Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I kontakt med självhjälpsgrupper för anhöriga till missbrukare : En kvalitativ studie om vuxna barn

Lindén, Lina LU and Isacsson, Annika LU (2015) SOPA63 20151
School of Social Work
Abstract
In this study, we interviewed three women who have lived in hazardous conditions such as abuse in the greater part of their lives. The aim of this study was to examine what experiences relatives of abusers have of self-help groups such as ACOA (Adult Children Of Alcoholics and of other dysfunctional families) and its support and help. Due to our purpose we asked ourselves three questions: 1. how do relatives of abusers experience the self-help group have affected them in the processing of the time in hazardous conditions? 2. Which support and help do they experience have been of the greatest importance in the processing? 3. What changes they can see since they joined the self-help group? During the data collection we performed qualitative... (More)
In this study, we interviewed three women who have lived in hazardous conditions such as abuse in the greater part of their lives. The aim of this study was to examine what experiences relatives of abusers have of self-help groups such as ACOA (Adult Children Of Alcoholics and of other dysfunctional families) and its support and help. Due to our purpose we asked ourselves three questions: 1. how do relatives of abusers experience the self-help group have affected them in the processing of the time in hazardous conditions? 2. Which support and help do they experience have been of the greatest importance in the processing? 3. What changes they can see since they joined the self-help group? During the data collection we performed qualitative interviews with three women in the ages between 43 and 49 years old, who today participate in self-help groups for relatives of abusers. Our results show that the self-help group has been a positive experience for the relatives and it has helped them to change their lifestyle and understand their childhood. They have created a social identity related to ACA as they have made sense their identities by describing themselves in terms of adult children, codependent and recovering. The self-help group has helped the interviewees to realize that they are not alone in having feelings and memories of their childhood in their adulthood. Through the processes of sharing and disclosing in the group meetings, self-help groups provide a platform for intersubjectivity, which is the knowledge that others see the world similarly to one’s own viewpoint. The results also show the fact that the childhood of the interviewees has contributed to problems in feeling trust in, confidence to and maintain healthy relationships to family, towards intimate partners and friends. Every relative described that they have relived their childhood and learned to manage their problems and difficulties with support of the self-help group. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna studie har vi intervjuat tre kvinnor som levt under riskfyllda förhållanden i form av missbruk i större delar av sitt liv. Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka erfarenheter anhöriga till missbrukare har av självhjälpsgrupper av typen ACA (vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer) och dess stöd och hjälp. Vi formulerade tre frågeställningar där vi ville få svar på: 1. Hur upplever anhöriga till missbrukare att självhjälpsgruppen har påverkat dem i bearbetningen av tiden i riskfyllda förhållanden? 2. Vilket stöd och vilken hjälp i självhjälpsgruppen upplever de har varit av störst betydelse i bearbetningen? 3. Vilka förändringar kan de se sedan de gick med i självhjälpsgruppen? Under insamlingen... (More)
I denna studie har vi intervjuat tre kvinnor som levt under riskfyllda förhållanden i form av missbruk i större delar av sitt liv. Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka erfarenheter anhöriga till missbrukare har av självhjälpsgrupper av typen ACA (vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer) och dess stöd och hjälp. Vi formulerade tre frågeställningar där vi ville få svar på: 1. Hur upplever anhöriga till missbrukare att självhjälpsgruppen har påverkat dem i bearbetningen av tiden i riskfyllda förhållanden? 2. Vilket stöd och vilken hjälp i självhjälpsgruppen upplever de har varit av störst betydelse i bearbetningen? 3. Vilka förändringar kan de se sedan de gick med i självhjälpsgruppen? Under insamlingen av data använde vi oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och intervjuade tre kvinnor mellan 43 och 49 års ålder, som idag deltar som medlemmar i självhjälpsgrupper för anhöriga till missbrukare. Våra resultat visar att självhjälpsgruppen har varit en positiv upplevelse för de anhöriga samt att den har hjälpt dem att förändra sin livsstil och förstå sin barndom. De har skapat sig en social identitet kopplat till ACA då de har begripliggjort sina identiteter genom att beskriva sig i termer av vuxna barn, medberoende och tillfrisknande. Självhjälpsgruppen har visat intervjupersonerna att de inte är ensamma med att i vuxen ålder bära på känslor och minnen från barndomen. Genom delningen av erfarenheter och upplevelser på gruppmötena skapas en miljö av intersubjektivitet, det vill säga att andra ser världen i likhet med en själv. Resultaten visar även på det faktum att intervjupersonernas uppväxt bidragit till problematik i frågan om att känna tillit och självförtroende och hålla sunda relationer till familj, partners och vänner. De anhöriga beskrev alla hur de har fått återuppleva sin barndom och lära sig att hantera sina problem och svårigheter med stöd av självhjälpsgruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindén, Lina LU and Isacsson, Annika LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intersubjektivitet, social identitet., medberoende, självhjälpsgrupper, anhöriga till missbrukare, social identity vuxna barn, intersubjectivity, codependency, self-help groups, ACA, adult children, relatives of abusers
language
Swedish
id
7363154
date added to LUP
2015-06-18 14:14:36
date last changed
2015-06-18 14:14:36
@misc{7363154,
 abstract   = {In this study, we interviewed three women who have lived in hazardous conditions such as abuse in the greater part of their lives. The aim of this study was to examine what experiences relatives of abusers have of self-help groups such as ACOA (Adult Children Of Alcoholics and of other dysfunctional families) and its support and help. Due to our purpose we asked ourselves three questions: 1. how do relatives of abusers experience the self-help group have affected them in the processing of the time in hazardous conditions? 2. Which support and help do they experience have been of the greatest importance in the processing? 3. What changes they can see since they joined the self-help group? During the data collection we performed qualitative interviews with three women in the ages between 43 and 49 years old, who today participate in self-help groups for relatives of abusers. Our results show that the self-help group has been a positive experience for the relatives and it has helped them to change their lifestyle and understand their childhood. They have created a social identity related to ACA as they have made sense their identities by describing themselves in terms of adult children, codependent and recovering. The self-help group has helped the interviewees to realize that they are not alone in having feelings and memories of their childhood in their adulthood. Through the processes of sharing and disclosing in the group meetings, self-help groups provide a platform for intersubjectivity, which is the knowledge that others see the world similarly to one’s own viewpoint. The results also show the fact that the childhood of the interviewees has contributed to problems in feeling trust in, confidence to and maintain healthy relationships to family, towards intimate partners and friends. Every relative described that they have relived their childhood and learned to manage their problems and difficulties with support of the self-help group.},
 author    = {Lindén, Lina and Isacsson, Annika},
 keyword   = {intersubjektivitet,social identitet.,medberoende,självhjälpsgrupper,anhöriga till missbrukare,social identity vuxna barn,intersubjectivity,codependency,self-help groups,ACA,adult children,relatives of abusers},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I kontakt med självhjälpsgrupper för anhöriga till missbrukare : En kvalitativ studie om vuxna barn},
 year     = {2015},
}