Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Återvinning av asfalt - en fallstudie i Malmberget

Hjerpe, Johanna LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This thesis investigates how manufacturing of asphalt containing recycled materials can be conducted when the purpose is to use the recycled material in another road construction. The study show that manufacturing of asphalt containing recycled materials then can be conducted in three ways, through hot, less hot and cold manufacturing processes. The possible use of the final products is dependent on the manufacturing processes since they result in different properties of the products. The choice between different products is not only affected by the possible use and the properties but also the environmental and economical value of the products. Previous studies have shown that environmental and economical value assessments between... (More)
This thesis investigates how manufacturing of asphalt containing recycled materials can be conducted when the purpose is to use the recycled material in another road construction. The study show that manufacturing of asphalt containing recycled materials then can be conducted in three ways, through hot, less hot and cold manufacturing processes. The possible use of the final products is dependent on the manufacturing processes since they result in different properties of the products. The choice between different products is not only affected by the possible use and the properties but also the environmental and economical value of the products. Previous studies have shown that environmental and economical value assessments between different recycling methods, associated products and products with no recycled materials is difficult to go through with and that it’s not being realized by asphalt manufactures, recyclers and buyers (public authorities and companies).
One area of interest is the law of public procurement in Sweden, which makes it difficult for public authorities to make environmental demands when they procure services and products. This difficulty affects the asphalt manufacturers incentive and possibility to recycle. This thesis also investigates the possibility to recycle asphalt from Malmberget in Sweden and the results show that there are many practical possibilities as well as driving forces for recycling. One of the most important driving forces being the transport distance to landfill areas. The implementation is on the other hand affected by different guidelines for contaminated asphalt, the possibility to use mobile asphalt plants and collaboration possibilities with the local county, the public authority ”Trafikverket” and when the asphalt can be recycled. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur och varför ska man återvinna asfalt i Malmberget?

Tätorterna Malmberget och Kiruna i nordligaste Sverige byggs upp och avvecklas samtidigt i samband med att mineralkoncernen LKAB fortsätter sin gruvverksamhet på båda orterna. Många asfalterade ytor kommer därför att tas bort samtidigt som nya behöver läggas eftersom nya områden med bostäder och verksamheter behöver byggas upp. Frågan om asfalt kan återvinnas från områden som ska avvecklas är därför högaktuell på båda orterna.

Asfalt består av stenmaterial och någon form av bindemedel, ofta framställd ur olja. Möjligheterna till att återvinna asfalt är många men det finns i huvudsak ett sätt att göra det på när asfalt ska tas bort från en plats och användas på en annan. Asfalten... (More)
Hur och varför ska man återvinna asfalt i Malmberget?

Tätorterna Malmberget och Kiruna i nordligaste Sverige byggs upp och avvecklas samtidigt i samband med att mineralkoncernen LKAB fortsätter sin gruvverksamhet på båda orterna. Många asfalterade ytor kommer därför att tas bort samtidigt som nya behöver läggas eftersom nya områden med bostäder och verksamheter behöver byggas upp. Frågan om asfalt kan återvinnas från områden som ska avvecklas är därför högaktuell på båda orterna.

Asfalt består av stenmaterial och någon form av bindemedel, ofta framställd ur olja. Möjligheterna till att återvinna asfalt är många men det finns i huvudsak ett sätt att göra det på när asfalt ska tas bort från en plats och användas på en annan. Asfalten kan då tas bort med hjälp av någon typ av grävmaskin eller fräsmaskin och därefter blandas i ett asfaltverk med nytt stenmaterial och bindemedel. När asfalten tillverkas sker det i olika temperaturer, 135 – 180 °C om den tillverkas varmt, 50 – 120 °C om den tillverkas halvvarm och upp till 50 °C om den tillverkas kallt. De olika tillverkningsteknikerna (varmt, halvvarmt och kallt) kan i sin tur sägas vara de olika återvinningsmetoderna som man kan återvinna asfalten på.

När asfalten sedan har tillverkats läggs den ut på den nya platsen och blir till en ny asfalterad yta. I min studie som handlar om vilka möjligheter det finns att återvinna asfalt från områden som ska avvecklas i Malmberget har jag kommit fram till att det finns goda möjligheter att återvinna asfalten därifrån. Mina intervjuer med flera asfalttillverkare (NCC, Lemminkäinen och Peab Asfalt) har visat att alla kan återvinna asfalt genom alla tillverkningstekniker (varm, halvvarm och kall). Det som i huvudsak kan utgöra ett hinder är istället om asfalten i de områden som ska avvecklas innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

PAH och återvinning av asfalt

PAH är en stor ämnesgrupp med cancerframkallande ämnen som påverkar möjligheten till att återvinna asfalten. Om det är för höga halter av PAH kan det exempelvis leda till att asfalten måste deponeras och om halterna inte är för höga bör man ändå inte återvinna asfalten genom alla tillverkningstekniker. Vid varm tillverkning kan PAH-innehållet i asfalten resultera i höga luftutsläpp av cancerogena ämnen som i sin tur kan påverka personalen som arbetar med tillverkningen. Halvvarm och kall tillverkning bör därför användas istället då PAH asfalt ska återvinnas.

En av slutsatserna i studien är att det är bättre att försöka återvinna asfalt som innehåller PAH i de områden som ska avvecklas i Malmberget istället för att deponera asfalten. Det beror på att transportsträckorna till närmaste deponeringsplats ligger ca 45 mil bort från Malmberget vilket kan ge höga transportkostnader men också utsläpp av växthusgaser om asfalten transporteras med lastbil. Ett annat argument är att avfallsmängderna till deponi och uttaget av ändliga resurser som olja och sten minskar när man återvinner vilket är viktigt att sträva efter för att uppnå en hållbar utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjerpe, Johanna LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
asphalt, recycling, environmental and economical value, procurement, Malmberget
language
Swedish
id
7363091
date added to LUP
2015-06-18 11:30:49
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7363091,
 abstract   = {This thesis investigates how manufacturing of asphalt containing recycled materials can be conducted when the purpose is to use the recycled material in another road construction. The study show that manufacturing of asphalt containing recycled materials then can be conducted in three ways, through hot, less hot and cold manufacturing processes. The possible use of the final products is dependent on the manufacturing processes since they result in different properties of the products. The choice between different products is not only affected by the possible use and the properties but also the environmental and economical value of the products. Previous studies have shown that environmental and economical value assessments between different recycling methods, associated products and products with no recycled materials is difficult to go through with and that it’s not being realized by asphalt manufactures, recyclers and buyers (public authorities and companies).
One area of interest is the law of public procurement in Sweden, which makes it difficult for public authorities to make environmental demands when they procure services and products. This difficulty affects the asphalt manufacturers incentive and possibility to recycle. This thesis also investigates the possibility to recycle asphalt from Malmberget in Sweden and the results show that there are many practical possibilities as well as driving forces for recycling. One of the most important driving forces being the transport distance to landfill areas. The implementation is on the other hand affected by different guidelines for contaminated asphalt, the possibility to use mobile asphalt plants and collaboration possibilities with the local county, the public authority ”Trafikverket” and when the asphalt can be recycled.},
 author    = {Hjerpe, Johanna},
 keyword   = {asphalt,recycling,environmental and economical value,procurement,Malmberget},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återvinning av asfalt - en fallstudie i Malmberget},
 year     = {2015},
}