Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Leverans till din dörr - en matupplevelse som aldrig förr. En kvalitativ studie av hur svenska livsmedelsföretag på nätet skapar varumärkeskapital

Filipson, Sophie LU and Månson Lokrantz, Greta LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar öka förståelsen om hur svenska nätbaserade livsmedelsföretag som levererar måltidslösningar, i form av exempelvis matkassar, skapar varumärkeskapital. Utvecklingen av näthandel har gjort det möjligt för företag att skapa och upprätthålla relationer till konsumenterna i den digitala miljön. Samtidigt som möjligheterna växer inom e-handel, hårdnar konkurrensen då fler och fler företag lanserar onlineverksamhet. Denna studie antar ett företagsperspektiv där empiri samlats in genom kvalitativa intervjuer med företag verksamma inom digital mathandel. Empirin har sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramens koncept: varumärke, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer,... (More)
Denna studie ämnar öka förståelsen om hur svenska nätbaserade livsmedelsföretag som levererar måltidslösningar, i form av exempelvis matkassar, skapar varumärkeskapital. Utvecklingen av näthandel har gjort det möjligt för företag att skapa och upprätthålla relationer till konsumenterna i den digitala miljön. Samtidigt som möjligheterna växer inom e-handel, hårdnar konkurrensen då fler och fler företag lanserar onlineverksamhet. Denna studie antar ett företagsperspektiv där empiri samlats in genom kvalitativa intervjuer med företag verksamma inom digital mathandel. Empirin har sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramens koncept: varumärke, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet samt tillit. Resultatet av undersökningen visar att den traditionella modellen av varumärkeskapital är högst relevant för livsmedelsföretagen på nätet. Vidare visar studien att varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet är de mest betydande dimensionerna, medan tillit å andra sidan inte är utmärkande nog för att tas i beaktning i skapandet av varumärkeskapital. En gemensam nämnare i företagens marknadsföringsstrategi är användandet av opinionsbildare, så som bloggare, vilka kan bekräfta företagens legitimitet. Slutligen bör det nämnas att arbetet kring detta examensarbete till lika stora delar har utförts av båda författarna. (Less)
Abstract
This study intends to increase the understanding of how Swedish online food businesses, which deliver meal solutions in the form of, for example, grocery bags, are creating brand equity. The development of e-commerce has made it possible for businesses to create and maintain relationships with consumers in the digital environment. While the opportunities are growing in e-commerce, competition is intensifying as more and more companies launch online operations. This study assumes a business perspective where the empirical material has been collected through qualitative interviews with Swedish companies active in the digital food business. The empirical data was then analyzed based on the theoretical reference frame, looking at: brand, brand... (More)
This study intends to increase the understanding of how Swedish online food businesses, which deliver meal solutions in the form of, for example, grocery bags, are creating brand equity. The development of e-commerce has made it possible for businesses to create and maintain relationships with consumers in the digital environment. While the opportunities are growing in e-commerce, competition is intensifying as more and more companies launch online operations. This study assumes a business perspective where the empirical material has been collected through qualitative interviews with Swedish companies active in the digital food business. The empirical data was then analyzed based on the theoretical reference frame, looking at: brand, brand equity, brand awareness, perceived quality, brand associations, brand loyalty, and trust. The study shows that the traditional model of brand equity is highly relevant for the online food businesses. Furthermore, the study shows that brand loyalty and perceived quality are the most important dimensions, while trust on the other hand is not prominent enough to be taken into consideration in the creation of brand equity. A common denominator in the businesses marketing strategies is the use of opinion leaders, such as bloggers, who can confirm the companies' legitimacy. Finally, it should be mentioned that both authors have performed the work on this thesis in equal parts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Filipson, Sophie LU and Månson Lokrantz, Greta LU
supervisor
organization
alternative title
Delivery to your door - a dining experience like never before. A qualitative study of how Swedish online food businesses are creating brand equity
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brand equity, digital mathandel, e-handel, livsmedelsföretag, livsmedelshandel, matkasse, varumärkesbyggande, varumärkeskommunikation, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet, tillit, strategisk kommunikation
language
Swedish
id
5465591
date added to LUP
2015-06-12 08:03:04
date last changed
2015-06-12 08:03:04
@misc{5465591,
 abstract   = {This study intends to increase the understanding of how Swedish online food businesses, which deliver meal solutions in the form of, for example, grocery bags, are creating brand equity. The development of e-commerce has made it possible for businesses to create and maintain relationships with consumers in the digital environment. While the opportunities are growing in e-commerce, competition is intensifying as more and more companies launch online operations. This study assumes a business perspective where the empirical material has been collected through qualitative interviews with Swedish companies active in the digital food business. The empirical data was then analyzed based on the theoretical reference frame, looking at: brand, brand equity, brand awareness, perceived quality, brand associations, brand loyalty, and trust. The study shows that the traditional model of brand equity is highly relevant for the online food businesses. Furthermore, the study shows that brand loyalty and perceived quality are the most important dimensions, while trust on the other hand is not prominent enough to be taken into consideration in the creation of brand equity. A common denominator in the businesses marketing strategies is the use of opinion leaders, such as bloggers, who can confirm the companies' legitimacy. Finally, it should be mentioned that both authors have performed the work on this thesis in equal parts.},
 author    = {Filipson, Sophie and Månson Lokrantz, Greta},
 keyword   = {brand equity,digital mathandel,e-handel,livsmedelsföretag,livsmedelshandel,matkasse,varumärkesbyggande,varumärkeskommunikation,varumärkeskapital,varumärkeskännedom,upplevd kvalitet,varumärkesassociationer,varumärkeslojalitet,tillit,strategisk kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leverans till din dörr - en matupplevelse som aldrig förr. En kvalitativ studie av hur svenska livsmedelsföretag på nätet skapar varumärkeskapital},
 year     = {2015},
}