Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Incitament för energibesparing i studentbostäder - Energieffektiva åtgärder för studentbostäder i Lunds kommun

Öhgren, Matilda LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Due to the constantly increasing threat caused by climate change necessary measures against the current situation needs to be accomplished. This study shows that one potential approach to reach this goal is by a more effective way of energy consumption. In this study the energy use of students in the city of Lund in Sweden was assessed. The purpose of the study was to find out what sort of driving forces students find the most relevant when it comes to energy saving. The study also contains a vision of identifying the primary energy efficiency arrangement for student residents.

In the process of the study two different methods were used; the first part comprises a literature study and the second consists of a case study. In the case... (More)
Due to the constantly increasing threat caused by climate change necessary measures against the current situation needs to be accomplished. This study shows that one potential approach to reach this goal is by a more effective way of energy consumption. In this study the energy use of students in the city of Lund in Sweden was assessed. The purpose of the study was to find out what sort of driving forces students find the most relevant when it comes to energy saving. The study also contains a vision of identifying the primary energy efficiency arrangement for student residents.

In the process of the study two different methods were used; the first part comprises a literature study and the second consists of a case study. In the case study a survey was sent to an amount of 120 students which later would perform as the basis of the final outcome of this rapport. The survey was also available for students at the webpage of a housing company in Lund. The received answers showed that genuine environmental commitment was stated as the highest valued factor behind saving energy. Lifestyle, values and behavior seems to play a role, as well. Some students preferred the economic aspect while others gave the outcome of the health a higher value. When it comes to the most suitable energy efficiency arrangement for student residents the winning concept seems to be individual billing of electricity and hot water use. This arrangement can appear as a hands-on alternative witch will mediate a concrete view of the energy consumption.

More effective energy consumption needs to be accomplished in order to reduce the environmental impact caused by humans. The results of this survey show that driving forces such as a genuine commitment for the environment is important, and to accomplish the transformation to a more sustainable society a change in behavior is of great importance. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
De ständigt ökande klimatförändringarna orsakade av människan har visat sig medföra enorma komplikationer för stora delar av världen. Insatser som syftar till att bekämpa de negativa klimatförändringarna som har uppstått till följd av växthusgasutsläpp utvecklas nu på allvar och de negativa effekterna kan bland annat dämpas genom en effektivare energianvändning.

I det moderna samhället står byggnader för en stor del av koldioxidutsläppen då de har ett betydande energibehov. I en stad som Lund där andelen studenter är av betydande storlek kan en satsning på energibesparing i studentbostäder anses vara relevant. I den här studien är syftet att kartlägga incitament för energibesparing i studentbostäder samt att se vilken energieffektiv... (More)
De ständigt ökande klimatförändringarna orsakade av människan har visat sig medföra enorma komplikationer för stora delar av världen. Insatser som syftar till att bekämpa de negativa klimatförändringarna som har uppstått till följd av växthusgasutsläpp utvecklas nu på allvar och de negativa effekterna kan bland annat dämpas genom en effektivare energianvändning.

I det moderna samhället står byggnader för en stor del av koldioxidutsläppen då de har ett betydande energibehov. I en stad som Lund där andelen studenter är av betydande storlek kan en satsning på energibesparing i studentbostäder anses vara relevant. I den här studien är syftet att kartlägga incitament för energibesparing i studentbostäder samt att se vilken energieffektiv åtgärd som lämpar sig bäst för just studentbostäder.

Studien har skett med hjälp av två olika metoder, första delen utfördes i form av en litteraturstudie. Den senare delen genomfördes i form av en fallstudie. Fallstudien utfördes med hjälp av en kvalitativ metod där en enkät skickades ut till studenter med olika inriktningar.

I studien tas tre olika incitament upp; den ekonomiska aspekten, ett genuint miljöengagemang samt följdeffekter såsom ett bättre inomhusklimat. Enligt enkätundersökningen visade det sig att ett genuint miljöintresse är det starkaste incitamentet för energibesparing bland studenter. Studien pekar även på barriärer som kan leda till att energieffektiva lösningar motarbetas. Barriärer som tas upp är en bristande incitamentsstruktur, finansieringssvårigheter, informations- och kunskapsbrist, osäkerhet samt transaktionskostnader.

Den totala energianvändningen skiljer sig mellan olika hushåll och det har visat sig att det individuella beteendet spelar stor roll för energiåtgången. Den åtgärd som visade sig vara av störst vikt för energibesparing i studentbostäder var enligt enkätundersökningen individuell el- och varmvattenmätare. Mätaren kan användas i samtliga hushåll oavsett beteende och befintlig energiåtgång. Med hjälp av en individuell el- och varmvattenmätare ges en konkret bild av den totala energianvändningen vilket även kan skapa incitament för att spara energi i större utsträckning. Informativa styrmedel som hjälpmedel kan även ses som ett alternativ då det både är billigt samt enkelt att förmedla.

I framtiden kan ytterligare besparingar fås genom att involvera och få samtliga grupper av studenter mer engagerade för miljöfrågor. Studien pekar även på att manliga studenter har ett lägre miljöengagemang och därav troligen även en större energianvändning. En tydligare incitamentsstruktur för yngre män skulle därför kunna ses som en potentiell framtida energibesparingsmöjlighet. Typ av bostad har visat sig ha betydelse för vikten av de ekonomiska incitamenten. I de fall då samtliga parametrar såsom el, värme och vatten ingår i hyran genereras svagare ekonomiska incitament. I framtiden är det därför viktigt att försöka skapa ytterligare incitament som i sin tur kan medföra en mindre eller effektivare energianvändning. En minskad energianvändning i studentbostäder innebär en förminskning inom hela sektorn som i sin tur bidrar till mindre klimatpåverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhgren, Matilda LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Energibesparing, energieffektivisering, effektiviseringsåtgärnder, incitament, studentbostäder, energy efficiency, energy consumption.
language
Swedish
id
5474011
date added to LUP
2015-06-16 10:48:10
date last changed
2015-06-16 10:48:10
@misc{5474011,
 abstract   = {Due to the constantly increasing threat caused by climate change necessary measures against the current situation needs to be accomplished. This study shows that one potential approach to reach this goal is by a more effective way of energy consumption. In this study the energy use of students in the city of Lund in Sweden was assessed. The purpose of the study was to find out what sort of driving forces students find the most relevant when it comes to energy saving. The study also contains a vision of identifying the primary energy efficiency arrangement for student residents.

In the process of the study two different methods were used; the first part comprises a literature study and the second consists of a case study. In the case study a survey was sent to an amount of 120 students which later would perform as the basis of the final outcome of this rapport. The survey was also available for students at the webpage of a housing company in Lund. The received answers showed that genuine environmental commitment was stated as the highest valued factor behind saving energy. Lifestyle, values and behavior seems to play a role, as well. Some students preferred the economic aspect while others gave the outcome of the health a higher value. When it comes to the most suitable energy efficiency arrangement for student residents the winning concept seems to be individual billing of electricity and hot water use. This arrangement can appear as a hands-on alternative witch will mediate a concrete view of the energy consumption.

More effective energy consumption needs to be accomplished in order to reduce the environmental impact caused by humans. The results of this survey show that driving forces such as a genuine commitment for the environment is important, and to accomplish the transformation to a more sustainable society a change in behavior is of great importance.},
 author    = {Öhgren, Matilda},
 keyword   = {Energibesparing,energieffektivisering,effektiviseringsåtgärnder,incitament,studentbostäder,energy efficiency,energy consumption.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Incitament för energibesparing i studentbostäder - Energieffektiva åtgärder för studentbostäder i Lunds kommun},
 year     = {2015},
}