Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskanalys över pesticidförekomst i enskilda brunnar i Sjöbo kommun

Ohlin, Jeanette LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Tidigare undersökningar har visat på förhöjda halter av pesticider i svenska yt- och grundvatten. Därför har en grov riskanalys utförts i Sjöbo kommun, Skåne, för att undersöka om det föreligger en risk för rester av växtskyddsmedel i dricksvattnet i kommunens enskilda brunnar. Utifrån geologiska och hydrologiska förhållanden samt nitrathalter från tidigare analyserade vattenprover kunde framförallt tre riskområden påvisas. Två av områdena sträcker sig utmed avrinningsområdena från den intensivt uppodlade moränplatån i norra delen av kommunen. Riskområde tre ligger i isälvsmaterialet strax söder om Sjöbo tätort. Här påvisades höga halter av nitrater i vattenproverna, vilket kan indikera att det möjligen även här föreligger en förhöjd risk... (More)
Tidigare undersökningar har visat på förhöjda halter av pesticider i svenska yt- och grundvatten. Därför har en grov riskanalys utförts i Sjöbo kommun, Skåne, för att undersöka om det föreligger en risk för rester av växtskyddsmedel i dricksvattnet i kommunens enskilda brunnar. Utifrån geologiska och hydrologiska förhållanden samt nitrathalter från tidigare analyserade vattenprover kunde framförallt tre riskområden påvisas. Två av områdena sträcker sig utmed avrinningsområdena från den intensivt uppodlade moränplatån i norra delen av kommunen. Riskområde tre ligger i isälvsmaterialet strax söder om Sjöbo tätort. Här påvisades höga halter av nitrater i vattenproverna, vilket kan indikera att det möjligen även här föreligger en förhöjd risk för kontaminering av pesticider. (Less)
Popular Abstract
Previous studies have revealed that Swedish surface- and groundwater contain concentrations of pesticides above the recommended limits. Therefore, a perspicuous study of Sjöbo municipality in Skåne was made to get an overview if there is a risk of pesticide contamination in private wells due to agricultural activity. Based on geology, hydrology and previous water analysis, three areas which might suffer a higher risk of contamination were found. Two of the areas are located in the vicinity of the draining areas between the moraine plateau and the lowland of Vombsänkan. The third area is located south of the village of Sjöbo in the highly permeable glaciofluvial sediments. A high concentration level of nitrate indicates that a high... (More)
Previous studies have revealed that Swedish surface- and groundwater contain concentrations of pesticides above the recommended limits. Therefore, a perspicuous study of Sjöbo municipality in Skåne was made to get an overview if there is a risk of pesticide contamination in private wells due to agricultural activity. Based on geology, hydrology and previous water analysis, three areas which might suffer a higher risk of contamination were found. Two of the areas are located in the vicinity of the draining areas between the moraine plateau and the lowland of Vombsänkan. The third area is located south of the village of Sjöbo in the highly permeable glaciofluvial sediments. A high concentration level of nitrate indicates that a high concentration level of pesticides might be found in the ground water in these areas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlin, Jeanette LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjöbo kommun, enskilda brunnar, pesticider, pesticides, private wells
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
445
language
Swedish
additional info
Extern handledare: anders Lindén, Enhetschef miljö, Sjöbo kommun
id
5467270
date added to LUP
2015-06-05 17:53:44
date last changed
2015-06-05 17:53:44
@misc{5467270,
 abstract   = {Tidigare undersökningar har visat på förhöjda halter av pesticider i svenska yt- och grundvatten. Därför har en grov riskanalys utförts i Sjöbo kommun, Skåne, för att undersöka om det föreligger en risk för rester av växtskyddsmedel i dricksvattnet i kommunens enskilda brunnar. Utifrån geologiska och hydrologiska förhållanden samt nitrathalter från tidigare analyserade vattenprover kunde framförallt tre riskområden påvisas. Två av områdena sträcker sig utmed avrinningsområdena från den intensivt uppodlade moränplatån i norra delen av kommunen. Riskområde tre ligger i isälvsmaterialet strax söder om Sjöbo tätort. Här påvisades höga halter av nitrater i vattenproverna, vilket kan indikera att det möjligen även här föreligger en förhöjd risk för kontaminering av pesticider.},
 author    = {Ohlin, Jeanette},
 keyword   = {Sjöbo kommun,enskilda brunnar,pesticider,pesticides,private wells},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Riskanalys över pesticidförekomst i enskilda brunnar i Sjöbo kommun},
 year     = {2015},
}