Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spegel, spegel på väggen där...säg vilket finaste fotot är!

Friberg, Monica LU and Pyykkö, Eva LU (2016) PPTS06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldern 15-17 år mentaliserade kring sina kontakter på sociala medier och hur de rörde sig mellan den verkliga och den internetbaserade världen. Tolv ungdomar intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilka analyserades med tematisk analys. Elva teman urskildes vilka fångade viktiga aspekter i deltagarnas liv. Resultatet visade att deltagarna hade en tydlig bild av vilket kroppsideal som var värt att sträva mot och att de jämförde sig med och förändrade sitt beteende för att närma sig detta ideal. Det framkom att deltagarna hade utvecklat strategier för att skydda sig själva och sina vänner från negativa kommentarer på nätet genom att bilda skyddsnätverk. Det blev även tydligt... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldern 15-17 år mentaliserade kring sina kontakter på sociala medier och hur de rörde sig mellan den verkliga och den internetbaserade världen. Tolv ungdomar intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilka analyserades med tematisk analys. Elva teman urskildes vilka fångade viktiga aspekter i deltagarnas liv. Resultatet visade att deltagarna hade en tydlig bild av vilket kroppsideal som var värt att sträva mot och att de jämförde sig med och förändrade sitt beteende för att närma sig detta ideal. Det framkom att deltagarna hade utvecklat strategier för att skydda sig själva och sina vänner från negativa kommentarer på nätet genom att bilda skyddsnätverk. Det blev även tydligt att det förelåg ett stort kunskapsglapp mellan ungdoms- och föräldragenerationen avseende den tekniska utvecklingen och hur denna påverkade ungdomarnas livsvillkor. Detta bidrog till försvårad kommunikationen mellan ungdom och förälder. (Less)
Popular Abstract
The objective of this study was to investigate how todays youth, i.e. youngsters between the ages of 15 - 17, mentalised about their contacts on social media and how they navigated between their physical and internet based societies, based on aspects they themselves considered important. Twelve youngsters were interviewed with the help of semi-structured interviews, which were then analysed with thematic analysis. Eleven themes were identified which captured important aspects in the day-to-day lives of the participants. The result showed that the participants had a clear view of which body ideal was worth striving for and also that they compared themselves to and modified their behaviour in order to try to achieve this ideal. It became... (More)
The objective of this study was to investigate how todays youth, i.e. youngsters between the ages of 15 - 17, mentalised about their contacts on social media and how they navigated between their physical and internet based societies, based on aspects they themselves considered important. Twelve youngsters were interviewed with the help of semi-structured interviews, which were then analysed with thematic analysis. Eleven themes were identified which captured important aspects in the day-to-day lives of the participants. The result showed that the participants had a clear view of which body ideal was worth striving for and also that they compared themselves to and modified their behaviour in order to try to achieve this ideal. It became apparent that the participants had developed strategies to protect themselves and their friends from negative comments on social media by creating a protective network. Furthermore it became clear that there was a major gap between the participating youngsters and their parents regarding the effect of recent technical developments on their daily living conditions. This in turn difficulted the communication between youngsters and parents. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Monica LU and Pyykkö, Eva LU
supervisor
organization
alternative title
Intervjustudie med ungdomar mellan 15-17 år om hur de rör sig mellan den verkliga och den internetbaserade världen.
course
PPTS06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Mentalisera, sociala medier, kroppsideal, tonåringar, internet, nätverkande, skyddsnätverk, identitet, kunskapsglapp, mentalise, social media, body-ideal, teenager, networking, protective network, identity, knowledge gap.
language
Swedish
English
id
7363274
date added to LUP
2016-02-18 11:04:43
date last changed
2016-02-18 11:04:43
@misc{7363274,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldern 15-17 år mentaliserade kring sina kontakter på sociala medier och hur de rörde sig mellan den verkliga och den internetbaserade världen. Tolv ungdomar intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilka analyserades med tematisk analys. Elva teman urskildes vilka fångade viktiga aspekter i deltagarnas liv. Resultatet visade att deltagarna hade en tydlig bild av vilket kroppsideal som var värt att sträva mot och att de jämförde sig med och förändrade sitt beteende för att närma sig detta ideal. Det framkom att deltagarna hade utvecklat strategier för att skydda sig själva och sina vänner från negativa kommentarer på nätet genom att bilda skyddsnätverk. Det blev även tydligt att det förelåg ett stort kunskapsglapp mellan ungdoms- och föräldragenerationen avseende den tekniska utvecklingen och hur denna påverkade ungdomarnas livsvillkor. Detta bidrog till försvårad kommunikationen mellan ungdom och förälder.},
 author    = {Friberg, Monica and Pyykkö, Eva},
 keyword   = {Mentalisera,sociala medier,kroppsideal,tonåringar,internet,nätverkande,skyddsnätverk,identitet,kunskapsglapp,mentalise,social media,body-ideal,teenager,networking,protective network,identity,knowledge gap.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spegel, spegel på väggen där...säg vilket finaste fotot är!},
 year     = {2016},
}