Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När kunskapen går hem - Hur tyst kunskap kan tillvaratas och delas i en generationsväxlande organisation

Danielsson, Julia LU (2015) PEDM11 20151
Education
Abstract (Swedish)
Sveriges demografi innebär att en stor del av arbetsstyrkan nu går i pension under en relativt kort period. Denna generationsväxling kommer att innebära utmaningar på Sveriges arbetsmarknad. Jag har i denna uppsats valt att studera hur denna förändring på arbetsmarknaden påverkar kunskap och risken för att den tysta kunskapen försvinner då den äldre generationen slutar, genom en studie av en förvaltning inom den offentliga sektorn.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur individers kunskap kan tillvaratas och den tysta kunskapen synliggöras och delas inom organisationer i allmänhet och förvaltningen i synnerhet i samband med en generationsväxling. Jag analyserar specifikt den valda organisationen men ger också förslag på... (More)
Sveriges demografi innebär att en stor del av arbetsstyrkan nu går i pension under en relativt kort period. Denna generationsväxling kommer att innebära utmaningar på Sveriges arbetsmarknad. Jag har i denna uppsats valt att studera hur denna förändring på arbetsmarknaden påverkar kunskap och risken för att den tysta kunskapen försvinner då den äldre generationen slutar, genom en studie av en förvaltning inom den offentliga sektorn.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur individers kunskap kan tillvaratas och den tysta kunskapen synliggöras och delas inom organisationer i allmänhet och förvaltningen i synnerhet i samband med en generationsväxling. Jag analyserar specifikt den valda organisationen men ger också förslag på strategier som organisationer kan använda sig av för att tillvarata medarbetarnas kompetens och tysta kunskap i samband med en generationsväxling.

Uppsatsen är en empirisk studie med en kvalitativ metod och det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med förvaltningens sex basenhetschefer, vilket har analyserats med hjälp av tidigare forskning och teorier på området.

Den tysta kunskapen kan synliggöras och delas mellan individer genom att kontexten, det vill säga miljön, är gynnsam och främjar social interaktion, skapande av meningsfullhet och en öppenhet bland individerna. I en strategi för tillvaratagande av medarbetarnas kunskap bör följande beaktas; en långsiktigt kompetensförsörjningsplan integrerad med mål och affärsidé, en ledning som främjar kunskapsdelning, medarbetare som känner delaktighet och meningsfullhet, att dokumentera det som kan dokumenteras, en genomarbetat introduktionsplan samt tid och att se tiden som en investering för organisationens överlevnad och konkurrenskraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Julia LU
supervisor
organization
course
PEDM11 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
socialkonstruktivism, generationsväxling, kompetensutveckling, kunskapsdelning, kunskap, tyst kunskap, miljöpedagogik
language
Swedish
id
5469680
date added to LUP
2015-06-09 11:27:59
date last changed
2015-06-09 11:27:59
@misc{5469680,
 abstract   = {{Sveriges demografi innebär att en stor del av arbetsstyrkan nu går i pension under en relativt kort period. Denna generationsväxling kommer att innebära utmaningar på Sveriges arbetsmarknad. Jag har i denna uppsats valt att studera hur denna förändring på arbetsmarknaden påverkar kunskap och risken för att den tysta kunskapen försvinner då den äldre generationen slutar, genom en studie av en förvaltning inom den offentliga sektorn.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur individers kunskap kan tillvaratas och den tysta kunskapen synliggöras och delas inom organisationer i allmänhet och förvaltningen i synnerhet i samband med en generationsväxling. Jag analyserar specifikt den valda organisationen men ger också förslag på strategier som organisationer kan använda sig av för att tillvarata medarbetarnas kompetens och tysta kunskap i samband med en generationsväxling.

Uppsatsen är en empirisk studie med en kvalitativ metod och det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med förvaltningens sex basenhetschefer, vilket har analyserats med hjälp av tidigare forskning och teorier på området.

Den tysta kunskapen kan synliggöras och delas mellan individer genom att kontexten, det vill säga miljön, är gynnsam och främjar social interaktion, skapande av meningsfullhet och en öppenhet bland individerna. I en strategi för tillvaratagande av medarbetarnas kunskap bör följande beaktas; en långsiktigt kompetensförsörjningsplan integrerad med mål och affärsidé, en ledning som främjar kunskapsdelning, medarbetare som känner delaktighet och meningsfullhet, att dokumentera det som kan dokumenteras, en genomarbetat introduktionsplan samt tid och att se tiden som en investering för organisationens överlevnad och konkurrenskraft.}},
 author    = {{Danielsson, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När kunskapen går hem - Hur tyst kunskap kan tillvaratas och delas i en generationsväxlande organisation}},
 year     = {{2015}},
}