Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stigmatisering av psykiskt sjuka: Hur allmänheten uppfattar deprimerade brottsoffers trovärdighet

Johansson, Cecilia LU and Borg, Nina LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Stigmatiseringen av psykiskt sjuka leder till diskriminering av och försämrad livskvalitet för dessa individer. Allmänheten har ofta en felaktig bild av individer som lider av en psykisk sjukdom, om uppkomsten till dessa sjukdomar samt hur dessa tar sig uttryck och kan behandlas. Det är inte sällan som dessa individer betraktas som farliga eller ansvariga för sitt sjukdomstillstånd och de undviks till större grad av allmänheten jämfört med psykiskt friska individer. Människor som lider av en psykisk sjukdom löper större risk att utsättas för brott än att begå brott samtidigt som de visat sig vara mer korrekta i sin återgivning än psykiskt friska vittnen. Dock kan stigmatiseringen av psykiskt sjuka brottsoffer påverka deras trovärdighet och... (More)
Stigmatiseringen av psykiskt sjuka leder till diskriminering av och försämrad livskvalitet för dessa individer. Allmänheten har ofta en felaktig bild av individer som lider av en psykisk sjukdom, om uppkomsten till dessa sjukdomar samt hur dessa tar sig uttryck och kan behandlas. Det är inte sällan som dessa individer betraktas som farliga eller ansvariga för sitt sjukdomstillstånd och de undviks till större grad av allmänheten jämfört med psykiskt friska individer. Människor som lider av en psykisk sjukdom löper större risk att utsättas för brott än att begå brott samtidigt som de visat sig vara mer korrekta i sin återgivning än psykiskt friska vittnen. Dock kan stigmatiseringen av psykiskt sjuka brottsoffer påverka deras trovärdighet och skapa en felaktig bild av denna. Den här undersökningen har sett närmare på hur stigmatisering påverkar depressiva individer som utsätts för brott och vad som påverkar deras trovärdighet samt om det finns någon koppling mellan depressiva brottsoffers trovärdighet och åskådarnas kunskap gällande depression. Metoden som användes för att undersökta detta var en enkätundersökning och en independent groups design. För att mäta offrets trovärdighet användes Witness Credibility Scale. Population för undersökningen var studenter vid Lunds Universitet. Det var 44 deltagare i experimentgruppen och 42 i kontrollgruppen. Resultatet visade en svag positiv korrelation mellan skattningen av trovärdighet och kunskapen om depression. Utöver detta förekom inga statistiskt signifikanta resultat och inga fler slutsatser kunde dras. (Less)
Abstract
Stigmatization of mental illness leads to discrimination of and an impaired quality of life for these individuals. In general, people misrepresent individuals suffering from mental illness, the emergence, symptoms and effective treatment. Frequently, these individuals are misinterpreted as being dangerous or responsible for their own medical state and they are to a greater extent avoided by the public compared to mentally healthy individuals. People suffering from mental illness is subject to a greater risk of being exposed to crime than to commit crimes themselves, while at the same time they have a more accurate depiction of reality compared to mentally healthy witnesses. Nevertheless, stigmatization of victims with a mental illness can... (More)
Stigmatization of mental illness leads to discrimination of and an impaired quality of life for these individuals. In general, people misrepresent individuals suffering from mental illness, the emergence, symptoms and effective treatment. Frequently, these individuals are misinterpreted as being dangerous or responsible for their own medical state and they are to a greater extent avoided by the public compared to mentally healthy individuals. People suffering from mental illness is subject to a greater risk of being exposed to crime than to commit crimes themselves, while at the same time they have a more accurate depiction of reality compared to mentally healthy witnesses. Nevertheless, stigmatization of victims with a mental illness can affect and result in a misrepresentation of their credibility. Therefore, the aim of this study was to closely examine how stigmatization affect victims suffering from depression and how this affect their credibility. Furthermore, this study intended to see if there is a correlation between the credibility of depressive victims and the onlooker’s knowledge of depression. The method used to carry out these investigations was a questionnaire with an independent groups design. To measure the credibility of the victim’s the Witness Credibility Scale was used. Students of Lund University were used as a population to investigate this study. The control and experiment group consisted of 42 and 44 subjects respectively. Results showed a weakly positive correlation between assessment of credibility and knowledge about depression. However, no other statistically significant results were found and thus, no further conclusions could be drawn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Cecilia LU and Borg, Nina LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trovärdighet, stigmatisering, brottsoffer, depression, Witness Credibility Scale, credibility, stigmatization, victims
language
Swedish
id
5473696
date added to LUP
2015-06-16 11:20:27
date last changed
2015-06-16 11:20:27
@misc{5473696,
 abstract   = {Stigmatization of mental illness leads to discrimination of and an impaired quality of life for these individuals. In general, people misrepresent individuals suffering from mental illness, the emergence, symptoms and effective treatment. Frequently, these individuals are misinterpreted as being dangerous or responsible for their own medical state and they are to a greater extent avoided by the public compared to mentally healthy individuals. People suffering from mental illness is subject to a greater risk of being exposed to crime than to commit crimes themselves, while at the same time they have a more accurate depiction of reality compared to mentally healthy witnesses. Nevertheless, stigmatization of victims with a mental illness can affect and result in a misrepresentation of their credibility. Therefore, the aim of this study was to closely examine how stigmatization affect victims suffering from depression and how this affect their credibility. Furthermore, this study intended to see if there is a correlation between the credibility of depressive victims and the onlooker’s knowledge of depression. The method used to carry out these investigations was a questionnaire with an independent groups design. To measure the credibility of the victim’s the Witness Credibility Scale was used. Students of Lund University were used as a population to investigate this study. The control and experiment group consisted of 42 and 44 subjects respectively. Results showed a weakly positive correlation between assessment of credibility and knowledge about depression. However, no other statistically significant results were found and thus, no further conclusions could be drawn.},
 author    = {Johansson, Cecilia and Borg, Nina},
 keyword   = {trovärdighet,stigmatisering,brottsoffer,depression,Witness Credibility Scale,credibility,stigmatization,victims},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stigmatisering av psykiskt sjuka: Hur allmänheten uppfattar deprimerade brottsoffers trovärdighet},
 year     = {2015},
}