Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillit på bostadsmarknaden. Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation

Ulander, Niclas LU ; Nordin, Sandra and Tilly, Björn (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Tillit på Bostadsmarknaden. Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation

Seminariedatum: 5 juni, 2015

Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Björn Tilly, Niclas Ulander och Sandra Nordin

Handledare: Alexander Paulsson

Nyckelord: Tillit, ekonomisk information, årsredovisning, mellanhänder, transaktionskostnadsteori.
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur mycket av den ekonomiska information mäklarna tillhandahåller som köparna kollar på samt hur tilliten ser ut mellan köpare och mäklare.

Metod: En explorativ undersökning ligger till grund för uppsatsen, där en enkätundersökning har resulterat i cirka 200 svar från köpare av bostadsrätter och... (More)
Titel: Tillit på Bostadsmarknaden. Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation

Seminariedatum: 5 juni, 2015

Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Björn Tilly, Niclas Ulander och Sandra Nordin

Handledare: Alexander Paulsson

Nyckelord: Tillit, ekonomisk information, årsredovisning, mellanhänder, transaktionskostnadsteori.
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur mycket av den ekonomiska information mäklarna tillhandahåller som köparna kollar på samt hur tilliten ser ut mellan köpare och mäklare.

Metod: En explorativ undersökning ligger till grund för uppsatsen, där en enkätundersökning har resulterat i cirka 200 svar från köpare av bostadsrätter och cirka 40 svar från mäklare.

Teoretiska perspektiv: För att förklara hur tilliten ser ut mellan köpare och mäklaren har vi tittat på teorier om tillit, mellanhänder och transaktionskostnader. Detta har vi sedan kompletterat med information om hur lagar och regler ser ut kring årsredovisning och fastighetsmäklare samt förklarat avskrivningssätt, äkta och oäkta förening.

Empiri: Vi har tittat på målgrupper så som köpare och mäklare och presenterat resultaten i diagram. Dessa är sedan hypotesprövade för att se om resultaten är statistiskt säkerställda.

Resultat: Våra respondenter har endast ett förtroende på 2,9 av vår 5-gradiga skala men bara 50 procent av köparna läser den kompletterande ekonomiska informationen i form av årsredovisningen. (Less)
Popular Abstract
Title: Trust on the real estate market

Date fo examination: 5th of June, 2015

Subject/ course: FEKH69, Bachelor thesis in Accounting, 15 hp.

Authors: Björn Tilly, Niclas Ulander and Sandra Nordin

Mentor: Alexander Paulsson

Keywords: Trust, financial information, annual reports, intermediaries, transaction cost theory.

Purpose: Our purpose in this paper is to examine how much of the financial information brokerages provide that the buyers check on and how the trust is displayed between buyers and brokers.

Method: An exploratory survey is the basis for the essay, where it has resulted in about 200 responses from buyers of condominiums and about 40 responses from brokers.

Theoretical perspectives: To explain... (More)
Title: Trust on the real estate market

Date fo examination: 5th of June, 2015

Subject/ course: FEKH69, Bachelor thesis in Accounting, 15 hp.

Authors: Björn Tilly, Niclas Ulander and Sandra Nordin

Mentor: Alexander Paulsson

Keywords: Trust, financial information, annual reports, intermediaries, transaction cost theory.

Purpose: Our purpose in this paper is to examine how much of the financial information brokerages provide that the buyers check on and how the trust is displayed between buyers and brokers.

Method: An exploratory survey is the basis for the essay, where it has resulted in about 200 responses from buyers of condominiums and about 40 responses from brokers.

Theoretical perspectives: To explain how the trust is displayed between the buyer and the realtor, we have looked at theories about trust, intermediaries and transaction costs. Then we have supplemented with information on laws and regulations around the annual accounts and real estate as well as explained the depreciation method, different types of housing associations.

Empiricism: We have looked at target groups such as buyers and brokers, and presented the results in charts. These hypotheses are then tested to see if the results are statistically significant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulander, Niclas LU ; Nordin, Sandra and Tilly, Björn
supervisor
organization
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tillit, mellanhänder, ekonomisk information, årsredovisning, bostadsrätt
language
Swedish
id
5467786
date added to LUP
2015-06-08 08:55:42
date last changed
2015-06-08 08:55:42
@misc{5467786,
 abstract   = {Titel: Tillit på Bostadsmarknaden. Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation

Seminariedatum: 5 juni, 2015

Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp
					
Författare: Björn Tilly, Niclas Ulander och Sandra Nordin 

Handledare: Alexander Paulsson
	
Nyckelord: Tillit, ekonomisk information, årsredovisning, mellanhänder, transaktionskostnadsteori. 							
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur mycket av den ekonomiska information mäklarna tillhandahåller som köparna kollar på samt hur tilliten ser ut mellan köpare och mäklare.

Metod: En explorativ undersökning ligger till grund för uppsatsen, där en enkätundersökning har resulterat i cirka 200 svar från köpare av bostadsrätter och cirka 40 svar från mäklare. 

Teoretiska perspektiv: För att förklara hur tilliten ser ut mellan köpare och mäklaren har vi tittat på teorier om tillit, mellanhänder och transaktionskostnader. Detta har vi sedan kompletterat med information om hur lagar och regler ser ut kring årsredovisning och fastighetsmäklare samt förklarat avskrivningssätt, äkta och oäkta förening. 

Empiri: Vi har tittat på målgrupper så som köpare och mäklare och presenterat resultaten i diagram. Dessa är sedan hypotesprövade för att se om resultaten är statistiskt säkerställda.
					
Resultat: Våra respondenter har endast ett förtroende på 2,9 av vår 5-gradiga skala men bara 50 procent av köparna läser den kompletterande ekonomiska informationen i form av årsredovisningen.},
 author    = {Ulander, Niclas and Nordin, Sandra and Tilly, Björn},
 keyword   = {Tillit,mellanhänder,ekonomisk information,årsredovisning,bostadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillit på bostadsmarknaden. Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation},
 year     = {2015},
}