Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föreställningen om mjölk – en kritisk diskursanalys av kommunikationen på mjolk.se

Weiffert, Timmy LU and Persson, Gabriella LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur en organisation kan upprätthålla en viss föreställning genom strategisk kommunikation. Detta uppnås genom det empiriska exemplet mjölk, ett livsmedel som under lång tid framställts som objektivt, naturligt och vetenskapligt, vilket lett till en etablerad föreställning om att mjölk är nödvändig i vår dagliga kost. Syftet uppfylls genom en foucauldiansk kritisk diskursanalys av LRF Mjölk:s kommunikation på hemsidan mjolk.se. Genom att ifrågasätta det som framställs som självklart, objektivt och naturligt försöker studien skärskåda och förklara spridningen av makt, reglering och kontroll som föreställningen har i dagens samhälle. Studien visar att en organisation kan upprätthålla en föreställning... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur en organisation kan upprätthålla en viss föreställning genom strategisk kommunikation. Detta uppnås genom det empiriska exemplet mjölk, ett livsmedel som under lång tid framställts som objektivt, naturligt och vetenskapligt, vilket lett till en etablerad föreställning om att mjölk är nödvändig i vår dagliga kost. Syftet uppfylls genom en foucauldiansk kritisk diskursanalys av LRF Mjölk:s kommunikation på hemsidan mjolk.se. Genom att ifrågasätta det som framställs som självklart, objektivt och naturligt försöker studien skärskåda och förklara spridningen av makt, reglering och kontroll som föreställningen har i dagens samhälle. Studien visar att en organisation kan upprätthålla en föreställning genom att hålla fast vid gamla kunskaper, men ge dem andra attribut, så länge det finns något eller någon som legitimerar kunskapen som sanning.
Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna. (Less)
Abstract
This thesis aims to investigate how an organization can maintain a certain conception through strategic communication. This is achieved by the empirical example of milk, a food that is looked upon as something objective, natural and scientific, which has led to an established conception that milk is essential in our daily diet. The purpose of the thesis is met by a foucauldian critical discourse analysis of LRF Mjölk's communication on the website mjolk.se. By questioning what is presented as self-evident, objective and natural the study aims to scrutinize and explain the spread of power, control and monitoring that the conception has in today's society. The study shows that an organization can sustain a conception by sticking to old... (More)
This thesis aims to investigate how an organization can maintain a certain conception through strategic communication. This is achieved by the empirical example of milk, a food that is looked upon as something objective, natural and scientific, which has led to an established conception that milk is essential in our daily diet. The purpose of the thesis is met by a foucauldian critical discourse analysis of LRF Mjölk's communication on the website mjolk.se. By questioning what is presented as self-evident, objective and natural the study aims to scrutinize and explain the spread of power, control and monitoring that the conception has in today's society. The study shows that an organization can sustain a conception by sticking to old knowledge, but give them other attributes, as long as there is something or someone to legitimize the knowledge as truth.
Work on this thesis has in equal parts been executed by both authors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weiffert, Timmy LU and Persson, Gabriella LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategisk Kommunikation, Foucault, Kritisk diskursanalys, Mjölk
language
Swedish
id
5468704
date added to LUP
2015-06-12 08:05:41
date last changed
2015-06-12 08:05:41
@misc{5468704,
 abstract   = {This thesis aims to investigate how an organization can maintain a certain conception through strategic communication. This is achieved by the empirical example of milk, a food that is looked upon as something objective, natural and scientific, which has led to an established conception that milk is essential in our daily diet. The purpose of the thesis is met by a foucauldian critical discourse analysis of LRF Mjölk's communication on the website mjolk.se. By questioning what is presented as self-evident, objective and natural the study aims to scrutinize and explain the spread of power, control and monitoring that the conception has in today's society. The study shows that an organization can sustain a conception by sticking to old knowledge, but give them other attributes, as long as there is something or someone to legitimize the knowledge as truth.
Work on this thesis has in equal parts been executed by both authors.},
 author    = {Weiffert, Timmy and Persson, Gabriella},
 keyword   = {Strategisk Kommunikation,Foucault,Kritisk diskursanalys,Mjölk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreställningen om mjölk – en kritisk diskursanalys av kommunikationen på mjolk.se},
 year     = {2015},
}