Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad avgör individers attityd? - En kvantitativ studie om sambandet mellan kunskapsnivå kring processer som rör invandring samt attityd till invandring

Herou, Julia LU and Theander, Mikaela LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Under 2012 kom 514 anmälningar in till diskrimineringsombudsmannen gällande etnisk tillhörighet. Forskning har visat att etnisk diskriminering innebär en negativ påverkan på hälsa och självbild hos individen som blir utsatt. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar individers attityd till invandring. Analyser genomfördes för att finna samband mellan kunskapsnivå kring processer som rör invandring samt en attityd till invandring. En variabel gällande tidigare erfarenheter av andra kulturer inkorporerades i analyserna. Studien konstruerades utifrån en enkätundersökning. 70 försöksdeltagare fick svara på kunskapsfrågor kring processer som rör invandring, förhålla sig till olika påståenden kring invandrare samt... (More)
Under 2012 kom 514 anmälningar in till diskrimineringsombudsmannen gällande etnisk tillhörighet. Forskning har visat att etnisk diskriminering innebär en negativ påverkan på hälsa och självbild hos individen som blir utsatt. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar individers attityd till invandring. Analyser genomfördes för att finna samband mellan kunskapsnivå kring processer som rör invandring samt en attityd till invandring. En variabel gällande tidigare erfarenheter av andra kulturer inkorporerades i analyserna. Studien konstruerades utifrån en enkätundersökning. 70 försöksdeltagare fick svara på kunskapsfrågor kring processer som rör invandring, förhålla sig till olika påståenden kring invandrare samt fylla i övrig information gällande deras tidigare erfarenhet av andra kulturer. Studien fann en signifikant korrelation gällande en negativ attityd till mångkultur och en hög kunskapsnivå. En signifikant skillnad i kvinnor och mäns attityd till invandring påträffades i analysen, där kvinnor överlag har en bättre attityd till invandring än män. I övrigt fann studien inga signifikanta resultat. (Less)
Popular Abstract
During the year of 2012, 514 reports concerning ethnic belonging were handed in to the Equality Ombudsman in Sweden. Research has shown that ethnic discrimination results in a negative effect on health and self-image for the person exposed to it. The aim of this study was to investigate which variables has an effect on individuals’ attitude towards immigration. Analysis was conducted to find connections between level of knowledge regarding processes concerning immigration and an attitude towards immigration. One variable regarding previous experience of different cultures was added to the analysis. The study was constructed from the use of a survey. 70 participants answered questions regarding knowledge about processes concerning... (More)
During the year of 2012, 514 reports concerning ethnic belonging were handed in to the Equality Ombudsman in Sweden. Research has shown that ethnic discrimination results in a negative effect on health and self-image for the person exposed to it. The aim of this study was to investigate which variables has an effect on individuals’ attitude towards immigration. Analysis was conducted to find connections between level of knowledge regarding processes concerning immigration and an attitude towards immigration. One variable regarding previous experience of different cultures was added to the analysis. The study was constructed from the use of a survey. 70 participants answered questions regarding knowledge about processes concerning immigration, related to different items regarding immigrants and also contributed with other information regarding their previous experience of different cultures. The study found a significant correlation between a negative attitude towards multiculturalism and a high level of knowledge. A significant difference in women and men’s attitude towards immigration was found in the analysis, where mainly the women have a better attitude towards immigration than men. No other significant results were found. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herou, Julia LU and Theander, Mikaela LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Invandrare, Etnisk diskriminering, Attityd, Kunskap, Modern racism scale, Immigrants, Ethnical discrimination, Attitude, Knowledge
language
Swedish
id
5464044
date added to LUP
2015-06-09 09:21:03
date last changed
2015-06-09 09:21:03
@misc{5464044,
 abstract   = {Under 2012 kom 514 anmälningar in till diskrimineringsombudsmannen gällande etnisk tillhörighet. Forskning har visat att etnisk diskriminering innebär en negativ påverkan på hälsa och självbild hos individen som blir utsatt. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar individers attityd till invandring. Analyser genomfördes för att finna samband mellan kunskapsnivå kring processer som rör invandring samt en attityd till invandring. En variabel gällande tidigare erfarenheter av andra kulturer inkorporerades i analyserna. Studien konstruerades utifrån en enkätundersökning. 70 försöksdeltagare fick svara på kunskapsfrågor kring processer som rör invandring, förhålla sig till olika påståenden kring invandrare samt fylla i övrig information gällande deras tidigare erfarenhet av andra kulturer. Studien fann en signifikant korrelation gällande en negativ attityd till mångkultur och en hög kunskapsnivå. En signifikant skillnad i kvinnor och mäns attityd till invandring påträffades i analysen, där kvinnor överlag har en bättre attityd till invandring än män. I övrigt fann studien inga signifikanta resultat.},
 author    = {Herou, Julia and Theander, Mikaela},
 keyword   = {Invandrare,Etnisk diskriminering,Attityd,Kunskap,Modern racism scale,Immigrants,Ethnical discrimination,Attitude,Knowledge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad avgör individers attityd? - En kvantitativ studie om sambandet mellan kunskapsnivå kring processer som rör invandring samt attityd till invandring},
 year     = {2015},
}