Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationskultur som kontext för arbetsengagemang och psykologiskt kapital

Elfving, Elin LU and Molin, Camilla LU (2015) PEDK01 20151
Education
Abstract
Studiens övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan anställdas
uppfattade organisationskultur och självskattade arbetsengagemang samt
psykologiskt kapital, samband med begränsade resultat från tidigare forskning.
Uppsatsen ämnar även undersöka vilka kulturtyper som fanns i deltagarnas
uppfattade organisationskultur och deras samband till skattningen av
arbetsengagemang och psykologiskt kapital. I undersökningen användes både
kvalitativ och kvantitativ ansats. Teorier om hyperkultur har även inkluderats i
undersökningen. Resultatet av undersökningen visade ett samband mellan
organisationskultur och arbetsengagemang samt psykologiskt kapital. Resultatet
visade även ett starkt samband mellan arbetsengagemang och... (More)
Studiens övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan anställdas
uppfattade organisationskultur och självskattade arbetsengagemang samt
psykologiskt kapital, samband med begränsade resultat från tidigare forskning.
Uppsatsen ämnar även undersöka vilka kulturtyper som fanns i deltagarnas
uppfattade organisationskultur och deras samband till skattningen av
arbetsengagemang och psykologiskt kapital. I undersökningen användes både
kvalitativ och kvantitativ ansats. Teorier om hyperkultur har även inkluderats i
undersökningen. Resultatet av undersökningen visade ett samband mellan
organisationskultur och arbetsengagemang samt psykologiskt kapital. Resultatet
visade även ett starkt samband mellan arbetsengagemang och psykologiskt
kapital. I förhållande till undersökningen av vilka kulturtyper som fanns i den
uppfattade organisationskulturen tolkades dessa som resultatinriktadkollektivistisk-
och individualistisk-kultur. Studiens resultat visade dock inga
signifikanta skillnader i jämförelsen av kulturtypernas skattning av
arbetsengagemang och psykologiskt kapital. Det vår forskning bidrog med var en
ökad insikt om att organisationskulturen som kontext hade ett samband med
skattningen av arbetsengagemang och psykologiskt kapital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elfving, Elin LU and Molin, Camilla LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskultur, arbetsengagemang, psykologiskt kapital, hyperkultur, värderingar, kulturtyp
language
Swedish
id
5469074
date added to LUP
2015-06-17 16:41:27
date last changed
2015-06-18 14:04:26
@misc{5469074,
 abstract   = {Studiens övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan anställdas
uppfattade organisationskultur och självskattade arbetsengagemang samt
psykologiskt kapital, samband med begränsade resultat från tidigare forskning.
Uppsatsen ämnar även undersöka vilka kulturtyper som fanns i deltagarnas
uppfattade organisationskultur och deras samband till skattningen av
arbetsengagemang och psykologiskt kapital. I undersökningen användes både
kvalitativ och kvantitativ ansats. Teorier om hyperkultur har även inkluderats i
undersökningen. Resultatet av undersökningen visade ett samband mellan
organisationskultur och arbetsengagemang samt psykologiskt kapital. Resultatet
visade även ett starkt samband mellan arbetsengagemang och psykologiskt
kapital. I förhållande till undersökningen av vilka kulturtyper som fanns i den
uppfattade organisationskulturen tolkades dessa som resultatinriktadkollektivistisk-
och individualistisk-kultur. Studiens resultat visade dock inga
signifikanta skillnader i jämförelsen av kulturtypernas skattning av
arbetsengagemang och psykologiskt kapital. Det vår forskning bidrog med var en
ökad insikt om att organisationskulturen som kontext hade ett samband med
skattningen av arbetsengagemang och psykologiskt kapital.},
 author    = {Elfving, Elin and Molin, Camilla},
 keyword   = {organisationskultur,arbetsengagemang,psykologiskt kapital,hyperkultur,värderingar,kulturtyp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur som kontext för arbetsengagemang och psykologiskt kapital},
 year     = {2015},
}