Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillsättandet av en ny styrelseledamot - En studie om hur svenska företag bedriver sin nomineringsprocess

Silander, Marika LU and Ericson, Josefine (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Tillsättandet av en ny styrelseledamot – En studie om hur svenska företag bedriver sin nomineringsprocess

Seminariedatum: 2015-05-26

Ämne/kurs: FEKN90 – Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng

Författare: Josefine Ericson, Marika Silander

Handledare: Matts Kärreman

Fem nyckelord: Styrelse, Valberedning, Nomineringsprocess, Bolagsstyrning, Koden

Syfte: Syftet är att beskriva hur nomineringsprocessen för val av en ny styrelseledamot
ser ut i svenska företag, samt att analysera kodens påverkan på styrelsearbetet.

Metod: Vi genomför en kvalitativ studie med huvudsakligen induktiv ansats. Inslag av en deduktiv ansats förekommer i uppsatsens andra del. Den primära datainsamlingen... (More)
Examensarbetets titel: Tillsättandet av en ny styrelseledamot – En studie om hur svenska företag bedriver sin nomineringsprocess

Seminariedatum: 2015-05-26

Ämne/kurs: FEKN90 – Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng

Författare: Josefine Ericson, Marika Silander

Handledare: Matts Kärreman

Fem nyckelord: Styrelse, Valberedning, Nomineringsprocess, Bolagsstyrning, Koden

Syfte: Syftet är att beskriva hur nomineringsprocessen för val av en ny styrelseledamot
ser ut i svenska företag, samt att analysera kodens påverkan på styrelsearbetet.

Metod: Vi genomför en kvalitativ studie med huvudsakligen induktiv ansats. Inslag av en deduktiv ansats förekommer i uppsatsens andra del. Den primära datainsamlingen består av semistrukturerade djupintervjuer. Studien utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning.

Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram bygger på agent-principal teorin, stewardship teorin samt grundläggande litteratur inom styrelse- och valberedningsarbete.

Empiri: Vi har utfört 11 semistrukturerade intervjuer med respondenter som har varierad erfarenhet inom styrelse- och valberedningsarbete. Tre av respondenterna har mycket lång styrelseerfarenhet och har haft ett flertal framstående styrelseuppdrag. De kan på så sätt beskrivas som experter på området.

Resultat: Nomineringsprocessens syfte är att ta fram förslag till nya styrelseledamöter. Forskningsresultaten visar att kompetensen är den viktigaste egenskapen att utvärdera hos en kandidat. Kompetensen ska bestå av en generell helhetskunskap inom relevant bransch samt en specialistkunskap inom ett specifikt ämne. En viktig del av nomineringsprocessen är att utföra en styrelseutvärdering, som ligger till grund för hur processen ska fortlöpa i framtiden. Utvärderingen skapar ramar och ställer höga krav på styrelsearbetet. I rekryteringsprocessen sker det idag (2015) ett ökat användande av rekryteringskonsulter, för att få en större bredd av kandidater än vad de egna nätverken kan ta fram. Användandet av extern hjälp gynnar styrelsesammansättningens mångsidighet. Svensk kod för bolagsstyrning har överlag bidragit till en positiv utveckling av styrelsearbetet. En nackdel med den ökade regleringen av bolagsstyrningsfrågor är att det tar avsevärt mycket längre tid på styrelsemötena nu än förut, vilket leder till att en minskad andel av styrelsearbetet läggs på strategifrågor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silander, Marika LU and Ericson, Josefine
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Styrelse, Valberedning, Nomineringsprocess, Bolagsstyrning, Koden
language
Swedish
id
5473721
date added to LUP
2015-06-22 15:43:06
date last changed
2015-06-22 15:43:06
@misc{5473721,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Tillsättandet av en ny styrelseledamot – En studie om hur svenska företag bedriver sin nomineringsprocess

Seminariedatum: 2015-05-26

Ämne/kurs: FEKN90 – Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng

Författare: Josefine Ericson, Marika Silander

Handledare: Matts Kärreman

Fem nyckelord: Styrelse, Valberedning, Nomineringsprocess, Bolagsstyrning, Koden

Syfte: Syftet är att beskriva hur nomineringsprocessen för val av en ny styrelseledamot 
ser ut i svenska företag, samt att analysera kodens påverkan på styrelsearbetet.

Metod: Vi genomför en kvalitativ studie med huvudsakligen induktiv ansats. Inslag av en deduktiv ansats förekommer i uppsatsens andra del. Den primära datainsamlingen består av semistrukturerade djupintervjuer. Studien utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning. 

Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram bygger på agent-principal teorin, stewardship teorin samt grundläggande litteratur inom styrelse- och valberedningsarbete. 

Empiri: Vi har utfört 11 semistrukturerade intervjuer med respondenter som har varierad erfarenhet inom styrelse- och valberedningsarbete. Tre av respondenterna har mycket lång styrelseerfarenhet och har haft ett flertal framstående styrelseuppdrag. De kan på så sätt beskrivas som experter på området. 

Resultat: Nomineringsprocessens syfte är att ta fram förslag till nya styrelseledamöter. Forskningsresultaten visar att kompetensen är den viktigaste egenskapen att utvärdera hos en kandidat. Kompetensen ska bestå av en generell helhetskunskap inom relevant bransch samt en specialistkunskap inom ett specifikt ämne. En viktig del av nomineringsprocessen är att utföra en styrelseutvärdering, som ligger till grund för hur processen ska fortlöpa i framtiden. Utvärderingen skapar ramar och ställer höga krav på styrelsearbetet. I rekryteringsprocessen sker det idag (2015) ett ökat användande av rekryteringskonsulter, för att få en större bredd av kandidater än vad de egna nätverken kan ta fram. Användandet av extern hjälp gynnar styrelsesammansättningens mångsidighet. Svensk kod för bolagsstyrning har överlag bidragit till en positiv utveckling av styrelsearbetet. En nackdel med den ökade regleringen av bolagsstyrningsfrågor är att det tar avsevärt mycket längre tid på styrelsemötena nu än förut, vilket leder till att en minskad andel av styrelsearbetet läggs på strategifrågor.},
 author    = {Silander, Marika and Ericson, Josefine},
 keyword   = {Styrelse,Valberedning,Nomineringsprocess,Bolagsstyrning,Koden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsättandet av en ny styrelseledamot - En studie om hur svenska företag bedriver sin nomineringsprocess},
 year     = {2015},
}