Advanced

Hur forsknings- och utvecklingssatsningar påverkar kontorshyresmarknaden

Sydvart, Emil LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract
The aim of this thesis is to investigate how research and development efforts may affect the supply and demand of the private office rental market. If research and development efforts affect the office rental market, the thesis will also provide answers to how property owners must adapt to meet changes in the rental market.
The research facilities European Spallation Source and MAX IV in Lund are used to study research and development efforts. Municipality, county and property owners hope that the research facilities will provide spin-off effects in terms of new business. Lund Municipality is planning for the new district Brunnshög in northeast Lund, where the research facilities will be established. Spin-off effects from research... (More)
The aim of this thesis is to investigate how research and development efforts may affect the supply and demand of the private office rental market. If research and development efforts affect the office rental market, the thesis will also provide answers to how property owners must adapt to meet changes in the rental market.
The research facilities European Spallation Source and MAX IV in Lund are used to study research and development efforts. Municipality, county and property owners hope that the research facilities will provide spin-off effects in terms of new business. Lund Municipality is planning for the new district Brunnshög in northeast Lund, where the research facilities will be established. Spin-off effects from research facilities will affect the office rental market in terms of more start-up companies that will increase demand of office space. As a method for the thesis, theory has been studied, Internet searches has been made and interviews with various actors arranged. The answers from the interviews have been worked out to provide different perspectives on the office rental market.
The thesis shows that new companies will emerge from the research facilities, which will increase demand for office space. International researchers seeking to Lund will be in need of office space to prepare and evaluate their experiments. An international cluster will be formed around the research facilities, which will be the centre of knowledge exchange between different sectors of industry and universities. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet är att se hur forsknings- och utvecklingssatsningar kan påverka utbudet och efterfrågan på den privata kontorshyresmarknaden. Om forsknings- och utvecklingssatsningar påverkar kontorshyresmarknaden ska examensarbetet även ge svar på hur fastighetsägare måste anpassa sig för att möta denna förändring på hyresmarknaden.
Forskningsanläggningarna European Spallation Source och MAX IV i Lund används för att studera forsknings- och utvecklingssatsningar. Kommun, landsting och fastighetsägare hoppas att forskningsanläggningarna ska ge spin-off effekter i form av nya företag och kluster som kan växa fram. Lunds kommun planerar för den nya stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund där forskningsanläggningarna kommer att vara etablerade. En... (More)
Syftet är att se hur forsknings- och utvecklingssatsningar kan påverka utbudet och efterfrågan på den privata kontorshyresmarknaden. Om forsknings- och utvecklingssatsningar påverkar kontorshyresmarknaden ska examensarbetet även ge svar på hur fastighetsägare måste anpassa sig för att möta denna förändring på hyresmarknaden.
Forskningsanläggningarna European Spallation Source och MAX IV i Lund används för att studera forsknings- och utvecklingssatsningar. Kommun, landsting och fastighetsägare hoppas att forskningsanläggningarna ska ge spin-off effekter i form av nya företag och kluster som kan växa fram. Lunds kommun planerar för den nya stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund där forskningsanläggningarna kommer att vara etablerade. En forskarby vid namn Science Village planeras mellan de två forskningsanläggningarna. Spin-off effekterna från forskningsanläggningarna kommer att påverka kontorshyresmarknaden i form av fler uppstartsföretag som kommer att efterfråga kontorslokaler. Uppstartsföretagens preferenser för kontorslokal skiljer sig från större väletablerade företag.
Hur påverkar spin-off effekterna från forsknings- och utvecklingssatsningarna den privata kontorshyresmarknaden? Vilka osäkerheter finns med forsknings- och utvecklingssatsningar? Hur måste fastighetsägare anpassa sig för att möta eventuella förändringar på kontorshyresmarknaden i Lund? Examensarbetet ger svar på dessa frågeställningar.
Som metod för examensarbetet har litteratur studerats, internetsökningar gjorts och intervjuer med olika aktörer arrangerats. Tre privata fastighetsbolag har intervjuats då de är stora aktörer på kontorshyresmarknaden i Lund. Exploateringsingenjör för Brunnshögsprojektet har intervjuats för att få en bild av osäkerheter som kan finnas med den nya stadsdelen. Akademiska Hus har intervjuats för att få en bild över näringslivets och universitetets möjligheter att hyra lokaler för verksamheten vid ESS och MAX IV. Intervjuerna har genomförts som djupintervjuer och intervjupersonerna har fått möjligheten att korrigera antecknade svar. Svaren har arbetats in för att ge olika perspektiv på kontorshyresmarknaden.
Nya företag kommer att uppstå från forskningsanläggningarna vilket kommer att medföra en ökad efterfrågan på kontorsyta. Internationella forskare som söker sig till Lund kommer att vara i behov av kontorslokaler för att förbereda och utvärdera sina experiment. Ett internationellt kluster kommer att bildas kring forskningsanläggningarna som då kommer att stå i centrum för kunskapsutbyte mellan olika branscher i näringsliv och universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sydvart, Emil LU
supervisor
organization
alternative title
How research and development efforts affect the office rental market
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
European Spallation Source, MAX IV, Brunnshög, research and development, Office rental market, spin-off effects, Lund, kontorshyresmarknaden, forskning- och utveckling, spin-off effekter
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/15/5338 SE
language
Swedish
id
5471932
date added to LUP
2015-06-12 12:05:30
date last changed
2015-06-12 12:05:30
@misc{5471932,
 abstract   = {The aim of this thesis is to investigate how research and development efforts may affect the supply and demand of the private office rental market. If research and development efforts affect the office rental market, the thesis will also provide answers to how property owners must adapt to meet changes in the rental market.
The research facilities European Spallation Source and MAX IV in Lund are used to study research and development efforts. Municipality, county and property owners hope that the research facilities will provide spin-off effects in terms of new business. Lund Municipality is planning for the new district Brunnshög in northeast Lund, where the research facilities will be established. Spin-off effects from research facilities will affect the office rental market in terms of more start-up companies that will increase demand of office space. As a method for the thesis, theory has been studied, Internet searches has been made and interviews with various actors arranged. The answers from the interviews have been worked out to provide different perspectives on the office rental market.
The thesis shows that new companies will emerge from the research facilities, which will increase demand for office space. International researchers seeking to Lund will be in need of office space to prepare and evaluate their experiments. An international cluster will be formed around the research facilities, which will be the centre of knowledge exchange between different sectors of industry and universities.},
 author    = {Sydvart, Emil},
 keyword   = {European Spallation Source,MAX IV,Brunnshög,research and development,Office rental market,spin-off effects,Lund,kontorshyresmarknaden,forskning- och utveckling,spin-off effekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur forsknings- och utvecklingssatsningar påverkar kontorshyresmarknaden},
 year     = {2015},
}