Advanced

Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt

Jeppsson, Madeleine LU (2014) SOCK01 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Jämställda poliser?

En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt.


Författare: Madeleine Jeppsson
Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp
Internet
Abstract
Författare: Madeleine Jeppsson
Titel: Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt.
Kandidatuppsats: SOCK01 (Ht13/Vt14)
Handledare: David Wästerfors
Sociologiska institutionen, vårterminen 2014

Problem/bakgrund: Den här studien handlar om hur poliser i Nordvästra Skåne ser på föräldraledighet, konsekvenser och reaktioner vid föräldraledighet samt hur lagstiftning om fler ”öronmärkta” dagar för pappan skulle... (More)
Jämställda poliser?

En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt.


Författare: Madeleine Jeppsson
Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp
Internet
Abstract
Författare: Madeleine Jeppsson
Titel: Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt.
Kandidatuppsats: SOCK01 (Ht13/Vt14)
Handledare: David Wästerfors
Sociologiska institutionen, vårterminen 2014

Problem/bakgrund: Den här studien handlar om hur poliser i Nordvästra Skåne ser på föräldraledighet, konsekvenser och reaktioner vid föräldraledighet samt hur lagstiftning om fler ”öronmärkta” dagar för pappan skulle påverka myndigheten.

Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur de anställda vid polisen i Nordvästra Skåne resonerar kring föräldraledighet och lagstiftning.

Utgångspunkter och upplägg: Studien har genomförts med en kvalitativ metod där jag har intervjuat åtta poliser: sex män och två kvinnor. För att analysera mitt material har jag tagit hjälp av begreppen genus, genussystem och genuskontrakt/genuskonflikt. I min analys utgår jag från tre teman: polisernas genus, isärhållning och genuskontrakt.

Slutsatser/Resultat: De intervjuade poliserna är positivt inställda till att kollegor blir föräldralediga men inställningen beror på när föräldraledigheten tas ut. Det har även framkommit att poliser har lika lön för lika arbete men ändå är det kvinnorna som tar ut den längsta föräldraledigheten. I uppsatsen diskuteras polisernas resonemang med hjälp av Yvonne Hirdmans och Simone de Beauvoirs perspektiv. Det verkar finnas ett underförstått genuskontrakt i polisorganisationen som går ut på att något fler kvinnor hamnar i inre tjänst i samband med att de blir föräldrar och att ökat ledighetsuttag bland männen skulle bli svårt att hantera. Även en viss isärhållning mellan könen verkar finnas. De intervjuade poliserna försvarar dagens ordning och föredrar att själva bestämma över ledigheten framför ny lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Madeleine LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
föräldraledighet, polis, genus, genuskontrakt, genuskonflikt, genussystem, jämställdhet
language
Swedish
id
5465931
date added to LUP
2015-06-05 10:32:00
date last changed
2015-06-05 10:32:00
@misc{5465931,
 abstract   = {Jämställda poliser?
∿
En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt.


Författare: Madeleine Jeppsson 
Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp 
Internet
Abstract
Författare: Madeleine Jeppsson
Titel: Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt. 
Kandidatuppsats: SOCK01 (Ht13/Vt14)
Handledare: David Wästerfors
Sociologiska institutionen, vårterminen 2014

Problem/bakgrund: Den här studien handlar om hur poliser i Nordvästra Skåne ser på föräldraledighet, konsekvenser och reaktioner vid föräldraledighet samt hur lagstiftning om fler ”öronmärkta” dagar för pappan skulle påverka myndigheten. 

Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur de anställda vid polisen i Nordvästra Skåne resonerar kring föräldraledighet och lagstiftning. 

Utgångspunkter och upplägg: Studien har genomförts med en kvalitativ metod där jag har intervjuat åtta poliser: sex män och två kvinnor. För att analysera mitt material har jag tagit hjälp av begreppen genus, genussystem och genuskontrakt/genuskonflikt. I min analys utgår jag från tre teman: polisernas genus, isärhållning och genuskontrakt. 

Slutsatser/Resultat: De intervjuade poliserna är positivt inställda till att kollegor blir föräldralediga men inställningen beror på när föräldraledigheten tas ut. Det har även framkommit att poliser har lika lön för lika arbete men ändå är det kvinnorna som tar ut den längsta föräldraledigheten. I uppsatsen diskuteras polisernas resonemang med hjälp av Yvonne Hirdmans och Simone de Beauvoirs perspektiv. Det verkar finnas ett underförstått genuskontrakt i polisorganisationen som går ut på att något fler kvinnor hamnar i inre tjänst i samband med att de blir föräldrar och att ökat ledighetsuttag bland männen skulle bli svårt att hantera. Även en viss isärhållning mellan könen verkar finnas. De intervjuade poliserna försvarar dagens ordning och föredrar att själva bestämma över ledigheten framför ny lagstiftning.},
 author    = {Jeppsson, Madeleine},
 keyword   = {föräldraledighet,polis,genus,genuskontrakt,genuskonflikt,genussystem,jämställdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt},
 year     = {2014},
}