Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Önskas: Ett kreativt möte - En studie om vilka känslor som främjar deltagarnas kreativitet i en mötesform som Open Space

Nicklasson, Lovisa LU (2015) PEDK01 20151
Education
Abstract (Swedish)
Det talas mycket om vikten av kreativitet idag och det anses eftersträvansvärt inom både skola och arbetsliv. Det kan vara avgörande för ett företag att kunna främja personalens kreativa potential för att kunna vara en innovativ och konkurrenskraftig organisation. Open Space är en mötesform som sägs skapa inspirerade organisationer, där människor arbetar tvärvetenskapligt tillsammans och skapar innovativa resultat. Ur ett pedagogiskt perspektiv intresserar jag mig för vad som gör att det känns meningsfullt och engagerande för individen att vara deltagande i en pedagogisk aktivitet och ett mötessammanhang som detta. Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vad som har betydelse när mötesdeltagarna känner sig kreativa och vad... (More)
Det talas mycket om vikten av kreativitet idag och det anses eftersträvansvärt inom både skola och arbetsliv. Det kan vara avgörande för ett företag att kunna främja personalens kreativa potential för att kunna vara en innovativ och konkurrenskraftig organisation. Open Space är en mötesform som sägs skapa inspirerade organisationer, där människor arbetar tvärvetenskapligt tillsammans och skapar innovativa resultat. Ur ett pedagogiskt perspektiv intresserar jag mig för vad som gör att det känns meningsfullt och engagerande för individen att vara deltagande i en pedagogisk aktivitet och ett mötessammanhang som detta. Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vad som har betydelse när mötesdeltagarna känner sig kreativa och vad som kan främja människors kreativitet i en organiserad mötesform. Med en kvalitativ metodansats av narrativ karaktär har jag intervjuat fyra informanter som vid ett tillfälle har medverkat vid ett Open Space-möte. Jag har med ett hermeneutisk analysförfarande kunnat urskilja tre känslopåverkande inslag som har varit centrala förutsättningar för vad som har främjat deltagarnas känsla för kreativitet; känslan av ansvar, känslan av trygghet och känslan av frihet. Det har visat sig finnas en inbördes påverkan mellan de tre känslorna som har varit mest effektiv för främjandet av deltagarnas kreativitet. Det är då samtliga tre känslor har varit närvarande i en harmoni som deltagarnas känsla av kreativitet varit som mest påtaglig. Förslag på vidare forskning är att undersöka hur dessa känslopåverkande inslag är närvarande i andra typer av mötesformer och om det finns något annat inslag som också utmärker sig vara centralt för främjandet av kreativitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nicklasson, Lovisa LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreativitet, mötesform, möte, mötessammanhang, Open Space, gruppaktivitet, känslor, känslopåverkande inslag, ansvar, trygghet, frihet
language
Swedish
id
5469448
date added to LUP
2015-06-15 08:26:55
date last changed
2015-06-15 08:26:55
@misc{5469448,
 abstract   = {Det talas mycket om vikten av kreativitet idag och det anses eftersträvansvärt inom både skola och arbetsliv. Det kan vara avgörande för ett företag att kunna främja personalens kreativa potential för att kunna vara en innovativ och konkurrenskraftig organisation. Open Space är en mötesform som sägs skapa inspirerade organisationer, där människor arbetar tvärvetenskapligt tillsammans och skapar innovativa resultat. Ur ett pedagogiskt perspektiv intresserar jag mig för vad som gör att det känns meningsfullt och engagerande för individen att vara deltagande i en pedagogisk aktivitet och ett mötessammanhang som detta. Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vad som har betydelse när mötesdeltagarna känner sig kreativa och vad som kan främja människors kreativitet i en organiserad mötesform. Med en kvalitativ metodansats av narrativ karaktär har jag intervjuat fyra informanter som vid ett tillfälle har medverkat vid ett Open Space-möte. Jag har med ett hermeneutisk analysförfarande kunnat urskilja tre känslopåverkande inslag som har varit centrala förutsättningar för vad som har främjat deltagarnas känsla för kreativitet; känslan av ansvar, känslan av trygghet och känslan av frihet. Det har visat sig finnas en inbördes påverkan mellan de tre känslorna som har varit mest effektiv för främjandet av deltagarnas kreativitet. Det är då samtliga tre känslor har varit närvarande i en harmoni som deltagarnas känsla av kreativitet varit som mest påtaglig. Förslag på vidare forskning är att undersöka hur dessa känslopåverkande inslag är närvarande i andra typer av mötesformer och om det finns något annat inslag som också utmärker sig vara centralt för främjandet av kreativitet.},
 author    = {Nicklasson, Lovisa},
 keyword   = {Kreativitet,mötesform,möte,mötessammanhang,Open Space,gruppaktivitet,känslor,känslopåverkande inslag,ansvar,trygghet,frihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Önskas: Ett kreativt möte - En studie om vilka känslor som främjar deltagarnas kreativitet i en mötesform som Open Space},
 year     = {2015},
}