Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Människor emellan - relationer och processer i samverkan inom offentlig sektor

Håkansson, My LU and Östberg, Rasmus (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att analysera hur offentlig sektor på kommunal nivå arbetar med att utveckla samverkan utifrån ett samverkansavtal. Vi frågade oss därför hur samverkansprocessen i Helsingborg stad ser ut, hur den upplevs av organisationens anställda och hur de anställda förhåller sig till de nya ledar- och medarbetarrollerna som samverkansarbetet innebär.
Metod: Empirin hämtas från Helsingborg stads pågående arbete med att implementera samverkan utifrån ett samverkansavtal. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi genomfördes semistrukturerade intervjuer med dels anställda på ett äldreboende i Helsingborg och dels omsorgsdirektören i staden, samt en analys av officiella dokument rörande samverkansavtalet.... (More)
Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att analysera hur offentlig sektor på kommunal nivå arbetar med att utveckla samverkan utifrån ett samverkansavtal. Vi frågade oss därför hur samverkansprocessen i Helsingborg stad ser ut, hur den upplevs av organisationens anställda och hur de anställda förhåller sig till de nya ledar- och medarbetarrollerna som samverkansarbetet innebär.
Metod: Empirin hämtas från Helsingborg stads pågående arbete med att implementera samverkan utifrån ett samverkansavtal. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi genomfördes semistrukturerade intervjuer med dels anställda på ett äldreboende i Helsingborg och dels omsorgsdirektören i staden, samt en analys av officiella dokument rörande samverkansavtalet. Den samlade empirin analyserades med hjälp av teoribildning på områdena samverkan, ledarskap och medarbetarskap.
Slutsatser: Genom analysen framträdde en bild av samverkan som något levande, komplext och i stor utsträckning situations- och kontextbundet. Även om en vertikal integrationsprocess i form av centralt upprättande strukturer och rutiner för samverkansarbetet var en viktig grund fann vi att det var i den horisontella integrationsprocessen, med frivilligt engagemang och teamarbete som samverkan de facto kunde utvecklas. En förutsättning för detta var de förändrade organisatoriska roller samverkansavtalet medfört, med större fokus på delaktighet, inflytande och delat ansvarstagande mellan ledare och medarbetare. En potentiell problematik i detta var hur organisationen förhåller sig till medarbetare med ett mer instrumentellt förhållningssätt till arbetet, och vidare att det kunde leda till en otydlighet i de förväntningar som förknippas med medarbetarrollen. Överlag blev det tydligt att relationerna mellan de involverade individerna är av central betydelse i en väl fungerande samverkansprocess. Den mänskliga sidan av samverkan var ett återkommande tema i respondenternas beskrivning av samverkansprocessen vilket gör arbetet med samverkan till en intrikat uppgift. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, My LU and Östberg, Rasmus
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samverkan, ledarskap, medarbetarskap, medledarskap, relationer, ansvar, delaktighet.
language
Swedish
id
5471663
date added to LUP
2015-06-24 09:33:26
date last changed
2015-06-24 09:33:26
@misc{5471663,
 abstract   = {Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att analysera hur offentlig sektor på kommunal nivå arbetar med att utveckla samverkan utifrån ett samverkansavtal. Vi frågade oss därför hur samverkansprocessen i Helsingborg stad ser ut, hur den upplevs av organisationens anställda och hur de anställda förhåller sig till de nya ledar- och medarbetarrollerna som samverkansarbetet innebär. 
Metod: Empirin hämtas från Helsingborg stads pågående arbete med att implementera samverkan utifrån ett samverkansavtal. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi genomfördes semistrukturerade intervjuer med dels anställda på ett äldreboende i Helsingborg och dels omsorgsdirektören i staden, samt en analys av officiella dokument rörande samverkansavtalet. Den samlade empirin analyserades med hjälp av teoribildning på områdena samverkan, ledarskap och medarbetarskap. 
Slutsatser: Genom analysen framträdde en bild av samverkan som något levande, komplext och i stor utsträckning situations- och kontextbundet. Även om en vertikal integrationsprocess i form av centralt upprättande strukturer och rutiner för samverkansarbetet var en viktig grund fann vi att det var i den horisontella integrationsprocessen, med frivilligt engagemang och teamarbete som samverkan de facto kunde utvecklas. En förutsättning för detta var de förändrade organisatoriska roller samverkansavtalet medfört, med större fokus på delaktighet, inflytande och delat ansvarstagande mellan ledare och medarbetare. En potentiell problematik i detta var hur organisationen förhåller sig till medarbetare med ett mer instrumentellt förhållningssätt till arbetet, och vidare att det kunde leda till en otydlighet i de förväntningar som förknippas med medarbetarrollen. Överlag blev det tydligt att relationerna mellan de involverade individerna är av central betydelse i en väl fungerande samverkansprocess. Den mänskliga sidan av samverkan var ett återkommande tema i respondenternas beskrivning av samverkansprocessen vilket gör arbetet med samverkan till en intrikat uppgift.},
 author    = {Håkansson, My and Östberg, Rasmus},
 keyword   = {Samverkan,ledarskap,medarbetarskap,medledarskap,relationer,ansvar,delaktighet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människor emellan - relationer och processer i samverkan inom offentlig sektor},
 year     = {2015},
}