sjukdomar eller utveckla allergier.

De senaste åren har ett flertal verksamheter som erbjuder manikyr startat i Malmö. Ägarna till salongerna behöver inga intyg eller godkännande från myndigheterna för att få starta sin verksamhet. Detta ställer stora krav på kunskap hos ägarna för att inte kunderna ska utsättas för hälsorisker. Några risker med verksamheten är spridning av bakterier, virus eller svamp och även löss och kvalster. Smittämnen kan överföras via smutsiga händer eller verktyg och personen som utför behandlingen behöver därför hålla en god hygien.

Nagelbyggning kan även orsaka allergier. Den vanligaste allergin förknippad med nagelbyggning är kontakteksem, som kan orsakas av kemiska produkter såsom nagellack eller krämer, om de kommer i kontakt med huden. Produkter som avger starka dofter kan leda till besvär i luftvägar och ögon eller orsaka trötthet och dåsighet. För att undvika detta behöver lokalen vara välventilerad. Flera av produkterna är dessutom brandfarliga och brandsäkerheten i lokalen behöver därmed vara god.

Bristande kunskap och rutiner kan innebära en risk
I studien undersöktes kunskapen hos tre salonger i Malmö. Resultatet visade att salongerna hade en fungerande handhygien, men att rutinerna kring städning och rutiner för att undvika smitta kunde bli bättre. En av salongerna saknade kunskap om allergier. Brandsäkerheten var bristfällig i två av salongerna. Kunskapen om lagar och regler var låg och därmed även lagefterlevnaden.

Det var svårt att få ägare till nagelsalonger att ställa upp på intervjuer och därför är resultaten endast en indikation på hur det egentligen ligger till. I studien har tillgängligheten på information undersökts och resultaten tyder på att det kan vara svårt för ägare till nagelsalonger att få tag på korrekt information. I kombination med att tillsynen av dessa verksamheter inte är prioriterad av myndigheterna innebär det att flera ägare till nagelsalonger kan driva en salong utan kunskap och därmed utsätta kunder för risk.


Handledare: Maria Hansson
Examensarbete 15 hp i miljö- och hälsoskydd 2015
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krook, Erica LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Environment, health, Environmental health practitioners, Nail salons, nail products, safety, hazards
language
Swedish
id
5462934
date added to LUP
2015-06-09 14:07:21
date last changed
2015-06-09 14:07:21
@misc{5462934,
 abstract   = {This study researched and evaluated nail salon practitioner’s knowledge when it came to relevant laws, regulations and hazards, as well as which routines they practice to avoid hazards. The study was conducted in Malmö, Sweden, where a series of interviews with nail salon practitioners were carried out. All practitioners were asked the same questions, which were based on laws, regulations and advice from the National Board of Health and Welfare, to be able to compare the answers. In addition, ingredient lists and material safety data sheets of the products used in nail salons were studied in order to assess the hazards associated with these products. The most relevant hazards were allergies/hypersensitivity, toxicological effects such as dizziness or drowsiness as well as fire hazard. The line of business is also associated with a risk of causing infections and contamination, putting the customer at risk. In general, the practitioners had more knowledge about hazards such as contamination and allergies, than about laws and regulations. When it came to routines in order to avoid hazards, there was room for improvement in all salons studied, although there were large differences between the salons. It is the practitioner’s responsibility to learn the laws and regulations that applies to their business. However, one obstructing factor found in the study is the language barrier that lies between the accessible information and practitioners whose first language isn’t Swedish.},
 author    = {Krook, Erica},
 keyword   = {Environment,health,Environmental health practitioners,Nail salons,nail products,safety,hazards},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att sätta fingret på problemet - En undersökning av nagelsalongers kunskap och rutiner gällande lagar, regler och risker},
 year     = {2015},
}