Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är LOVA ett effektivt styrmedel? En utvärdering av styrmedlet LOVA och dess arbete i Skåne län 2009-2014

Thelander, Henrik LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Eutrophication is one of EUs most severe environmental problems. It is therefore of great importance that governments have well functioning environmental policy instruments to manage this problem and it is essential to assess these instruments. This study evaluates the Swedish environmental policy instrument Local Water Protection Project (LOVA), which aims to reduce the release of the nutrients nitrogen and phosphorus to the Baltic Sea. The aim of this study is to evaluate LOVA and suggest improvements for the future design of the instrument. By combining the framework from Harmelink et al. (2008) with the criteria presented in Mickwitz (2003) framework for evaluating environmental policy instruments, an analytical framework has been... (More)
Eutrophication is one of EUs most severe environmental problems. It is therefore of great importance that governments have well functioning environmental policy instruments to manage this problem and it is essential to assess these instruments. This study evaluates the Swedish environmental policy instrument Local Water Protection Project (LOVA), which aims to reduce the release of the nutrients nitrogen and phosphorus to the Baltic Sea. The aim of this study is to evaluate LOVA and suggest improvements for the future design of the instrument. By combining the framework from Harmelink et al. (2008) with the criteria presented in Mickwitz (2003) framework for evaluating environmental policy instruments, an analytical framework has been created to evaluate LOVA. To answer if LOVA fulfill the different steps and criteria, an interview study has been made that involves different stakeholders. In order to evaluate all criteria and steps, scientific articles about environmental policy instruments together with official reports from the Swedish Agency for Marine and Water Management and the Swedish Environmental Agency has been analyzed.
The results show that LOVA is a well functioning and effective instrument in general but improvements can be made, in particular when it comes to equity and flexibility. There can also be improvements in presenting the effectiveness of the instrument since many actors today base their calculations on different models which have caused uncertain results. Therefore a standard setting of calculation models must be created for different types of projects so the instruments effectiveness can be presented in a more certain way. The equity problem is mostly caused by the counter funding since it´s easier for bigger municipalities to cover the cost. The equity problem can although be alleviated since the money end up where greatest environmental benefits are made. The flexibility problem is mostly caused by political uncertainty. According to this it’s recommended to secure the instrument over longer periods of time. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
För att Sverige ska ha en möjlighet att uppfylla sina miljömål, sitt lagstagade vattendirektiv och internationella åtaganden är det av stor vikt att avsedda styrmedel fungerar så bra som möjligt. Denna studie utvärderar styrmedlet Lokala Vattenvårdsprojekt, även förkortat LOVA, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Utvärderingen fokuserar på att undersöka vad som fungerar bra och dåligt med LOVA och utveckla förbättringsförslag för styrmedlet.

Övergödningen är ett av de största hoten mot Östersjöns ekosystem och ett av EU:s allvarligaste miljöproblem. Övergödningen är även ett stort problem som gör det svårt att uppfylla flertalet miljömål och Sveriges vattendirektiv. Sverige har tagit på sig att årligen minska sina fosforutsläpp med 530... (More)
För att Sverige ska ha en möjlighet att uppfylla sina miljömål, sitt lagstagade vattendirektiv och internationella åtaganden är det av stor vikt att avsedda styrmedel fungerar så bra som möjligt. Denna studie utvärderar styrmedlet Lokala Vattenvårdsprojekt, även förkortat LOVA, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Utvärderingen fokuserar på att undersöka vad som fungerar bra och dåligt med LOVA och utveckla förbättringsförslag för styrmedlet.

Övergödningen är ett av de största hoten mot Östersjöns ekosystem och ett av EU:s allvarligaste miljöproblem. Övergödningen är även ett stort problem som gör det svårt att uppfylla flertalet miljömål och Sveriges vattendirektiv. Sverige har tagit på sig att årligen minska sina fosforutsläpp med 530 ton per år och sina kväveutsläpp med 9240 ton per år för att uppfylla detta åtagande. För att dessa utsläppsminskningar ska vara möjliga är det viktigt att det finns väl fungerande styrmedel som styr aktörer i den riktning som gynnar miljön. Ett sådant styrmedel som fokuserar på övergödningsproblematiken är styrmedlet Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA).

Denna studie utvärderar styrmedlet LOVA och dess arbete i Skåne län mellan åren 2009-2014. För att få in åsikter kring hur aktörer upplever styrmedlet har kommuner, vattenråd och föreningar intervjuats. Både aktörer som fått LOVA-bidrag och aktörer som inte sökt. Genom att sedan kombinera två utvärderingsmallar för styrmedel har ett ramverk med ett antal steg och kriterier tagits fram. För att besvara hur väl LOVA uppfyller detta ramverk har intervjuresultat, vetenskaplig litteratur och myndighetsrapporter analyserats. Det har sedan upprättas förbättringsförslag kring LOVAs svaga punkter.
Resultat
Studien kommer fram till att LOVA överlag är ett bra, väl omtyckt och effektivt styrmedel där majoriteten av ramverkets steg och kriterier uppfylldes, men i vissa avseenden bör förbättringar utformas. Det var framförallt kriterierna kring flexibilitet, rättvishet och effektivitet som förbättringar bör ske, men det bör även upprättas kvantifierbara indikatorer för att underlätta utvärderingen av LOVAs effektivitet. För att förbättra LOVAs flexibilitet rekommenderas det att styrmedlet säkras upp över längre tidsperioder och att markägare erbjuds kompensationer för den förlorade marken. Styrmedlets rättvishet kan förbättras genom att föreningar skulle få lägre motfinansieringskrav alternativt att en viss summa av LOVAs budget avsätts för föreningar. Effektivitetskriteriet kan uppfyllas om det tas fram standardiserade beräkningsmodeller som kan presentera LOVAs effektivitet på ett säkerställt sätt. Utöver detta bör det ske bättre informering och marknadsföring kring styrmedlet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thelander, Henrik LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
LOVA, Styrmedel, Övergödning, Miljömål
language
Swedish
id
5467223
date added to LUP
2015-06-09 14:00:09
date last changed
2015-06-09 14:00:09
@misc{5467223,
 abstract   = {Eutrophication is one of EUs most severe environmental problems. It is therefore of great importance that governments have well functioning environmental policy instruments to manage this problem and it is essential to assess these instruments. This study evaluates the Swedish environmental policy instrument Local Water Protection Project (LOVA), which aims to reduce the release of the nutrients nitrogen and phosphorus to the Baltic Sea. The aim of this study is to evaluate LOVA and suggest improvements for the future design of the instrument. By combining the framework from Harmelink et al. (2008) with the criteria presented in Mickwitz (2003) framework for evaluating environmental policy instruments, an analytical framework has been created to evaluate LOVA. To answer if LOVA fulfill the different steps and criteria, an interview study has been made that involves different stakeholders. In order to evaluate all criteria and steps, scientific articles about environmental policy instruments together with official reports from the Swedish Agency for Marine and Water Management and the Swedish Environmental Agency has been analyzed.
The results show that LOVA is a well functioning and effective instrument in general but improvements can be made, in particular when it comes to equity and flexibility. There can also be improvements in presenting the effectiveness of the instrument since many actors today base their calculations on different models which have caused uncertain results. Therefore a standard setting of calculation models must be created for different types of projects so the instruments effectiveness can be presented in a more certain way. The equity problem is mostly caused by the counter funding since it´s easier for bigger municipalities to cover the cost. The equity problem can although be alleviated since the money end up where greatest environmental benefits are made. The flexibility problem is mostly caused by political uncertainty. According to this it’s recommended to secure the instrument over longer periods of time.},
 author    = {Thelander, Henrik},
 keyword   = {LOVA,Styrmedel,Övergödning,Miljömål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är LOVA ett effektivt styrmedel? En utvärdering av styrmedlet LOVA och dess arbete i Skåne län 2009-2014},
 year     = {2015},
}