Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cirkulär ekonomi och dekonstruktion för återanvändning och återvinning inom byggindustrin

Persson, Joel LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Construction accounts for major challenges when it comes to reducing the environmental impact. Circular economy is a concept that opens up for a more circular holistic approach and when the concept is implemented in the construction industry the concept can get the construction industry to move away from the traditional linear model. This fact opens up for a question about how circular economy can be implemented in the construction industry through deconstruction for reuse and recycling. A case study has been conducted divided into three cases within the case study, as well as interviews with three of Sweden's largest construction companies. The result of the thesis is based on an analytical framework including the concept of circular... (More)
Construction accounts for major challenges when it comes to reducing the environmental impact. Circular economy is a concept that opens up for a more circular holistic approach and when the concept is implemented in the construction industry the concept can get the construction industry to move away from the traditional linear model. This fact opens up for a question about how circular economy can be implemented in the construction industry through deconstruction for reuse and recycling. A case study has been conducted divided into three cases within the case study, as well as interviews with three of Sweden's largest construction companies. The result of the thesis is based on an analytical framework including the concept of circular economy, sustainable design and deconstruction. An implementation of circular economy in the construction industry can be seen as a good measure to reduce the construction industry's environmental impact. A complete application is however not possible on the existing stock of buildings where there are some aspects that complicates the implementation. The materials that could be reused was concrete outer wall elements, prefabricated elements and sandwich panels, steel components, doors, pillars, frames, lintels, lightweight concrete (Siporex), roofs, windows and doors, exterior weather protection, flooring, pallets, mineral wool, radiators for heating system, heat exchangers for district heating, cable ladders and certain parts of the ventilation system. The conclusion is that the construction industry is at an early stage of the development of replacing the linear process with the circular process according to the concept of circular economy. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kan en cirkulär ekonomi minska byggindustrins miljöpåverkan?

Processen att konstruera en byggnad är väldigt energikrävande. I en tid då världens befolkning bara ökar samtidigt som det är tydligt att vi måste anpassa oss efter de rådande klimatförändringarna spelar byggindustrin en betydande roll när det gäller att minska den mänskliga miljöpåverkan. Det är emellertid tydligt att byggindustrin står för omfattande utmaningar när det gäller att minska dess miljöpåverkan. Nytänk och anpassningsbarhet kring de utmaningar som byggindustrin står inför är uppenbarligen en nödvändighet.

Den här uppsatsen handlar om begreppet cirkulär ekonomi och begreppets potentiella möjlighet till tillämpning inom byggindustrin. Cirkulär ekonomi är ett... (More)
Kan en cirkulär ekonomi minska byggindustrins miljöpåverkan?

Processen att konstruera en byggnad är väldigt energikrävande. I en tid då världens befolkning bara ökar samtidigt som det är tydligt att vi måste anpassa oss efter de rådande klimatförändringarna spelar byggindustrin en betydande roll när det gäller att minska den mänskliga miljöpåverkan. Det är emellertid tydligt att byggindustrin står för omfattande utmaningar när det gäller att minska dess miljöpåverkan. Nytänk och anpassningsbarhet kring de utmaningar som byggindustrin står inför är uppenbarligen en nödvändighet.

Den här uppsatsen handlar om begreppet cirkulär ekonomi och begreppets potentiella möjlighet till tillämpning inom byggindustrin. Cirkulär ekonomi är ett begrepp som öppnar upp för ett mer cirkulärt helhetstänk som implementerat inom byggindustrin kan få byggindustrin att frångå den traditionellt linjära modellen. Med den traditionellt linjära modellen menas den så etablerade slit- och släng mentaliteten som kan härledas tillbaka till den industriella revolutionens början. Modellen innebär att en produkt produceras, används och slängs. Inom begreppet cirkulär ekonomi ryms däremot termer som återanvändning och visioner om avfallseliminering, vilket alltså är en nödvändighet för att kunna tackla de utmaningar som byggindustrin står inför. När byggnader har tjänat sitt syfte demoleras de ofta med marken och all energi och allt material som gick åt för att konstruera byggnaden går till spillo. Genom så kallad dekonstruktion blir det dock möjligt att återanvända material i nya byggnader, det vill säga att materialen kan användas enligt det cirkulära helhetstänket och vara användbart på en annan plats eller i andra sammanhang.

I den här studien har jag undersökt möjligheterna till att återanvända byggmaterial genom att undersöka tre fall där dekonstruktion för återanvändning har genomförts. Jag har även genomfört intervjuer tre av Sveriges största byggföretag i syfte att bilda mig en uppfattning om i vilken mån det är möjligt att implementera cirkulär ekonomi och det cirkulära helhetstänket inom byggindustrin.

Vad kom jag fram till?
Resultatet visar att en implementering av cirkulär ekonomi inom byggindustrin ses som en bra åtgärd för att minska byggindustrins miljöpåverkan. En fulländad tillämpning är emellertid inte möjlig på det befintliga beståndet av byggnader då det finns en del aspekter som försvårar implementeringen, exempelvis förändringar i konstruktions- och energikrav. De material som kunde återanvändas var metsadels större komponenter och element av betong eller stål, men även stommar och dörrar. Slutsatsen är att byggindustrin är i ett tidigt skede i utvecklingen att byta ut den linjära processen mot den cirkulära processen enligt cirkulär ekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Joel LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
circular economy, deconstruction, sustainable construction, sustainable design, reuse, recycling, disassembling, building industry
language
Swedish
id
5474128
date added to LUP
2015-06-16 09:53:00
date last changed
2015-06-16 09:53:00
@misc{5474128,
 abstract   = {Construction accounts for major challenges when it comes to reducing the environmental impact. Circular economy is a concept that opens up for a more circular holistic approach and when the concept is implemented in the construction industry the concept can get the construction industry to move away from the traditional linear model. This fact opens up for a question about how circular economy can be implemented in the construction industry through deconstruction for reuse and recycling. A case study has been conducted divided into three cases within the case study, as well as interviews with three of Sweden's largest construction companies. The result of the thesis is based on an analytical framework including the concept of circular economy, sustainable design and deconstruction. An implementation of circular economy in the construction industry can be seen as a good measure to reduce the construction industry's environmental impact. A complete application is however not possible on the existing stock of buildings where there are some aspects that complicates the implementation. The materials that could be reused was concrete outer wall elements, prefabricated elements and sandwich panels, steel components, doors, pillars, frames, lintels, lightweight concrete (Siporex), roofs, windows and doors, exterior weather protection, flooring, pallets, mineral wool, radiators for heating system, heat exchangers for district heating, cable ladders and certain parts of the ventilation system. The conclusion is that the construction industry is at an early stage of the development of replacing the linear process with the circular process according to the concept of circular economy.},
 author    = {Persson, Joel},
 keyword   = {circular economy,deconstruction,sustainable construction,sustainable design,reuse,recycling,disassembling,building industry},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cirkulär ekonomi och dekonstruktion för återanvändning och återvinning inom byggindustrin},
 year     = {2015},
}