Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärkets mening: den offentliga organisationens vision och värden ur medarbetarens perspektiv

Svensson, Katrin LU and Lindahl, Hanna (2015) SKOM12 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Ett framgångsrikt varumärkesarbete förutsätter att medarbetaren förstår och uttrycker organisationens vision och värden, samtidigt är medarbetaren åsidosatt inom forskningsfältet varumärkeskommunikation. Den här studien lyfter därför fram medarbetarens perspektiv i den komplexa offentliga organisationens varumärkesarbete. Syftet är att genom kvalitativa intervjuer skapa en djupare förståelse för medarbetarens meningsskapande kring vision och värden. För att få en så detaljrik bild som möjligt av medarbetarens meningsskapande i den offentliga organisationen har vi gjort en fallstudie av Skatteverket. Vi ser i studien att medarbetaren använder moral som tolkningsram för att skapa mening kring vision och värden i såväl det praktiska arbetet... (More)
Ett framgångsrikt varumärkesarbete förutsätter att medarbetaren förstår och uttrycker organisationens vision och värden, samtidigt är medarbetaren åsidosatt inom forskningsfältet varumärkeskommunikation. Den här studien lyfter därför fram medarbetarens perspektiv i den komplexa offentliga organisationens varumärkesarbete. Syftet är att genom kvalitativa intervjuer skapa en djupare förståelse för medarbetarens meningsskapande kring vision och värden. För att få en så detaljrik bild som möjligt av medarbetarens meningsskapande i den offentliga organisationen har vi gjort en fallstudie av Skatteverket. Vi ser i studien att medarbetaren använder moral som tolkningsram för att skapa mening kring vision och värden i såväl det praktiska arbetet som i organisationens strategi. Medarbetarna skapar även mening utifrån berättelser som från olika perspektiv dramatiserar och förklarar vision och värden. Vår uppfattning är att den icke-
konkurrensutsatta offentliga organisationen kan gynnas av att arbeta med visioner och värden som är generella snarare än unika och som tillsammans bildar en helhet. (Less)
Abstract
Although successful branding requires that co-workers comprehend and express the vision and core values of the organization, the co-worker is neglected during the brand research phase. Therefore, this study highlights the co-worker perspective in the complex work with branding within a public organization. Through qualitative interviews, the purpose is to create a more detailed understanding of how co-workers make sense of visions and core values. To form as detailed a picture as possible regarding co-workers’ sensemaking in a public organization, we conducted a case study on the Swedish Tax Agency (Skatteverket). In this study, we find that co-workers use morals as their interpretive framework for giving meaning to vision and core values... (More)
Although successful branding requires that co-workers comprehend and express the vision and core values of the organization, the co-worker is neglected during the brand research phase. Therefore, this study highlights the co-worker perspective in the complex work with branding within a public organization. Through qualitative interviews, the purpose is to create a more detailed understanding of how co-workers make sense of visions and core values. To form as detailed a picture as possible regarding co-workers’ sensemaking in a public organization, we conducted a case study on the Swedish Tax Agency (Skatteverket). In this study, we find that co-workers use morals as their interpretive framework for giving meaning to vision and core values – both in terms of practice, as well regarding the strategy of the organization. Co-workers’ sensemaking is also based on stories that dramatize and explain vision and core values from different perspectives. Our understanding is that the non-competitive, public organization would benefit from working on visions and core values that are general rather than specific, that together form a whole. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Katrin LU and Lindahl, Hanna
supervisor
organization
course
SKOM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
varumärk, medarbetare, offentliga organisationer, vision, värden, meningsskapande
language
Swedish
additional info
Fallstudie av Skatteverket.
id
5463814
date added to LUP
2015-08-24 15:12:20
date last changed
2015-08-24 15:12:20
@misc{5463814,
 abstract   = {Although successful branding requires that co-workers comprehend and express the vision and core values of the organization, the co-worker is neglected during the brand research phase. Therefore, this study highlights the co-worker perspective in the complex work with branding within a public organization. Through qualitative interviews, the purpose is to create a more detailed understanding of how co-workers make sense of visions and core values. To form as detailed a picture as possible regarding co-workers’ sensemaking in a public organization, we conducted a case study on the Swedish Tax Agency (Skatteverket). In this study, we find that co-workers use morals as their interpretive framework for giving meaning to vision and core values – both in terms of practice, as well regarding the strategy of the organization. Co-workers’ sensemaking is also based on stories that dramatize and explain vision and core values from different perspectives. Our understanding is that the non-competitive, public organization would benefit from working on visions and core values that are general rather than specific, that together form a whole.},
 author    = {Svensson, Katrin and Lindahl, Hanna},
 keyword   = {varumärk,medarbetare,offentliga organisationer,vision,värden,meningsskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkets mening: den offentliga organisationens vision och värden ur medarbetarens perspektiv},
 year     = {2015},
}