Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur organisationer kan arbeta för att undvika stressade medarbetare

Thulin, Amanda LU and Carlsson, Annika LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Stress är vanligt förekommande i dagens arbetsliv och har visat sig vara en av de främsta faktorerna som leder till ohälsa, lägre produktivitet och sämre prestation. Syftet med studien var därför att undersöka hur organisationer kan arbeta för att undvika stressade medarbetare. Studien tog avstamp i begreppen känsla av sammanhang (KASAM) och känsla av samhörighet, och ämnade att undersöka hur dessa begrepp förhåller sig till stress hos anställda inom den privata sektorn. En enkätundersökning genomfördes på ett bygg- och anläggningsföretag som är utbrett över hela Sverige och sammanlagt deltog 170 av de anställda. Datan behandlades utifrån korrelations- och regressionsanalyser, och visade i enlighet med tidigare studier på signifikanta... (More)
Stress är vanligt förekommande i dagens arbetsliv och har visat sig vara en av de främsta faktorerna som leder till ohälsa, lägre produktivitet och sämre prestation. Syftet med studien var därför att undersöka hur organisationer kan arbeta för att undvika stressade medarbetare. Studien tog avstamp i begreppen känsla av sammanhang (KASAM) och känsla av samhörighet, och ämnade att undersöka hur dessa begrepp förhåller sig till stress hos anställda inom den privata sektorn. En enkätundersökning genomfördes på ett bygg- och anläggningsföretag som är utbrett över hela Sverige och sammanlagt deltog 170 av de anställda. Datan behandlades utifrån korrelations- och regressionsanalyser, och visade i enlighet med tidigare studier på signifikanta resultat. KASAM, såväl som känslan av samhörighet korrelerade starkt negativt med stress. Ur den multipla regressionsanalysen visade kombinationen av KASAM och känslan av samhörighet vara en god prediktor och förklarade 46% av variansen i stress. KASAMs underkomponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, varierade i fråga om prediktion av stress, där begriplighet visade sig ha mest betydelse. Det hela talar för att det är viktigt för organisationer att arbeta för god KASAM såväl som samhörighet för att minska nivån av upplevd stress. (Less)
Abstract
Stress is common in today's working life and has proven to be one of the main factors that lead to ill-health, lower productivity and poorer performance. The purpose of the study was to investigate how organizations can work to avoid the stress of employees. The study began with the concepts of sense of coherence (SOC) and the sense of belongingness, and intended to explore how these concepts relate to stress among employees in the private sector. A survey was carried out in a construction company that is widespread all over Sweden and in total 170 of the employees participated. The data was analyzed using correlation and regression analyzes, and in accordance with previous studies proved significant results. SOC, as well as the feeling of... (More)
Stress is common in today's working life and has proven to be one of the main factors that lead to ill-health, lower productivity and poorer performance. The purpose of the study was to investigate how organizations can work to avoid the stress of employees. The study began with the concepts of sense of coherence (SOC) and the sense of belongingness, and intended to explore how these concepts relate to stress among employees in the private sector. A survey was carried out in a construction company that is widespread all over Sweden and in total 170 of the employees participated. The data was analyzed using correlation and regression analyzes, and in accordance with previous studies proved significant results. SOC, as well as the feeling of belongingness strongly correlated negatively with stress. The multiple regression analysis proved the combination of SOC and the sense of belongingness to be a good predictor and explained 46% of variance in stress. SOC’s subcomponents, meaningfulness, comprehensibility and manageability, varied in terms of prediction of stress, where manageability was most important. It all indicates that it is important for organizations to work for a good SOC as well as belongingness to reduce the level of perceived stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thulin, Amanda LU and Carlsson, Annika LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Privat Sektor, Produktivitet, Stress, Samhörighet, KASAM
language
Swedish
id
5462997
date added to LUP
2015-06-09 09:22:55
date last changed
2015-06-10 11:22:09
@misc{5462997,
 abstract   = {Stress is common in today's working life and has proven to be one of the main factors that lead to ill-health, lower productivity and poorer performance. The purpose of the study was to investigate how organizations can work to avoid the stress of employees. The study began with the concepts of sense of coherence (SOC) and the sense of belongingness, and intended to explore how these concepts relate to stress among employees in the private sector. A survey was carried out in a construction company that is widespread all over Sweden and in total 170 of the employees participated. The data was analyzed using correlation and regression analyzes, and in accordance with previous studies proved significant results. SOC, as well as the feeling of belongingness strongly correlated negatively with stress. The multiple regression analysis proved the combination of SOC and the sense of belongingness to be a good predictor and explained 46% of variance in stress. SOC’s subcomponents, meaningfulness, comprehensibility and manageability, varied in terms of prediction of stress, where manageability was most important. It all indicates that it is important for organizations to work for a good SOC as well as belongingness to reduce the level of perceived stress.},
 author    = {Thulin, Amanda and Carlsson, Annika},
 keyword   = {Privat Sektor,Produktivitet,Stress,Samhörighet,KASAM},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur organisationer kan arbeta för att undvika stressade medarbetare},
 year     = {2015},
}