Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Och våldet då?

Nyström, Anna LU and Jönsson, Björn LU (2015) PPTR06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många barn upplever våld i sina familjer i vårt land. Upplevelser av våld kan leda till psykisk ohälsa. De anmälningar som görs till socialtjänsten utreds men leder sällan till insatser. Utredarna inom socialtjänsten är nyckelpersoner för att upptäcka dessa barn så att de får stöd, behandling och psykoterapi. Syfte: Att genom en enkätundersökning ta reda på vad utredare inom socialtjänsten anser är svårt med att utreda våldsutsatta barn. Metod: Utifrån en kvalitativ semistrukturerad fokusgruppintervju formulerades en enkät för att göra en kvantitativ kartläggning av mönster och tendenser. Resultat: Många utredare har begränsad yrkeserfarenhet. Hälften anser att de har otillräcklig kunskap för att utreda våld och lika många anser... (More)
Bakgrund: Många barn upplever våld i sina familjer i vårt land. Upplevelser av våld kan leda till psykisk ohälsa. De anmälningar som görs till socialtjänsten utreds men leder sällan till insatser. Utredarna inom socialtjänsten är nyckelpersoner för att upptäcka dessa barn så att de får stöd, behandling och psykoterapi. Syfte: Att genom en enkätundersökning ta reda på vad utredare inom socialtjänsten anser är svårt med att utreda våldsutsatta barn. Metod: Utifrån en kvalitativ semistrukturerad fokusgruppintervju formulerades en enkät för att göra en kvantitativ kartläggning av mönster och tendenser. Resultat: Många utredare har begränsad yrkeserfarenhet. Hälften anser att de har otillräcklig kunskap för att utreda våld och lika många anser sig sakna tillräckliga kunskaper om barns symptom. Utredarna rangordnar tid som den viktigaste resursen. Ytterligare utmaningar är att det ofta framkommer andra problem och att det kan vara svårt att samverka med andra myndigheter och verksamheter. Diskussion: Det kan behövas ökad samverkan och bättre fungerande samarbete inom området. Kunskapen hos utredarna skulle kunna ökas genom att former för kunskapsinhämtning på arbetsplatsen så att utredarna kunde ta del av handböcker och
forskning. Utredarna vill utföra ett kvalitativt bra arbete, men har begränsade möjligheter att göra detta. (Less)
Abstract
Background: It is a fact that some children experience domestic violence in our country. The experience of violence is a severe threat towards children development and mental health. Further reports made to the social Services which lead to an actual social investigation of the child’s wellbeing seldom result in that proper treatment take place. The social service investigators are the key to pay attention and notice these children so that they can get the support, treatment and psychotherapy they need. Purpose: The purpose of this essay is to find out how the social service investigators think is the difficulties of investigating children exposed to violence. Method: A qualitative semi structured focus group interview was conducted and... (More)
Background: It is a fact that some children experience domestic violence in our country. The experience of violence is a severe threat towards children development and mental health. Further reports made to the social Services which lead to an actual social investigation of the child’s wellbeing seldom result in that proper treatment take place. The social service investigators are the key to pay attention and notice these children so that they can get the support, treatment and psychotherapy they need. Purpose: The purpose of this essay is to find out how the social service investigators think is the difficulties of investigating children exposed to violence. Method: A qualitative semi structured focus group interview was conducted and from that questionnaire was created in order to get an idea of patterns and trends concerning the experienced challenges in working as an investigator. Results: Many of the investigators had limited work experience and half the group report that they have limited knowledge of the investigating procedure concerning violence and just as many claim that they have limited knowledge of understanding children’s symptoms when exposed to violence. Investigators think that time is one of the most important resources in conducting investigations properly. Additional challenges are that during investigation other problems appears and also it can be difficult to cooperate with other agencies and organizations. Discussion: More cooperation and better collaboration is needed in this field. The investigators are trying and willing to do their work with high quality but have limited possibilities both in terms of time, support and knowledge in performing their challenging task to do so. Continuous learning context would be provided at work in order to update knowledge and take part of new findings and research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Anna LU and Jönsson, Björn LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Family violence, Social Service Investigator, Trauma, Child abuse, Domestic violence, Attachment, Trauma treatment, Våld i familjen, Övergrepp mot barn, Socialtjänstens utredare, Familjevåld, Anknytning, Traumabehandling
language
Swedish
id
5469326
date added to LUP
2015-06-16 11:25:10
date last changed
2015-06-18 14:04:26
@misc{5469326,
 abstract   = {{Background: It is a fact that some children experience domestic violence in our country. The experience of violence is a severe threat towards children development and mental health. Further reports made to the social Services which lead to an actual social investigation of the child’s wellbeing seldom result in that proper treatment take place. The social service investigators are the key to pay attention and notice these children so that they can get the support, treatment and psychotherapy they need. Purpose: The purpose of this essay is to find out how the social service investigators think is the difficulties of investigating children exposed to violence. Method: A qualitative semi structured focus group interview was conducted and from that questionnaire was created in order to get an idea of patterns and trends concerning the experienced challenges in working as an investigator. Results: Many of the investigators had limited work experience and half the group report that they have limited knowledge of the investigating procedure concerning violence and just as many claim that they have limited knowledge of understanding children’s symptoms when exposed to violence. Investigators think that time is one of the most important resources in conducting investigations properly. Additional challenges are that during investigation other problems appears and also it can be difficult to cooperate with other agencies and organizations. Discussion: More cooperation and better collaboration is needed in this field. The investigators are trying and willing to do their work with high quality but have limited possibilities both in terms of time, support and knowledge in performing their challenging task to do so. Continuous learning context would be provided at work in order to update knowledge and take part of new findings and research.}},
 author    = {{Nyström, Anna and Jönsson, Björn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Och våldet då?}},
 year     = {{2015}},
}