Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändrande ögonblick i terapi - sex psykoterapeuters tankar om förändrande ögonblick

Gullbrandsson, Charlotte LU (2015) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien har varit att undersöka om det finns speciella förändrande ögonblick i terapier, hur de förändrande ögonblicken i så fall märks och om det medvetet går att skapa förändrande ögonblick. Det är en kvalitativ studie och öppna intervjuer genomfördes med sex psykoterapeuter angående deras erfarenheter och upplevelser i ämnet.
Samtliga psykoterapeuter hade någon gång upplevt speciella förändrande ögonblick i sina terapier. De definierade ögonblicket som en speciell gemenskap som uppstod mellan dem och patienten. Flera terapeuter benämnde det som en ”magisk känsla” och de berättade om möten som inte bara var intellektuella tolkningar utan möten på ett omedvetet plan. De flesta terapeuter ansåg inte att det medvetet gick att... (More)
Syftet med studien har varit att undersöka om det finns speciella förändrande ögonblick i terapier, hur de förändrande ögonblicken i så fall märks och om det medvetet går att skapa förändrande ögonblick. Det är en kvalitativ studie och öppna intervjuer genomfördes med sex psykoterapeuter angående deras erfarenheter och upplevelser i ämnet.
Samtliga psykoterapeuter hade någon gång upplevt speciella förändrande ögonblick i sina terapier. De definierade ögonblicket som en speciell gemenskap som uppstod mellan dem och patienten. Flera terapeuter benämnde det som en ”magisk känsla” och de berättade om möten som inte bara var intellektuella tolkningar utan möten på ett omedvetet plan. De flesta terapeuter ansåg inte att det medvetet gick att skapa förändrande ögonblick. Ögonblicken kom oftast överraskande. Allians var en förutsättning för att ögonblicket skulle uppstå. Även den terapeutiska ramen och trygghet i sin yrkesroll betonades som viktiga faktorer för att ögonblick överhuvudtaget skulle komma till stånd. Sammanfattningsvis visar studien att förändringar i terapiarbetet oftast sker succesivt och utan speciella förändrande ögonblick.
Nyckelord: Förändrande ögonblick, terapeutisk relation, allians, psykoterapi (Less)
Abstract
Abstract
The purpose of this study has been to investigate and describe if special changing moments exist in psychotherapy, how the moments experienced by the therapist and if the moments can be created intentionally by the therapist. This is a qualitative study of therapist experiences of special moments in their work as therapist and their description of these. Open interviews with six psychotherapist was made. All of the therapists had experiences of special moments in their work and they defined the special alliance which arises between them and the patient. Several of the therapists describe the moment as a magic feeling and they report about meetings that was not only interpretations but meetings with a special instinctively... (More)
Abstract
The purpose of this study has been to investigate and describe if special changing moments exist in psychotherapy, how the moments experienced by the therapist and if the moments can be created intentionally by the therapist. This is a qualitative study of therapist experiences of special moments in their work as therapist and their description of these. Open interviews with six psychotherapist was made. All of the therapists had experiences of special moments in their work and they defined the special alliance which arises between them and the patient. Several of the therapists describe the moment as a magic feeling and they report about meetings that was not only interpretations but meetings with a special instinctively feelings. Most of the therapists suggest that it not was possible to create the moment intentionally and the moment came often as a surprise. For special moments to develop alliance was a factor which was very important as well as the therapeutic frame, and to be confident in their profession. The findings emphasize that change in therapy often progressed gradually and usually without special changing moments.
Keywords: Changing moments, therapeutic relationship, alliance, psychotherapy (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullbrandsson, Charlotte LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Förändrande ögonblick, terapeutisk relation, allians, psykoterapi
language
Swedish
id
5465464
date added to LUP
2015-06-08 08:51:15
date last changed
2015-06-08 08:51:15
@misc{5465464,
 abstract   = {Abstract
The purpose of this study has been to investigate and describe if special changing moments exist in psychotherapy, how the moments experienced by the therapist and if the moments can be created intentionally by the therapist. This is a qualitative study of therapist experiences of special moments in their work as therapist and their description of these. Open interviews with six psychotherapist was made. All of the therapists had experiences of special moments in their work and they defined the special alliance which arises between them and the patient. Several of the therapists describe the moment as a magic feeling and they report about meetings that was not only interpretations but meetings with a special instinctively feelings. Most of the therapists suggest that it not was possible to create the moment intentionally and the moment came often as a surprise. For special moments to develop alliance was a factor which was very important as well as the therapeutic frame, and to be confident in their profession. The findings emphasize that change in therapy often progressed gradually and usually without special changing moments.
Keywords: Changing moments, therapeutic relationship, alliance, psychotherapy},
 author    = {Gullbrandsson, Charlotte},
 keyword   = {Förändrande ögonblick,terapeutisk relation,allians,psykoterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändrande ögonblick i terapi - sex psykoterapeuters tankar om förändrande ögonblick},
 year     = {2015},
}