Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Risker inom molntjänster - Molntjänstleverantörernas syn på säkerhet

Bengtsson, Oskar LU ; Friborg, Johan LU and Lundsten, Andreas LU (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Molntjänster är en populär teknik inom affärsmässig informationsteknologi. Den flexibla och dynamiska infrastrukturen förenklar användningen av IT. Kunderna behöver inte lägga vikt på underhåll och administration av hård- och mjukvara då det driftas av specialiserade leverantörer. I och med användningen av molntjänster finns det många fördelar såsom att det är flexibelt, lättillgängligt och ekonomiskt försvarbart. Men trots de positiva aspekterna uppkommer nya säkerhetsaspekter som inte existerat i traditionella system. I denna studie har fem säkerhetsriskområden identifierats vilket är juridiska aspekter, organisatoriska aspekter, policy och SLA, tillgänglighet, sekretess och integritet. Utifrån vår litteraturstudie skapade vi vårt... (More)
Molntjänster är en populär teknik inom affärsmässig informationsteknologi. Den flexibla och dynamiska infrastrukturen förenklar användningen av IT. Kunderna behöver inte lägga vikt på underhåll och administration av hård- och mjukvara då det driftas av specialiserade leverantörer. I och med användningen av molntjänster finns det många fördelar såsom att det är flexibelt, lättillgängligt och ekonomiskt försvarbart. Men trots de positiva aspekterna uppkommer nya säkerhetsaspekter som inte existerat i traditionella system. I denna studie har fem säkerhetsriskområden identifierats vilket är juridiska aspekter, organisatoriska aspekter, policy och SLA, tillgänglighet, sekretess och integritet. Utifrån vår litteraturstudie skapade vi vårt teoretiska ramverk RIM, Risker Inom Molntjänster, som belyser vikten av säkerhetsriskområdena och relationen mellan dessa. RIM jämförs med en empirisk studie där sex informanter från olika molntjänstleverantörer besvarade frågor kring säkerhetsrisker inom molnet och vad som genomförs i förebyggande syfte gentemot dessa. Resultatet av studien visar att molntjänstleverantörer påvisar medvetenhet angående säkerhetsrisker samt hur säkerhetsrisker kan förebyggas. Resultatet visar att kravstandarden för säkerhet skiftar beroende på externa faktorer såsom kundernas medvetenhet, storlek och verksamhetsområde vilket hindrar ett standardiserat säkerhetsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Oskar LU ; Friborg, Johan LU and Lundsten, Andreas LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
molntjänster, risker, säkerhetsrisker, juridik, organisation, tillgänglighet, sekretess, integritet
report number
INF15-010
language
Swedish
id
5473688
date added to LUP
2015-07-01 14:13:28
date last changed
2015-07-01 14:13:28
@misc{5473688,
 abstract   = {Molntjänster är en populär teknik inom affärsmässig informationsteknologi. Den flexibla och dynamiska infrastrukturen förenklar användningen av IT. Kunderna behöver inte lägga vikt på underhåll och administration av hård- och mjukvara då det driftas av specialiserade leverantörer. I och med användningen av molntjänster finns det många fördelar såsom att det är flexibelt, lättillgängligt och ekonomiskt försvarbart. Men trots de positiva aspekterna uppkommer nya säkerhetsaspekter som inte existerat i traditionella system. I denna studie har fem säkerhetsriskområden identifierats vilket är juridiska aspekter, organisatoriska aspekter, policy och SLA, tillgänglighet, sekretess och integritet. Utifrån vår litteraturstudie skapade vi vårt teoretiska ramverk RIM, Risker Inom Molntjänster, som belyser vikten av säkerhetsriskområdena och relationen mellan dessa. RIM jämförs med en empirisk studie där sex informanter från olika molntjänstleverantörer besvarade frågor kring säkerhetsrisker inom molnet och vad som genomförs i förebyggande syfte gentemot dessa. Resultatet av studien visar att molntjänstleverantörer påvisar medvetenhet angående säkerhetsrisker samt hur säkerhetsrisker kan förebyggas. Resultatet visar att kravstandarden för säkerhet skiftar beroende på externa faktorer såsom kundernas medvetenhet, storlek och verksamhetsområde vilket hindrar ett standardiserat säkerhetsarbete.},
 author    = {Bengtsson, Oskar and Friborg, Johan and Lundsten, Andreas},
 keyword   = {molntjänster,risker,säkerhetsrisker,juridik,organisation,tillgänglighet,sekretess,integritet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Risker inom molntjänster - Molntjänstleverantörernas syn på säkerhet},
 year     = {2015},
}