Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Berättelser om heroinmissbruk - En sociologisk analys av vändningar i kvinnornas livsberättelser

Ristic, Natalie LU (2015) SOCK01 20151
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Narkotikamissbruk bland både unga och äldre är ett av de största samhällsproblemen i Europa idag, där narkotikarelaterade dödsfall främst orsakas av heroin eller metaboliter av heroin. Genomsnittsåldern hos dem som avlider är trettiofem år och åttio procent av de narkotikarelaterade dödsfallen berör män. Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för heroinmissbrukets utveckling och avbrott hos kvinnor med utgångspunkt i deras berättelser om heroinmissbruk och de vändpunkter som anges ha lett till att missbruket avslutades. Undersökningen har gjorts utifrån två frågeställningar: (1) Hur kan intervjupersonernas beskrivningar av missbrukets påbörjande förstås? (2) Hur kan intervjupersonernas beskrivningar av vändpunkter, som lett... (More)
Narkotikamissbruk bland både unga och äldre är ett av de största samhällsproblemen i Europa idag, där narkotikarelaterade dödsfall främst orsakas av heroin eller metaboliter av heroin. Genomsnittsåldern hos dem som avlider är trettiofem år och åttio procent av de narkotikarelaterade dödsfallen berör män. Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för heroinmissbrukets utveckling och avbrott hos kvinnor med utgångspunkt i deras berättelser om heroinmissbruk och de vändpunkter som anges ha lett till att missbruket avslutades. Undersökningen har gjorts utifrån två frågeställningar: (1) Hur kan intervjupersonernas beskrivningar av missbrukets påbörjande förstås? (2) Hur kan intervjupersonernas beskrivningar av vändpunkter, som lett till att missbruket avslutats, förstås?
Empirin utgörs av inspelade intervjuer med tre kvinnor på ett beroendecentrum i centrala Malmö. Den efterföljande analysen utgår från: social kontrollteorin och teorin om särskiljande tillhörighet, samt tidigare svensk forskning om narkotikamissbrukets initiering och avslut.
Utifrån analysen av de tre berättelserna framkommer en del likheter i avgörande erfarenheter hos kvinnorna, framförallt inom tre olika dimensioner; nära kontakt med droger genom familj eller umgänge, förlusten eller förnyelsen av en nära av relation samt vikten och betydelsen av barn, vare sig det är längtan efter barn, oplanerad graviditet eller redan vuxna barn.
Även om det finns individuella skillnader som kan påverka utvecklingen och avbrottet av ett missbruk så är dessa gemensamma dimensioner framträdande och genomgående i varje kvinnas berättelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ristic, Natalie LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vändpunkt, missbruk, kvinna, berättelse, heroin, social kontroll, särskiljande tillhörighet
language
Swedish
id
5469977
date added to LUP
2015-06-10 13:59:58
date last changed
2015-06-10 13:59:58
@misc{5469977,
 abstract   = {Narkotikamissbruk bland både unga och äldre är ett av de största samhällsproblemen i Europa idag, där narkotikarelaterade dödsfall främst orsakas av heroin eller metaboliter av heroin. Genomsnittsåldern hos dem som avlider är trettiofem år och åttio procent av de narkotikarelaterade dödsfallen berör män. Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för heroinmissbrukets utveckling och avbrott hos kvinnor med utgångspunkt i deras berättelser om heroinmissbruk och de vändpunkter som anges ha lett till att missbruket avslutades. Undersökningen har gjorts utifrån två frågeställningar: (1) Hur kan intervjupersonernas beskrivningar av missbrukets påbörjande förstås? (2) Hur kan intervjupersonernas beskrivningar av vändpunkter, som lett till att missbruket avslutats, förstås? 
 Empirin utgörs av inspelade intervjuer med tre kvinnor på ett beroendecentrum i centrala Malmö. Den efterföljande analysen utgår från: social kontrollteorin och teorin om särskiljande tillhörighet, samt tidigare svensk forskning om narkotikamissbrukets initiering och avslut. 
 Utifrån analysen av de tre berättelserna framkommer en del likheter i avgörande erfarenheter hos kvinnorna, framförallt inom tre olika dimensioner; nära kontakt med droger genom familj eller umgänge, förlusten eller förnyelsen av en nära av relation samt vikten och betydelsen av barn, vare sig det är längtan efter barn, oplanerad graviditet eller redan vuxna barn. 
 Även om det finns individuella skillnader som kan påverka utvecklingen och avbrottet av ett missbruk så är dessa gemensamma dimensioner framträdande och genomgående i varje kvinnas berättelse.},
 author    = {Ristic, Natalie},
 keyword   = {vändpunkt,missbruk,kvinna,berättelse,heroin,social kontroll,särskiljande tillhörighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Berättelser om heroinmissbruk - En sociologisk analys av vändningar i kvinnornas livsberättelser},
 year     = {2015},
}