Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mot en cirkulär ekonomi: En studie om attityder, drivkrafter och barriärer

Gullstrand Edbring, Emma LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Unsustainable consumption is today an acknowledged global problem which is set to only get worse unless major changes take place. Our society is based on a linear model where unlimited resources serve as fuel for increased consumption. Even though awareness among consumers is growing, there are still many consumers who are unaware of the effects of their consumption on the environment. However, the consumer will play a crucial role in the transition to a sustainable circular economy where resources and material consumption is reduced so that we can live within the limits of our planet. Nonetheless, we know very little about consumers’ attitudes towards consumption concepts and products that support the circular economy: second-hand,... (More)
Unsustainable consumption is today an acknowledged global problem which is set to only get worse unless major changes take place. Our society is based on a linear model where unlimited resources serve as fuel for increased consumption. Even though awareness among consumers is growing, there are still many consumers who are unaware of the effects of their consumption on the environment. However, the consumer will play a crucial role in the transition to a sustainable circular economy where resources and material consumption is reduced so that we can live within the limits of our planet. Nonetheless, we know very little about consumers’ attitudes towards consumption concepts and products that support the circular economy: second-hand, renting and sharing. The goal of this study is to examine consumer attitudes, motivations and barrier to such concepts for different furnishing products. Interviews and a survey are used as methods for data collection. The study is conducted in collaboration with IKEA, which provided access to IKEA Family's customer panel as the studied population. Qualitative content analysis and compilation of quantitative data is the basis of the empirical material. The study shows that attitudes towards the various consumption concepts differ widely depending on the product. Generally the attitudes towards second-hand furniture are positive, even though hygiene and a preference for new products are barriers for second-hand products. The biggest motivations for purchasing second-hand furniture are economic factors and the pursuit of uniqueness. Attitudes are negative when it comes to long-term renting of furniture, however, the attitudes are positive towards short-term renting solutions. Biggest barriers for renting furniture are economic and hygiene concerns, desire to own and lack of understanding when it comes to the benefit of the concept. Biggest drivers for renting are flexibility, temporality, economic and a chance to test products or to change furnishing more often. Products that are used seldom are more accepted to be shared. Biggest motivations to share products are economic, social and environmental. Biggest barriers are lack of access to the product, trust, hygiene, fear of conflict and impracticality. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mot en cirkulär ekonomi: En studie om attityder, drivkrafter och barriärer

Denna studie undersöker unga konsumenters attityder, drivkrafter och barriärer för konsumtionskoncept som främjar en cirkulär ekonomi. I motsats till den linjära ekonomin där slit och släng blivit norm, bygger den cirkulära ekonomin på att återanvända och återvinna. Men för att omställning ska ske från linjär till cirkulär ekonomi krävs en förståelse för konsumentens syn på de konsumtionskoncept som en cirkulär ekonomi skulle innebära.

Det finns idag dålig kunskap om hur konsumenter ser på alternativa konsumtionsmodeller. Syftet med denna studie är att undersöka unga konsumenters attityder gentemot cirkulära konsumtionskoncept samt förstå vilka bakomliggande... (More)
Mot en cirkulär ekonomi: En studie om attityder, drivkrafter och barriärer

Denna studie undersöker unga konsumenters attityder, drivkrafter och barriärer för konsumtionskoncept som främjar en cirkulär ekonomi. I motsats till den linjära ekonomin där slit och släng blivit norm, bygger den cirkulära ekonomin på att återanvända och återvinna. Men för att omställning ska ske från linjär till cirkulär ekonomi krävs en förståelse för konsumentens syn på de konsumtionskoncept som en cirkulär ekonomi skulle innebära.

Det finns idag dålig kunskap om hur konsumenter ser på alternativa konsumtionsmodeller. Syftet med denna studie är att undersöka unga konsumenters attityder gentemot cirkulära konsumtionskoncept samt förstå vilka bakomliggande drivkrafter och barriärer som dessa attityder grundar sig i. Att köpa secondhand, hyra eller dela/samkonsumera produkter till hemmet är det som undersöks i denna uppsats. Intervjuer och en enkätundersökning används som metod för datainsamling. Studien genomförs i samarbete med IKEA, vilket gjorde det möjligt att använda medlemmar i IKEA Family Sverige som population för studien.

Resultaten visar att konsumenternas attityder skiljer sig mycket beroende på vilken produktgrupp som studeras. Generellt är attityder till begagnade möbler positiva, även om hygien och en preferens för nya produkter är barriärer för konsumtion av secondhandprodukter. De största drivkrafter för att köpa begagnade möbler är ekonomiska faktorer samt viljan att vara unik. Attityderna gentemot att hyra möbler för långvarigt bruk är majoriteten av respondenterna negativa till, emellertid är respondenternas attityder positiva till mer temporära hyreslösningar. De största hindren för att hyra möbler rör aspekter kring ekonomi, hygien, viljan att äga och brist på förståelse för konceptet. Största drivkrafterna till att hyra produkter till hemmet är flexibilitet, temporäritet, ekonomi samt en chans att testa produkter eller förnya sig. Produkter som används sällan är mer accepterat att dela. Största drivkrafterna till att dela produkter är ekonomi, social kontakt samt miljömässiga faktorer. De största hindren för delande av resurser är brist på tillgång till produkten, bristande förtroende för främmande människor, hygien, konflikträdsla samt att det ses som opraktiskt.

Rekommendationer
Mina rekommendationer till IKEA i det fortsatta arbetet kring cirkulär ekonomi är följande; belysa dessa tre konsumtionskoncepts relevans ur ett miljömässigt perspektiv, samt tydligt peka på vilka fördelar denna typ av konsumtion har, då resultaten från denna studie tyder på att detta inte alltid är uppenbart för konsumenten. Genom någon typ av kvalitetskontroll kan den upplevda barriären för hygien minska. Att börja med att introducera hyreskoncept för temporära lösningar kan vara ett lämpligt första steg i utvecklandet av åtkomstbaserade konsumtionskoncept. För utveckling av affärsmodeller kring samkonsumtion kan rekommenderas att lägga fokus på produktgrupper som inte används frekvent av konsumenten och som inte har ett högt emotionellt värde för kunden.

Handledare: Oksana Mont och Matthias Lehner
Examensarbete 30 hp i Miljövetenskap 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullstrand Edbring, Emma LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Circular economy, consumer attitudes, second-hand, renting, sharing, collaborative consumption, drivers, barriers.
language
Swedish
id
5470638
date added to LUP
2015-06-10 14:35:03
date last changed
2015-06-10 14:35:03
@misc{5470638,
 abstract   = {Unsustainable consumption is today an acknowledged global problem which is set to only get worse unless major changes take place. Our society is based on a linear model where unlimited resources serve as fuel for increased consumption. Even though awareness among consumers is growing, there are still many consumers who are unaware of the effects of their consumption on the environment. However, the consumer will play a crucial role in the transition to a sustainable circular economy where resources and material consumption is reduced so that we can live within the limits of our planet. Nonetheless, we know very little about consumers’ attitudes towards consumption concepts and products that support the circular economy: second-hand, renting and sharing. The goal of this study is to examine consumer attitudes, motivations and barrier to such concepts for different furnishing products. Interviews and a survey are used as methods for data collection. The study is conducted in collaboration with IKEA, which provided access to IKEA Family's customer panel as the studied population. Qualitative content analysis and compilation of quantitative data is the basis of the empirical material. The study shows that attitudes towards the various consumption concepts differ widely depending on the product. Generally the attitudes towards second-hand furniture are positive, even though hygiene and a preference for new products are barriers for second-hand products. The biggest motivations for purchasing second-hand furniture are economic factors and the pursuit of uniqueness. Attitudes are negative when it comes to long-term renting of furniture, however, the attitudes are positive towards short-term renting solutions. Biggest barriers for renting furniture are economic and hygiene concerns, desire to own and lack of understanding when it comes to the benefit of the concept. Biggest drivers for renting are flexibility, temporality, economic and a chance to test products or to change furnishing more often. Products that are used seldom are more accepted to be shared. Biggest motivations to share products are economic, social and environmental. Biggest barriers are lack of access to the product, trust, hygiene, fear of conflict and impracticality.},
 author    = {Gullstrand Edbring, Emma},
 keyword   = {Circular economy,consumer attitudes,second-hand,renting,sharing,collaborative consumption,drivers,barriers.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot en cirkulär ekonomi: En studie om attityder, drivkrafter och barriärer},
 year     = {2015},
}