Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är rekryterarens nivå på Big Five och evaluativa faktorn relaterad till en preferens för att utforma rekryteringsprocessen på ett visst sätt?

Verngren, Moa LU and Hylander, Susanne LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka om rekryterares personlighet, baserat på de personlighetsdimensionerna från Big Five, men även social önskvärdhet, är relaterat till preferens för särskilda rekryteringsmetoder i en rekryteringsprocess. Social önskvärdhet mättes genom den evaluativa faktorn, som kan beskrivas som en preferens för evaluativ information och en tendens att beskriva sig själv på ett socialt önskvärt sätt. 97 studenter deltog i studien och blev tillfrågade att fylla i en enkät som handlade om personlighet och rekryteringsprocesser. Enkäten bestod av tre delar. Första delen bestod av ett personlighetstest och i den andra delen skulle studenterna ikläda sig rollen som rekryterare och skatta personlighetsitems lämplighet,... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka om rekryterares personlighet, baserat på de personlighetsdimensionerna från Big Five, men även social önskvärdhet, är relaterat till preferens för särskilda rekryteringsmetoder i en rekryteringsprocess. Social önskvärdhet mättes genom den evaluativa faktorn, som kan beskrivas som en preferens för evaluativ information och en tendens att beskriva sig själv på ett socialt önskvärt sätt. 97 studenter deltog i studien och blev tillfrågade att fylla i en enkät som handlade om personlighet och rekryteringsprocesser. Enkäten bestod av tre delar. Första delen bestod av ett personlighetstest och i den andra delen skulle studenterna ikläda sig rollen som rekryterare och skatta personlighetsitems lämplighet, men även välja ut de tio bästa. Slutligen skulle de konstruera en rekryteringsprocess genom att först skatta 8 rekryteringsmetoder, men även fördela procent på de olika metoderna, ju högre procent desto viktigare ansåg man att de är för rekryteringsprocessen. Den första hypotesen löd; det finns ett samband mellan att ha högt på den evaluativa faktorn och preferens för evaluativa personlighetsitems och evaluativa rekryteringsmetoder. Den andra hypotesen löd; de drag som rekryteraren uppfattar sig ha, kommer hen också att uppfatta som viktiga i en rekryteringsprocess. Resultaten visade inga signifikanta korrelationer gällande den evaluativa faktorn, men det fanns däremot en signifikant korrelation gällande extroverta människor och deras preferens for extroverta personlighetsitems. Detta fanns även gällande personlighetsdimensionen vänlighet, men korrelationen var svagare. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to examine if recruiters’ personality, based on the personality dimensions from the Big Five model, but also social desirability, is related to preference for certain recruitment methods within a recruitment process. Social desirability was measured by the evaluative factor, which can be described as a preference for evaluative information and a tendency to describe one self in a socially desirable way. 97 students took part in the study and were asked to fill out a survey regarding personality and recruitment processes. The survey consisted of three parts. First they made self-ratings on a personality test. Then they took on the role as recruiter and rated the usefulness of specific personality items.... (More)
The purpose of this study was to examine if recruiters’ personality, based on the personality dimensions from the Big Five model, but also social desirability, is related to preference for certain recruitment methods within a recruitment process. Social desirability was measured by the evaluative factor, which can be described as a preference for evaluative information and a tendency to describe one self in a socially desirable way. 97 students took part in the study and were asked to fill out a survey regarding personality and recruitment processes. The survey consisted of three parts. First they made self-ratings on a personality test. Then they took on the role as recruiter and rated the usefulness of specific personality items. Finally, they designed a fictive recruitment, according to how important they thought different methods would be in a recruitment process.
There were two hypotheses. The first stated that there is a correlation between high value on the evaluative factor and preference for evaluative personality items and evaluative recruitment methods. The second stated that recruiters stress the importance of such characteristics they believe to possess themselves, also when designing a recruitment process. The results showed no support for the first hypothesis, but there was a significant correlation for extrovert people and their preference for extrovert personality items, and a corresponding tendency for agreeableness, partially supporting the second hypothesis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Verngren, Moa LU and Hylander, Susanne LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
evaluative factor, Big Five, personality, social desirability, recruitment
language
Swedish
id
5465948
date added to LUP
2015-06-09 09:25:17
date last changed
2015-06-09 09:25:17
@misc{5465948,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka om rekryterares personlighet, baserat på de personlighetsdimensionerna från Big Five, men även social önskvärdhet, är relaterat till preferens för särskilda rekryteringsmetoder i en rekryteringsprocess. Social önskvärdhet mättes genom den evaluativa faktorn, som kan beskrivas som en preferens för evaluativ information och en tendens att beskriva sig själv på ett socialt önskvärt sätt. 97 studenter deltog i studien och blev tillfrågade att fylla i en enkät som handlade om personlighet och rekryteringsprocesser. Enkäten bestod av tre delar. Första delen bestod av ett personlighetstest och i den andra delen skulle studenterna ikläda sig rollen som rekryterare och skatta personlighetsitems lämplighet, men även välja ut de tio bästa. Slutligen skulle de konstruera en rekryteringsprocess genom att först skatta 8 rekryteringsmetoder, men även fördela procent på de olika metoderna, ju högre procent desto viktigare ansåg man att de är för rekryteringsprocessen. Den första hypotesen löd; det finns ett samband mellan att ha högt på den evaluativa faktorn och preferens för evaluativa personlighetsitems och evaluativa rekryteringsmetoder. Den andra hypotesen löd; de drag som rekryteraren uppfattar sig ha, kommer hen också att uppfatta som viktiga i en rekryteringsprocess. Resultaten visade inga signifikanta korrelationer gällande den evaluativa faktorn, men det fanns däremot en signifikant korrelation gällande extroverta människor och deras preferens for extroverta personlighetsitems. Detta fanns även gällande personlighetsdimensionen vänlighet, men korrelationen var svagare.},
 author    = {Verngren, Moa and Hylander, Susanne},
 keyword   = {evaluative factor,Big Five,personality,social desirability,recruitment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är rekryterarens nivå på Big Five och evaluativa faktorn relaterad till en preferens för att utforma rekryteringsprocessen på ett visst sätt?},
 year     = {2015},
}