Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det nordiska perspektivet

Fjällhed, Alicia LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka det relativt outforskade området gällande platsvarumärkning av en region bestående av flera hela stater, här benämnt transnationellt platsvarumärke. Syftet är att fördjupa kunskaperna om transnationella platsvarumärken i synnerhet och platsvarumärkning i allmänhet genom en fallstudie, bestående av intervjuer och dokumentstudier, av ett transnationellt platsvarumärke – Norden. Det transnationella platsvarumärkets förutsättningar, utförande och konsekvenser undersöks genom en teoretisk referensram med utgångspunkt inom platsvarumärkning och strategisk kommunikation. Analysen visar att det transnationella platsvarumärket fordrar en gemensam identitet, ett gemensamt beslutsfattande organ och nationella... (More)
Denna studie ämnar undersöka det relativt outforskade området gällande platsvarumärkning av en region bestående av flera hela stater, här benämnt transnationellt platsvarumärke. Syftet är att fördjupa kunskaperna om transnationella platsvarumärken i synnerhet och platsvarumärkning i allmänhet genom en fallstudie, bestående av intervjuer och dokumentstudier, av ett transnationellt platsvarumärke – Norden. Det transnationella platsvarumärkets förutsättningar, utförande och konsekvenser undersöks genom en teoretisk referensram med utgångspunkt inom platsvarumärkning och strategisk kommunikation. Analysen visar att det transnationella platsvarumärket fordrar en gemensam identitet, ett gemensamt beslutsfattande organ och nationella representanter med god kunskap om det egna landet samt tidigare erfarenheter av lokalt platsvarumärkningsarbete. Strategiarbetet bör inkludera såväl interna som externa aktörer, präglas av ett relationsperspektiv och sträva efter att förhand- lingsprocessen resulterar i identifiering av en gemensam budskapskärna. Det gemensamma arbetet med ett transnationellt platsvarumärke beskrivs kunna medföra stora möjligheter för inkluderade stater. Studien argumenterar för att platsvarumärkning i allmänhet, och platsvarumärkessamarbeten i synnerhet, drar stor nytta av att utgå ifrån ett strategiskt kommunikationsperspektiv – en gemensam kärna i budskapen blir ett effektivt grepp för att skapa samstämmighet i kommunikationen av platsen. (Less)
Popular Abstract
This study examines the relatively unexplored field of regional branding that stretches over several entire sovereign states, further referred to as transnational branding. The purpose of this study is to contribute to the knowledge about transnational branding in particular and place branding in general through a case study, including interviews and document analysis, of a transnational brand – the Nordic region. The transnational brands necessary pre-existing conditions, how this co-strategy may be accomplished and potential consequences for included states, is examined through a theoretical framework with focus on place branding and strategic communication. The analysis indicate that the transnational region is in need of a common... (More)
This study examines the relatively unexplored field of regional branding that stretches over several entire sovereign states, further referred to as transnational branding. The purpose of this study is to contribute to the knowledge about transnational branding in particular and place branding in general through a case study, including interviews and document analysis, of a transnational brand – the Nordic region. The transnational brands necessary pre-existing conditions, how this co-strategy may be accomplished and potential consequences for included states, is examined through a theoretical framework with focus on place branding and strategic communication. The analysis indicate that the transnational region is in need of a common identity and need to involve a central decision-making authority as well as persons with knowledge of place branding and the nation which they represent. The process of creating a joint strategy should include internal and external stakeholders, aiming at identifying a unifying core message and inspire a relationship-focus throughout the process. Finally, it seems that included states has a lot to gain from engaging in transnational branding. This study argues that place branding in general, and co-operative place branding in particular, have a lot to gain from taking a strategic communications perspective throughout the process – a shared core idea may contribute to consistency in the conversations about the place. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fjällhed, Alicia LU
supervisor
organization
alternative title
The Nordic Perspective
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
place branding, Strategic communication, transnational branding, nation branding, regional branding, the Nordic region, Strategisk kommunikation, platsvarumärke, transnationellt platsvarumärke, regionalt platsvarumärke, nationellt platsvarumärke, Norden, kommunikation, communication
language
Swedish
id
5468523
date added to LUP
2015-06-12 08:07:18
date last changed
2015-06-12 08:07:18
@misc{5468523,
 abstract   = {Denna studie ämnar undersöka det relativt outforskade området gällande platsvarumärkning av en region bestående av flera hela stater, här benämnt transnationellt platsvarumärke. Syftet är att fördjupa kunskaperna om transnationella platsvarumärken i synnerhet och platsvarumärkning i allmänhet genom en fallstudie, bestående av intervjuer och dokumentstudier, av ett transnationellt platsvarumärke – Norden. Det transnationella platsvarumärkets förutsättningar, utförande och konsekvenser undersöks genom en teoretisk referensram med utgångspunkt inom platsvarumärkning och strategisk kommunikation. Analysen visar att det transnationella platsvarumärket fordrar en gemensam identitet, ett gemensamt beslutsfattande organ och nationella representanter med god kunskap om det egna landet samt tidigare erfarenheter av lokalt platsvarumärkningsarbete. Strategiarbetet bör inkludera såväl interna som externa aktörer, präglas av ett relationsperspektiv och sträva efter att förhand- lingsprocessen resulterar i identifiering av en gemensam budskapskärna. Det gemensamma arbetet med ett transnationellt platsvarumärke beskrivs kunna medföra stora möjligheter för inkluderade stater. Studien argumenterar för att platsvarumärkning i allmänhet, och platsvarumärkessamarbeten i synnerhet, drar stor nytta av att utgå ifrån ett strategiskt kommunikationsperspektiv – en gemensam kärna i budskapen blir ett effektivt grepp för att skapa samstämmighet i kommunikationen av platsen.},
 author    = {Fjällhed, Alicia},
 keyword   = {place branding,Strategic communication,transnational branding,nation branding,regional branding,the Nordic region,Strategisk kommunikation,platsvarumärke,transnationellt platsvarumärke,regionalt platsvarumärke,nationellt platsvarumärke,Norden,kommunikation,communication},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det nordiska perspektivet},
 year     = {2015},
}