Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att fånga det flyktiga : Hanteringen av rytmiska element i översättningen av På spaning efter den tid som flytt

Rosén, Elin LU (2015) FÖUM02 20151
Translation Program
Abstract (Swedish)
Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. Här presenteras några drag som är utmärkande för Prousts stil, närmare bestämt bildspråk, precision och rytmiska element. Därefter följer en presentation av översättaren och mottagandet av den svenska översättningen. Efter detta presenteras och motiveras det texturval som ligger till grund för analysen. Uppsatsens analysdel handlar om översättningen av rytmiska element i romanen. Den inleds med en undersökning av skiljetecken. Här presenteras resultatet av den kvantitativa... (More)
Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. Här presenteras några drag som är utmärkande för Prousts stil, närmare bestämt bildspråk, precision och rytmiska element. Därefter följer en presentation av översättaren och mottagandet av den svenska översättningen. Efter detta presenteras och motiveras det texturval som ligger till grund för analysen. Uppsatsens analysdel handlar om översättningen av rytmiska element i romanen. Den inleds med en undersökning av skiljetecken. Här presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen, det vill säga räkningen av skiljetecken i texturvalet. Därefter kommer en kvalitativ näranalys med exempel ur källtexten och måltexten, baserad på resultatet av den kvantitativa undersökningen. I den andra delen av analysen undersöks hur källtextens upprepningar och uppräkningar har hanterats i måltexten. Här jämförs och analyseras exempel som visar olika översättningslösningar. Slutsatsen av skiljeteckenundersökningen är att det genom romanen finns en variation i interpunktionen, både vad gäller källtexten och måltexten. Översättaren har anpassat interpunktionen till svenska skrivregler för att på ett korrekt sätt kunna överföra romanens innehåll till måltexten. Den andra delen av analysen visar att upprepningarna och uppräkningarna i källtexten ofta har försvunnit eller försvagats i måltexten. Översättaren har låtit tydligheten gå före och detta har resulterat i att källtextens rytm har förändrats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
To seize the fleeting :Translating the rhythm in Marcel Proust's prose into Swedish
course
FÖUM02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Marcel Proust, Gunnel Vallquist, På spaning efter den tid som flytt, översättning, rytm i skönlitterär prosa, interpunktion
language
Swedish
id
5470858
date added to LUP
2015-06-17 12:58:48
date last changed
2015-06-18 14:04:26
@misc{5470858,
 abstract   = {Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. Här presenteras några drag som är utmärkande för Prousts stil, närmare bestämt bildspråk, precision och rytmiska element. Därefter följer en presentation av översättaren och mottagandet av den svenska översättningen. Efter detta presenteras och motiveras det texturval som ligger till grund för analysen. Uppsatsens analysdel handlar om översättningen av rytmiska element i romanen. Den inleds med en undersökning av skiljetecken. Här presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen, det vill säga räkningen av skiljetecken i texturvalet. Därefter kommer en kvalitativ näranalys med exempel ur källtexten och måltexten, baserad på resultatet av den kvantitativa undersökningen. I den andra delen av analysen undersöks hur källtextens upprepningar och uppräkningar har hanterats i måltexten. Här jämförs och analyseras exempel som visar olika översättningslösningar. Slutsatsen av skiljeteckenundersökningen är att det genom romanen finns en variation i interpunktionen, både vad gäller källtexten och måltexten. Översättaren har anpassat interpunktionen till svenska skrivregler för att på ett korrekt sätt kunna överföra romanens innehåll till måltexten. Den andra delen av analysen visar att upprepningarna och uppräkningarna i källtexten ofta har försvunnit eller försvagats i måltexten. Översättaren har låtit tydligheten gå före och detta har resulterat i att källtextens rytm har förändrats.},
 author    = {Rosén, Elin},
 keyword   = {Marcel Proust,Gunnel Vallquist,På spaning efter den tid som flytt,översättning,rytm i skönlitterär prosa,interpunktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att fånga det flyktiga : Hanteringen av rytmiska element i översättningen av På spaning efter den tid som flytt},
 year     = {2015},
}