Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillämpning av SCORE-metoden på f.d BT Kemis södra område

Mårtensson, Per LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Remediation of contaminated sites may cause adverse negative effects like usage of non-renewable resources, high monetary cost, air emissions and an increased risk of accidents. Therefore, interest in sustainable remediation has increased in recent years. The aim with sustainable remediation is to integrate a holistic perspective on remedial projects and find the alternative that is considered best in the long term. A sustainability assessment is characterized of a wide variety of information and uncertainties though. One suitable method to handle sustainability assessment is multi criteria analysis (MCA). A MCA is a decision support tool which assesses to which extent different alternatives fulfils a set of performance criteria.

This... (More)
Remediation of contaminated sites may cause adverse negative effects like usage of non-renewable resources, high monetary cost, air emissions and an increased risk of accidents. Therefore, interest in sustainable remediation has increased in recent years. The aim with sustainable remediation is to integrate a holistic perspective on remedial projects and find the alternative that is considered best in the long term. A sustainability assessment is characterized of a wide variety of information and uncertainties though. One suitable method to handle sustainability assessment is multi criteria analysis (MCA). A MCA is a decision support tool which assesses to which extent different alternatives fulfils a set of performance criteria.

This Master´s thesis has applied SCORE, a new MCA, to evaluate three remedial options proposed for the remediation of the southern part of the former BT Kemi in order to investigate which most favors sustainable development. The results showed that alternative 2 - containment of the contaminants within a barrier at site - most favoured sustainability. But all the results were associated with high uncertainties and no alternative were statistically significant better than the others.

This report concludes that the main strength of the method lies in its ability to handle both quantitative and qualitative data in a structured way while it at the same time can deal with input uncertainties. Another positive aspect with the method is that decision makers and stakeholders openly discuss aspects that are often ignored in remediation projects.

To develop the SCORE-method further it is recommended that all statistical calculations are integrated in the SCORE software which is under development. Better guidance on how to conduct the cost benefit analysis would also benefit the method. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Per MårtenssonTillämpning av SCORE-metoden på f.d BT Kemis södra område

Syftet med denna uppsats har varit att tillämpa multikriteriaanalysen SCORE för att utreda vilket av tre åtgärdsalternativ som mest gynnar hållbar utveckling vid den kommande saneringen av det södra området på BT Kemi – samt att även utvärdera själva SCORE-metoden.

Intresset för hållbar sanering har ökat i takt med att de negativa konsekvenserna som saneringen av förorenade områden medför, exempelvis förhöjda olycksrisker och ökad förbrukning av icke-förnybara resurser, allt mer uppmärksammats. Vid hållbarhetsbedömningar används ofta multikriteriaanalyser och kortfattat innebär metoden att effekterna av det som ska undersökas utvärderas mot ett visst... (More)
Per MårtenssonTillämpning av SCORE-metoden på f.d BT Kemis södra område

Syftet med denna uppsats har varit att tillämpa multikriteriaanalysen SCORE för att utreda vilket av tre åtgärdsalternativ som mest gynnar hållbar utveckling vid den kommande saneringen av det södra området på BT Kemi – samt att även utvärdera själva SCORE-metoden.

Intresset för hållbar sanering har ökat i takt med att de negativa konsekvenserna som saneringen av förorenade områden medför, exempelvis förhöjda olycksrisker och ökad förbrukning av icke-förnybara resurser, allt mer uppmärksammats. Vid hållbarhetsbedömningar används ofta multikriteriaanalyser och kortfattat innebär metoden att effekterna av det som ska undersökas utvärderas mot ett visst antal kriterier. En fördel med metoden är att den kan integrera kvantitativ (mätbar data) och kvalitativ (tolkningsbar data som attityder) data till ett slutresultat.

Det som skiljer SCORE-metoden från andra multikriteriaanalyser är att det i den ingår en färdig uppsättning kriterier, som valts utifrån hållbar utveckling, som åtgärdsalternativen ska utvärders mot. Åtgärdsalternativens påverkan på kriterierna i den ekologiska och sociala dimensionen redovisas med poängsättning medan åtgärdsalternativens effekter på den ekonomiska dimensionen redovisas genom en kostnads-nyttoanalys. Alla osäkerheter i resultaten hanteras även med statistiska osäkerhetsanalyser.
Resultat och utvärdering
Mina resultat visade att åtgärdsalternativ 2 mest gynnade hållbar utveckling. Åtgärdsaltervativet innebär att föroreningarna innesluts i en barriär nere i marken under det södra området och att inträngande vatten pumpas upp och behandlas på plats. Osäkerhetsanalysen visade dock att stora osäkerheter var förknippade med slutresultatet.

SCORE-metoden belyser på ett bra sätt åtgärdsalternativens påverkan på såväl de enskilda dimensionerna som utgör hållbar utveckling som deras totalpåverkan på hållbar utveckling. Metodens styrka ligger i att utvärderarna måste ta hänsyn till aspekter som många gånger ignoreras i efterbehandlingsprojekt samt att arbetsprocessen är transparent och uppmuntrar till kontakt med allmänheten och andra som är berörda. För att metoden ska kunna tillämpas av fler krävs dock en tydligare vägledning för hur kostnads-nyttoanalysen och osäkerhetsanalyserna ska genomföras.


Extern handledare: Elisabet Hammarlund Ramböll AB
Intern handledare: Per Sandgren GeologiskaInstitutionen
Examensarbete 30 hp i miljövetenskap 2015
Centrum för klimat- och miljöforskning , Lunds universitet
Ramböll AB (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Per LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
SCORE, multikriteriaanalys, hållbar sanering, hållbar utveckling, BT Kemi, förorenade områden
language
Swedish
id
5468443
date added to LUP
2015-06-09 13:53:27
date last changed
2015-06-09 13:53:27
@misc{5468443,
 abstract   = {Remediation of contaminated sites may cause adverse negative effects like usage of non-renewable resources, high monetary cost, air emissions and an increased risk of accidents. Therefore, interest in sustainable remediation has increased in recent years. The aim with sustainable remediation is to integrate a holistic perspective on remedial projects and find the alternative that is considered best in the long term. A sustainability assessment is characterized of a wide variety of information and uncertainties though. One suitable method to handle sustainability assessment is multi criteria analysis (MCA). A MCA is a decision support tool which assesses to which extent different alternatives fulfils a set of performance criteria.

This Master´s thesis has applied SCORE, a new MCA, to evaluate three remedial options proposed for the remediation of the southern part of the former BT Kemi in order to investigate which most favors sustainable development. The results showed that alternative 2 - containment of the contaminants within a barrier at site - most favoured sustainability. But all the results were associated with high uncertainties and no alternative were statistically significant better than the others. 

This report concludes that the main strength of the method lies in its ability to handle both quantitative and qualitative data in a structured way while it at the same time can deal with input uncertainties. Another positive aspect with the method is that decision makers and stakeholders openly discuss aspects that are often ignored in remediation projects.

To develop the SCORE-method further it is recommended that all statistical calculations are integrated in the SCORE software which is under development. Better guidance on how to conduct the cost benefit analysis would also benefit the method.},
 author    = {Mårtensson, Per},
 keyword   = {SCORE,multikriteriaanalys,hållbar sanering,hållbar utveckling,BT Kemi,förorenade områden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillämpning av SCORE-metoden på f.d BT Kemis södra område},
 year     = {2015},
}