Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Giftfri förskola i Hässleholms kommun. Inventering av fyra förskolor – nuläge och åtgärder

Hellrup, Ellinor LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
During the last decades the production and consumption of chemicals has increased dramatically. We know that some chemicals are hazardous for humans and the environment but for most of them our knowledge is limited. Children are very sensitive to hazardous substances compared to adults because of their undeveloped bodies and different behavior. Due to lacking knowledge and regulation of chemicals one should conform to the precautionary principle, especially when it concerns children. Therefore products and materials containing hazardous or potentially hazardous substances should be minimized in areas where children spend a lot of time, such as preschools.
This study covers the results of stocktakings of products and routines in four... (More)
During the last decades the production and consumption of chemicals has increased dramatically. We know that some chemicals are hazardous for humans and the environment but for most of them our knowledge is limited. Children are very sensitive to hazardous substances compared to adults because of their undeveloped bodies and different behavior. Due to lacking knowledge and regulation of chemicals one should conform to the precautionary principle, especially when it concerns children. Therefore products and materials containing hazardous or potentially hazardous substances should be minimized in areas where children spend a lot of time, such as preschools.
This study covers the results of stocktakings of products and routines in four preschools in the municipality of Hässleholm, Sweden. It shows that there are several materials and products present in preschools that might contain hazardous substances, for example plastic plates, used electronics, PVC flooring and toys made of soft plastic. In addition, the stocktakings show lacking routines such as those for cleaning and handling of new textiles.
This study also shows steps that can be taken in order to minimize children’s exposure to hazardous substances in preschools. Some measures can be taken immediately, such as removing toys made of soft plastic, while others require larger investments. The examined preschools had some differences between them, but all of them needed to take several measures.
In order to achieve a preschool free from hazardous substances it is important to have strict requirements on new products during procurement. Several actors, in addition to the preschool personnel, have to be involved in the work towards preschools free from hazardous substances, such as those responsible for cleaning, construction, food and procurement. A common goal and clear priorities for all involved parties are essential. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Material och produkter som kan innehålla hälsofarliga ämnen förekommer på förskolor i Hässleholms kommun. Bristande kunskap och rutiner bidrar även till barns exponering för dessa ämnen. Det är av vikt att man arbetar långsiktigt för giftfria förskolor. Åtgärder finns, och en hel del kan göras omgående för att minimera problemet.

Användningen av kemikalier har ökat markant de senaste decennierna. Det finns samband mellan kemikalier och flera olika sjukdomar, men de flesta kemikalier har man otillräcklig kunskap om. Barn är särskilt känsliga för kemikalier och andra hälsofarliga ämnen, som bly och kvicksilver, eftersom deras kroppar håller på att utvecklas och eftersom de har ett annorlunda beteende jämfört med vuxna. De befinner sig... (More)
Material och produkter som kan innehålla hälsofarliga ämnen förekommer på förskolor i Hässleholms kommun. Bristande kunskap och rutiner bidrar även till barns exponering för dessa ämnen. Det är av vikt att man arbetar långsiktigt för giftfria förskolor. Åtgärder finns, och en hel del kan göras omgående för att minimera problemet.

Användningen av kemikalier har ökat markant de senaste decennierna. Det finns samband mellan kemikalier och flera olika sjukdomar, men de flesta kemikalier har man otillräcklig kunskap om. Barn är särskilt känsliga för kemikalier och andra hälsofarliga ämnen, som bly och kvicksilver, eftersom deras kroppar håller på att utvecklas och eftersom de har ett annorlunda beteende jämfört med vuxna. De befinner sig ofta nära golvet där kemikalier ansamlas i dammet. Därför bör mängden hälsofarliga ämnen minimeras på platser där barn vistas längre stunder, däribland förskolor.

Genom inventeringar visar denna studie att det förekommer material och produkter på förskolor i Hässleholm som kan innehålla ämnen som långsiktigt kan påverka människors hälsa, till exempel äldre PVC-golv, plasttallrikar, mjuka plastleksaker och begagnad elektronik. Studien visar även att vissa rutiner, som de gällande städning och hantering av nya textilier, bör förbättras. Kemikalier ansamlas i damm varför städning är en viktig del i arbetet med giftfria förskolor. Likaså kan det finnas kemikalierester i nya textilier. Därför är det viktigt att de tvättas innan användning.
Åtgärder för en giftfri förskola
Att uppnå en giftfri förskola, alltså en förskola fri från ämnen som kan utgöra en risk för barnen, tar tid. Flera effektiva åtgärder är dock enkla och bör göras snarast. Mjuka plastleksaker bör rensas bort omgående, särskilt äldre sådana eftersom lagstiftningen gällande leksaker har blivit striktare de senaste åren. Likaså bör inte barnen leka med begagnad elektronik. Andra åtgärder kräver större investeringar, till exempel byte av PVC-golv till annat material och utfasning av äldre möbler. Rutiner på förskolorna bör ses över och samtlig förskolepersonal bör ha viss kunskap om kemikalier i förskolan.

Det är viktigt att det ställs höga miljö- och kemikaliekrav på produkter vid kommunens upphandling, så att nya produkter som köps in inte innehåller hälsofarliga ämnen. Vidare krävs det att flera aktörer är delaktiga i arbetet med en giftfri förskola, inte bara förskolechefer och övrig förskolepersonal, utan även de som är ansvariga för lokalvård, byggnation, kost och tillsyn. Ett gemensamt mål bör finnas och här kan kommunens miljöstrategi eller en handlingsplan gällande kemikalier vara ett bra verktyg. Under studiens gång visades ett stort intresse för en förbättring av förskolemiljön. Detta bådar gott för arbetet med en giftfri förskola i Hässleholms kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellrup, Ellinor LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förskola, hälsofarliga ämnen, hälsofarlig, kemikalier, giftfri, gift, plast
language
Swedish
id
5468777
date added to LUP
2015-06-09 14:16:06
date last changed
2015-06-09 14:16:06
@misc{5468777,
 abstract   = {During the last decades the production and consumption of chemicals has increased dramatically. We know that some chemicals are hazardous for humans and the environment but for most of them our knowledge is limited. Children are very sensitive to hazardous substances compared to adults because of their undeveloped bodies and different behavior. Due to lacking knowledge and regulation of chemicals one should conform to the precautionary principle, especially when it concerns children. Therefore products and materials containing hazardous or potentially hazardous substances should be minimized in areas where children spend a lot of time, such as preschools. 
This study covers the results of stocktakings of products and routines in four preschools in the municipality of Hässleholm, Sweden. It shows that there are several materials and products present in preschools that might contain hazardous substances, for example plastic plates, used electronics, PVC flooring and toys made of soft plastic. In addition, the stocktakings show lacking routines such as those for cleaning and handling of new textiles. 
This study also shows steps that can be taken in order to minimize children’s exposure to hazardous substances in preschools. Some measures can be taken immediately, such as removing toys made of soft plastic, while others require larger investments. The examined preschools had some differences between them, but all of them needed to take several measures. 
In order to achieve a preschool free from hazardous substances it is important to have strict requirements on new products during procurement. Several actors, in addition to the preschool personnel, have to be involved in the work towards preschools free from hazardous substances, such as those responsible for cleaning, construction, food and procurement. A common goal and clear priorities for all involved parties are essential.},
 author    = {Hellrup, Ellinor},
 keyword   = {förskola,hälsofarliga ämnen,hälsofarlig,kemikalier,giftfri,gift,plast},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Giftfri förskola i Hässleholms kommun. Inventering av fyra förskolor – nuläge och åtgärder},
 year     = {2015},
}