Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

KBT vid utmattningssyndrom

Arenlind, Elisabeth LU (2015) PPTN76 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har visat att KBT behandling inte är verksamt när det gäller patienter med utmattningssyndrom, varken för att förbättra måendet eller förkorta sjukskrivningstiden. Föreliggande studie har undersökt om detta överensstämmer med hur en grupp yrkesverksamma KBT behandlare på primärvårdsnivå uppfattar resultatet av terapier med dessa patienter och hur detta kan förklaras. Behandlarna har också beskrivit vilka interventioner de använder samt hur de uppfattar att sjukskrivning påverkar rehabiliteringsprocessen. Frågorna har ställt genom enkäter. KBT behandlarna upplever att terapierna leder till goda resultat både då det gäller välbefinnande och återgång till arbete. Ett sätt att förstå detta är att de tolkar den naturliga... (More)
Tidigare forskning har visat att KBT behandling inte är verksamt när det gäller patienter med utmattningssyndrom, varken för att förbättra måendet eller förkorta sjukskrivningstiden. Föreliggande studie har undersökt om detta överensstämmer med hur en grupp yrkesverksamma KBT behandlare på primärvårdsnivå uppfattar resultatet av terapier med dessa patienter och hur detta kan förklaras. Behandlarna har också beskrivit vilka interventioner de använder samt hur de uppfattar att sjukskrivning påverkar rehabiliteringsprocessen. Frågorna har ställt genom enkäter. KBT behandlarna upplever att terapierna leder till goda resultat både då det gäller välbefinnande och återgång till arbete. Ett sätt att förstå detta är att de tolkar den naturliga läkningsprocessen som resultat av terapin ett annat att de faktiskt inte behandlar utmattningssyndrom utan andra bakomliggande eller parallella diagnoser. Den förhållandevis korta tid behandlarna på primärvården har kontakt med patienterna gör dessutom att de ofta inte följer hela processen med dem som får mycket lång sjukskrivningstid eller aldrig återkommer i arbete. Ett annat sätt att förstå de goda resultat behandlarna upplever är att de arbetar med verktyg som kan minska behovet av medicinering med psykofarmaka, något studier visat annars kan försvåra återgång till arbete för utmattade. Synen på sjukskrivningens betydelse för rehabiliteringen skiljer sig stort mellan behandlarna och det går att ana en ideologisk skillnad som orsak till detta. (Less)
Abstract
Previous research has shown that CBT treatment is not successful for patients with stressrelated exhaustion, neither to improve the wellbeing nor to shorten the sick leave. The study has examined if this is accurate to how a group of CBT-therapists on primary care level perceive the results of therapies with these patients and how this can be explained. The therapists have also described which interventions they use as well as how they perceive how sick leave affects the rehabilitation process. The method of investigation has been a questronnaire. The CBT-therapists experience that the therapies lead to good results both when it comes to wellbeing and return to work. One way to explain this is that the therapists see the natural healing... (More)
Previous research has shown that CBT treatment is not successful for patients with stressrelated exhaustion, neither to improve the wellbeing nor to shorten the sick leave. The study has examined if this is accurate to how a group of CBT-therapists on primary care level perceive the results of therapies with these patients and how this can be explained. The therapists have also described which interventions they use as well as how they perceive how sick leave affects the rehabilitation process. The method of investigation has been a questronnaire. The CBT-therapists experience that the therapies lead to good results both when it comes to wellbeing and return to work. One way to explain this is that the therapists see the natural healing process as a result of their therapy. Other ways to understand this is that they actually don’t treat stress related exhaustion, but other underlying or parallel diagnoses and the good results the therapists experience is that they work with tools which can decrease the need of medication with psychodrugs. The view on the sick leave’s significance for rehabilitation is widely divided amongst therapists and it is possible to sense an ideological difference as the cause of this. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arenlind, Elisabeth LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Stress related exhaustion, CBT, primary care, rehabilitation, sick leave, Utmattningssyndrom, KBT, primärvård, rehabilitering, sjukskrivning
language
Swedish
id
5469603
date added to LUP
2015-06-09 09:10:05
date last changed
2015-06-09 09:10:05
@misc{5469603,
 abstract   = {Previous research has shown that CBT treatment is not successful for patients with stressrelated exhaustion, neither to improve the wellbeing nor to shorten the sick leave. The study has examined if this is accurate to how a group of CBT-therapists on primary care level perceive the results of therapies with these patients and how this can be explained. The therapists have also described which interventions they use as well as how they perceive how sick leave affects the rehabilitation process. The method of investigation has been a questronnaire. The CBT-therapists experience that the therapies lead to good results both when it comes to wellbeing and return to work. One way to explain this is that the therapists see the natural healing process as a result of their therapy. Other ways to understand this is that they actually don’t treat stress related exhaustion, but other underlying or parallel diagnoses and the good results the therapists experience is that they work with tools which can decrease the need of medication with psychodrugs. The view on the sick leave’s significance for rehabilitation is widely divided amongst therapists and it is possible to sense an ideological difference as the cause of this.},
 author    = {Arenlind, Elisabeth},
 keyword   = {Stress related exhaustion,CBT,primary care,rehabilitation,sick leave,Utmattningssyndrom,KBT,primärvård,rehabilitering,sjukskrivning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {KBT vid utmattningssyndrom},
 year     = {2015},
}