Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det är bara att ha stövlar och skyddskläder för den här dyngan kan skvätta länge" : en kvalitativ studie om hur medialt uppmärksammade skandaler påverkar ett statligt ägt företag och dess anställda

Silfwerbrand Bendroth, Kajsa LU (2015) MKVM13 20151
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Detta är en kvalitativ studie som studerar medialt uppmärksammade skandaler utifrån en fallstudie. Genom analyser av fem intervjuer med anställda på det statliga företaget Systembolaget, samt innehållsanalyser på artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet har syftet med denna uppsats varit att undersöka vilken betydelse och funktion medierna har vid konstruerandet av en skandal, hur de framställer och prioriterar vissa aspekter av skandalen samt vilka konsekvenser detta kan få. I denna studie var problemställningen: Hur påverkar en medialt uppmärksammad skandal ett statligt ägt företag och dess anställda? Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på social interaktionism och med stöd från en teoretisk referensram främst... (More)
Detta är en kvalitativ studie som studerar medialt uppmärksammade skandaler utifrån en fallstudie. Genom analyser av fem intervjuer med anställda på det statliga företaget Systembolaget, samt innehållsanalyser på artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet har syftet med denna uppsats varit att undersöka vilken betydelse och funktion medierna har vid konstruerandet av en skandal, hur de framställer och prioriterar vissa aspekter av skandalen samt vilka konsekvenser detta kan få. I denna studie var problemställningen: Hur påverkar en medialt uppmärksammad skandal ett statligt ägt företag och dess anställda? Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på social interaktionism och med stöd från en teoretisk referensram främst bestående av symbolisk makt, dagordnings -och gestaltningsteorin samt teorier om den offentliga sfären analyserades den insamlade empirin. Studien resulterade i kunskapen om att mediernas betydelse för skandalen är stor, främst då det är medierna som gör den publik och har därmed stor möjlighet att forma den. Funktionen som medierna utgör i skandal kan kännetecknas som en offentlig sfär, ett slagfält, en politisk plattform och en skådeplats för skandalens dramaturgi. Vidare framställer och prioriterar medierna de aspekter i en skandal som är uppseendeväckande och som har möjlighet att ge skandalen en längre livslängd, något som kan ge negativa konsekvenser för de inblandade. Då statligt ägda företag i mångt och mycket är beroende av medborgarnas förtroende, kan en medialt uppmärksammad skandal innebära stora konsekvenser för företaget beroende på hur medierna, genom prioritering och framställning av nyheter, väljer att forma och uppmärksamma skandalen. Företaget försöker därmed kontrollera sin synlighet på olika sätt. De anställda påverkas främst då de ofta har brist på information internt och då vänder sig till medierna för att få denna information, vilket kan ge konsekvenser de då riskerar att ta efter mediernas framställning av händelsen vilket kan ge upphov till misstro inom företaget om denna framställning är negativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silfwerbrand Bendroth, Kajsa LU
supervisor
organization
course
MKVM13 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Skandal, media, statligt ägt företag, anställda, kommersialisering, politik
language
Swedish
id
5470904
date added to LUP
2015-06-18 08:11:02
date last changed
2015-12-14 13:19:35
@misc{5470904,
 abstract   = {Detta är en kvalitativ studie som studerar medialt uppmärksammade skandaler utifrån en fallstudie. Genom analyser av fem intervjuer med anställda på det statliga företaget Systembolaget, samt innehållsanalyser på artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet har syftet med denna uppsats varit att undersöka vilken betydelse och funktion medierna har vid konstruerandet av en skandal, hur de framställer och prioriterar vissa aspekter av skandalen samt vilka konsekvenser detta kan få. I denna studie var problemställningen: Hur påverkar en medialt uppmärksammad skandal ett statligt ägt företag och dess anställda? Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på social interaktionism och med stöd från en teoretisk referensram främst bestående av symbolisk makt, dagordnings -och gestaltningsteorin samt teorier om den offentliga sfären analyserades den insamlade empirin. Studien resulterade i kunskapen om att mediernas betydelse för skandalen är stor, främst då det är medierna som gör den publik och har därmed stor möjlighet att forma den. Funktionen som medierna utgör i skandal kan kännetecknas som en offentlig sfär, ett slagfält, en politisk plattform och en skådeplats för skandalens dramaturgi. Vidare framställer och prioriterar medierna de aspekter i en skandal som är uppseendeväckande och som har möjlighet att ge skandalen en längre livslängd, något som kan ge negativa konsekvenser för de inblandade. Då statligt ägda företag i mångt och mycket är beroende av medborgarnas förtroende, kan en medialt uppmärksammad skandal innebära stora konsekvenser för företaget beroende på hur medierna, genom prioritering och framställning av nyheter, väljer att forma och uppmärksamma skandalen. Företaget försöker därmed kontrollera sin synlighet på olika sätt. De anställda påverkas främst då de ofta har brist på information internt och då vänder sig till medierna för att få denna information, vilket kan ge konsekvenser de då riskerar att ta efter mediernas framställning av händelsen vilket kan ge upphov till misstro inom företaget om denna framställning är negativ.},
 author    = {Silfwerbrand Bendroth, Kajsa},
 keyword   = {Skandal,media,statligt ägt företag,anställda,kommersialisering,politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är bara att ha stövlar och skyddskläder för den här dyngan kan skvätta länge" : en kvalitativ studie om hur medialt uppmärksammade skandaler påverkar ett statligt ägt företag och dess anställda},
 year     = {2015},
}