Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Minnen av mord i en tid av flytande rädsla : att skapa mening av det meningslösa

Laine Lundgren, Heidi LU (2015) MKV404 20151
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är skapa förståelse hur specifika händelser blir meningsskapande och ömsesidigt påverkar enskilda och organisationer i ett postmodernt samhälle
Diskursanalys av informanters reception av händelse, genomgång av nyhetsmaterial samt en kommuns strategiska kommunikation. Analysen har som grund kvalitativa intervjuer, nyhetsmaterial, kommunala handlingar samt en enkätstudie för validering av slutsats. Uppsatsen är byggd på litteratur om postmodern teoribildning och publika relationer ur ett retorisk – kritisk perspektiv. I analysen används teorier om rädslokultur, främlingen, sociala rum, medialisering, PR.
Uppsatsens slutsats är att en medierad händelse har stark påverkan på människors meningsskapande för att reducera rädsla... (More)
Uppsatsens syfte är skapa förståelse hur specifika händelser blir meningsskapande och ömsesidigt påverkar enskilda och organisationer i ett postmodernt samhälle
Diskursanalys av informanters reception av händelse, genomgång av nyhetsmaterial samt en kommuns strategiska kommunikation. Analysen har som grund kvalitativa intervjuer, nyhetsmaterial, kommunala handlingar samt en enkätstudie för validering av slutsats. Uppsatsen är byggd på litteratur om postmodern teoribildning och publika relationer ur ett retorisk – kritisk perspektiv. I analysen används teorier om rädslokultur, främlingen, sociala rum, medialisering, PR.
Uppsatsens slutsats är att en medierad händelse har stark påverkan på människors meningsskapande för att reducera rädsla och att kommunikation mellan en organisation och publiken i sig är meningsskapande, oavsett om de är avsiktliga eller (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Laine Lundgren, Heidi LU
supervisor
organization
course
MKV404 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
diskursanalys, senmodern, postmodern, flytande modernitet, rädsla, PR, Publika relationer, Hörby, Helén, Emil, Jannica, sociala rum, främling, outsider
language
Swedish
id
5469412
date added to LUP
2015-06-18 08:12:11
date last changed
2015-06-18 08:12:11
@misc{5469412,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är skapa förståelse hur specifika händelser blir meningsskapande och ömsesidigt påverkar enskilda och organisationer i ett postmodernt samhälle
Diskursanalys av informanters reception av händelse, genomgång av nyhetsmaterial samt en kommuns strategiska kommunikation. Analysen har som grund kvalitativa intervjuer, nyhetsmaterial, kommunala handlingar samt en enkätstudie för validering av slutsats. Uppsatsen är byggd på litteratur om postmodern teoribildning och publika relationer ur ett retorisk – kritisk perspektiv. I analysen används teorier om rädslokultur, främlingen, sociala rum, medialisering, PR.
Uppsatsens slutsats är att en medierad händelse har stark påverkan på människors meningsskapande för att reducera rädsla och att kommunikation mellan en organisation och publiken i sig är meningsskapande, oavsett om de är avsiktliga eller},
 author    = {Laine Lundgren, Heidi},
 keyword   = {diskursanalys,senmodern,postmodern,flytande modernitet,rädsla,PR,Publika relationer,Hörby,Helén,Emil,Jannica,sociala rum,främling,outsider},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Minnen av mord i en tid av flytande rädsla : att skapa mening av det meningslösa},
 year     = {2015},
}